Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kulturen i forandringsprocesser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kulturen i forandringsprocesser"— Præsentationens transcript:

1 Kulturen i forandringsprocesser
Det levede liv i organisationen

2 Hvad er kultur? …de koder, forestillinger og værdier som mennesker deler (bevidst eller ubevidst), og som de kommunikerer og bearbejder i social handling. (Ehn & Löfgren, 2006)

3 Hvad er kultur? Menneskelige fællesskaber med betydningsfulde (ofte underforståede) sammenhænge (Hastrup 2011) Kultur er rammer af betydning under konstant forandring fordi de er resultater af menneskelig interaktion Kultur som forudsætning for og resultat af social interaktion Dynamisk kulturforståelse Giv et eksempel: at sætte sig på en forkert stol Man kan påvirke den eksisterende kultur! Der er tale om flere forskellige kulturforståelser på den samme arbejdsplads

4 Hvad er skolekultur? Det er skole er, har, kan, vil og gør!
- samt forskellige perspektiver på ovenstående Spændinger mellem Kultur og struktur Individuelle erfaringer og almene mønstre Det private og det kollektive Det der siges, og det der gøres! Her ser man virkelig det mangetydige begreb!

5 Hvad er skolekultur i udviklingsprocesser?
Skolens kultur er på én gang både modarbejdende og grundlaget hvor udviklingen skal starte…

6 Handlingsperspektivet
Skolen rummer mangfoldige virkeligheder bestående af et varierende antal ”meningsprovinser” (specifikke tænkemåder og bevidstheder) Forståelseshorisonter For at forstå andre, kan det være nødvendigt at justere sin egen horisont

7 Konstruktiv kommunikation
At være spørgende i sin tilgang til skolen som organisation er også en del af skolens kultur Man kan fx spørge og tage stilling til beslutninger, pædagogisk prioriteter, den enkelte lærers ageren, pædagogisk aktivitet og ledelse, m.m. Tale konstruktivt om kritik og forandringer Anvende AI: Vi lever i den verden, som vi skaber gennem vores spørgsmål (Pearce) AI= Appreciative Inquiry

8 Et godt spørgsmål Hvordan skaber vi bedre sociale rum og veje til koordination med dem der tildeler DSA mindre betydning end os? Hvilken strategi skal bruges overfor ledelsen? overfor kolleger? Hvilken hjælp kan vi forvente fra Taskforsen/forvaltningen?

9 Model over vejledningsrummet
Ole Løw, 2009 Spørgsmål Intervision Konsultation Supervision Rådgivning Svar Vejvisning Vejsøgning


Download ppt "Kulturen i forandringsprocesser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google