Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Først - hvad er et projekt?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Først - hvad er et projekt?"— Præsentationens transcript:

1

2 Først - hvad er et projekt?
Kriterier for, at en opgave er velegnet til at løse som et projekt Den er tidsafgrænset Den har en vis størrelse Kræver særskilt fokus Kræver en tværfaglig indsats Udviklingskarakter Tværfaglig interesse Tværorganisatorisk islæt væsentlighed

3 En generel model består af fire faser:
Idefasen Erkendelsesfasen der er en problemstilling, der skal løses Planlægningsfasen Her gås i detalje Projektets mål og grænser Milepæle og tidsplan Gennemførelsesfasen Holde projektet på sporet Opfylde milepæle og succeskriterier Projektafslutning og evaluering Overdragelse og intern evaluering af resultat og projektforløb

4 Projektlederen har bl.a. følgende opgaver:
Udarbejde ideoplæg Udarbejdelse af projektbeskrivelse sammen med projektgruppen Er daglig leder af projektet Fastholder fokus på mål og løsning af opgaven Følger op på milepæle og aktiviteter Inddrager og informerer andre relevante parter Sikrer, at projektet overholder aftalte tidsplaner og ressourceforbrug via effektiv projektstyring Sikrer information og dokumentation til ledelsen i forbindelse med beslutningsgrundlaget ved projektets overgang fra en fase til den næste Planlægger og gennemfører evaluering af projektets resultat og proces

5

6 Projektlederen skal se sig selv som forandringsagent
For at opnå accept til forandringerne anbefaler organisationsteoretiker Einar Thorsrud følge: Information til alle berørte Inddragelse i tilrettelægning af omlægningen på frivillig basis Aftale om trinvis ændringsprogram Fælles handling mod samarbejdsmæssig og teknologisk ændring Dette kræver en meget demokratisk ledelsesstil

7


Download ppt "Først - hvad er et projekt?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google