Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Drupal i Københavns Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Drupal i Københavns Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Drupal i Københavns Kommune
Kort om Københavns Kommune (KK) og Koncernservice (KS) Forhistorien og 2008 analysen Forprojekt – rammen for beslutningen Status Næste skridt og kommende leverancer Lessons Learned (indtil videre…)

2 Kort om Københavns Kommune og Koncernservice
7 forvaltninger med egne borgmestre og egne budgetter Ca ansatte, heraf ca IT-brugere Koncernservice Shared service center for KK oprettet for 4 år siden (bl.a. økonomi, HR, projekter, IT-drift, udvikling, strategi) Ca. 500 ansatte pt.

3 Forhistorien og 2008 analysen
KKnet platform: MS CMS 2002 KK.dk platform: Sitecore (et par versioner bagud pt) Begge net har ca sider. Begge net har ca. 2mio sidevisninger om måneden KKnet har ca. 400 webredaktører

4 Lidt mere om KKnet Intranettet skal så vidt muligt understøtte (formål opstillet i projektet 2011): Sammenhæng mellem indhold på tværs af KK Samspil med andre systemer (primært eDoc, Outlook og kk.dk) Informationssøgning Selvbetjening og workflow Samarbejde via blogs og dialogfora Nemmere brugeradministration Nem publicering og indholdsadministration CMS 2002 i rapporten fra 2008 Fokusområder Opfyldelsesgrad Adgang Personalisering Elektronisk projektsamarbejde Understøttelse af arbejdsgange Integration Søgning (Forværret siden 2008) Telefonbog Redaktionel vedligeholdelse

5 Foranalysens opstillede arkitekturprincipper - rapporten fra 2008
Arkitekturprincipperne lægger vægt på løsninger kan indgå i samspil med andre systemer i en kompleks systemportefølje, som let kan vedligeholdes og videreudvikles samt at data kan genanvendes i andre sammenhænge. Data og services bør genbruges Basér løsninger på løst koblede komponenter Anvend åbne standarder Basér løsningen på standardløsninger Løsninger bør være fleksible Portalservices udvikles uafhængigt af portalprodukter Visuel integration og navigation Organisatoriske og tekniske trends indarbejdes løbende Platformsafhængiheden skal minimeres Tæt kobling til fagsystemer og ESDH Fra simpel til avanceret integrationsform Stjernerne markerer de områder, der er lige til højrebenet ift Open Source. Pionerer inden for offentlig administration

6 Forprojekt – rammen for beslutningen
Min Lederside – portal for decentrale ledere i KK (2010) 6mdr til at lave den Under udbudsgrænsen Skal understøtte videreudvikling og deling af opbygget funktionalitet Skal understøtte KKs IT-strategiske linje Skal overvejes ift fremtidigt intranetprojekt …dvs. Open Source. Vurdering af CMS markedet ud fra: IT-strategi Lagdelt Arkitektur for KK (løs kobling) Platformstrategi for KK Udbudsbetingelser generelt …dvs. Drupal.

7 Hovedelementer i forprojektet
Forretningsformål – workshops i forvaltningerne Indledende business case i træskolængder Kort markedsundersøgelse Åbne leverandørmøder – indspark til os Kompetencecenter indledende overvejelser KK.dk og KKnet sammenhæng ift projektet Opstart hovedprojekt

8 Status pt Projektbudget - én gang til…
Forretningsformål – én gang til… Kknet og KK.dk sammenhæng – én gang til… Business case – én gang til… Konsulentstøtte til rådgivning (Drupal-specifikt og mere overordnet)

9 Næste skridt og kommende leverancer
Kort bane: Business case Ramme for standard driftsetup for stort Drupal-setup Beskrivelse af intranet og internet drift synergier og udfordringer (herunder netværk) Scenarier for et eget Kompetencecenter Til sommer: Rammeudbud for webudvikling Kravspec til miniudbud Etablering af Kompetencecenter (indledende) Business case færdiggøres Driftudgifter konkretiseres Reelle muligheder for både Kknet og KK.dk klarlægges (især ift netværk) Evt. synergi ml. Kknet og KK.dk specificeres Kompetencecenter rammer fastlægges Forretningsformål Antal ressourcer Kompetenceniveau ressourcer Tiltrække og fastholde ressourcer

10 Lessons learned Forretningsformål – fastsæt rammen klarere med interessenterne Intranet og internet – få 100% klarhed (og ledelsesmæssigt sign-off) over evt. sammenfald i løsning Periode frem til implementering – klar og vedtaget strategi for udvikling i mellemtiden

11 Lidt ekstra om selve processen…
Mulige veje for KK CMS - overordnet set KK.dk (Sitecore) bliver i nuværende version og afventer KKnet projekt, før der tages beslutning KK.dk opgradering til nyeste Sitecore version KK.dk migrering til ny platform KKnet migrering til ny platform Ad 3+4: Migrering kan ske mod én samlet platform eller to, og kan ske samtidig eller forskudt i tid. Pionerer inden for offentlig administration

12 Tidslinje for platformvalg til udvikling af specialsider på KK.dk
Figuren viser de hovedelementer, der følger hinanden for KK.dk og KKnet. KK.dk hovedsider kører på Sitecore og Sitecore Foundry frem til evaluering af migrering af KKnet – forventet ultimo 2012 KK.dk specialsider (institutionssider, kampagnesider o.l.) udvikles og kører på Sitecore og Sitecore Foundry frem til udarbejdelse af Hvidbog for Drupal i KK KK.dk specialsider kan vælge at benytte Drupal, når Hvidbogen foreligger. Hvidbogen skal følges. Sitecore og Sitecore Foundry Kompetencecenter opbygges Hvidbog for Drupal i KK udarbejdes Eksisterende KKnet migrering til Drupal KK.dk specialsider udvikling på Drupal KKnet KK.dk Specialsider Hovedsider Evaluering projekt Fase 2 Medio 2012 Ultimo 2012 Business case og for-analyse 1 2 3


Download ppt "Drupal i Københavns Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google