Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udbud af bibliotekssystem 5. september 2012 IT faggruppens temadag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udbud af bibliotekssystem 5. september 2012 IT faggruppens temadag."— Præsentationens transcript:

1 Udbud af bibliotekssystem 5. september 2012 IT faggruppens temadag

2 Agenda •Baggrund for projektet •Udarbejdelse af kravspecifikationen •KOMBIT – og deres rolle •Dialog med kommunerne •Fremtidens arbejdsopgaver

3 Baggrund for projektet

4 Start i maj 2011 •13 kommuner mødes med KOMBIT, maj 2011 – bl.a. Herning, Horsens, København, Aalborg og Aarhus •Nedsættelse af Forretningsudvalg - som får til opgave at undersøge og bane vejen for et udbud – under forudsætning om, at forventede mål kan nås. Ikke mindst en positiv business case for kommunerne (først møde juni 2011)

5 Forretningsudvalg •Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg •Jesper Laursen, København •Dorte Lerche Børresen, Horsens •Sara Jørgensen, Herning •Mikkel Christoffersen, Kulturstyrelsen •Steen Pedersen, KOMBIT •Bo Fristed, Aarhus •Lars Galtung, Esbjerg •Hans Peter Rasmussen, Ishøj •Per Kjær, Aarhus (Projektleder)

6 Formål med at gå i udbud at sikre et moderne og tidssvarende system baseret på en åben platform, der muliggør sammenhæng til tilgrænsende systemer og opgaver. at muliggøre effektivisering ved afløftning helt eller delvist af systemadministration i den enkelte kommune og konsolidere driften i færre enheder. at sikre kommunerne lavere it-udgifter på bibliotekssystemområdet på et konkurrenceudsat marked. at få et system, der favner og understøtter samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker, og giver mulighed for at hente yderligere gevinster ved fælles opgavevaretagelse. at understøtte og bidrage til Danskernes Digitale Bibliotek.

7 Systemlandskab og arkitektur

8 Lag-delt arkitektur •Adskille brugergrænseflader, logik og datalag fra hinanden •Komponent orienteret – således at funktionalitet kan udskiftes separat •Integrationer – deling af komponenter Ovenstående er i overensstemmelse med de fællesoffentlige it-strategiske initiativer, KOMBITs rammearkitektur og de tiltag der ellers sker i folkebibliotekssektoren

9 Arbejdet med kravspecifikation

10 Kravspecifikation udarbejdes - forsommer 2012 •Dialogmøder i februar 2012 •94 kommuner + Sydslesvig tilslutter sig •Konsulentvirksomhed hyres •25-40 mennesker udarbejder over 6 workshops en kravspecifikation

11 Processer

12 Kravspecifikation i høring - sommerferie 2012 •Version 0.5 i høring blandt 98 kommuner •Svar fra ca. 40 kommuner •Over 1000 kommentarer

13 KOMBIT – hvad er det ?

14 Dialog med kommunerne

15 Dialog på flere planer •Nedsættelse af 3 udbud: - funktionalitet og forretningsarkitektur - organisering, leverandørmarked og jura - IT-arkitektur og infrastruktur •Dialogmøder, oktober 2012 - business cases - forretningsmodeller for udbud og udvikling - forretningsmodeller for drift og videreudvikling •Tilslutningsaftaler, november 2012

16 Fremtidens arbejdsopgaver

17 •1. level support vs. 2. level support •Systemadministration på tværs af kommuner og sektorer •Mere effektiv og rationelt samarbejde mellem skole- og folkebibliotek •Lokal digital innovation – nationalt effektivitet, formidling og læring

18 Afslutning www.bibudbud.dk


Download ppt "Udbud af bibliotekssystem 5. september 2012 IT faggruppens temadag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google