Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kollegavejledning - indgange • Fag, medier og Faghæfte 48 • Skolekultur og mediekultur • Skolekultur og vejlederkultur • Skolebiblioteket som rum og funktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kollegavejledning - indgange • Fag, medier og Faghæfte 48 • Skolekultur og mediekultur • Skolekultur og vejlederkultur • Skolebiblioteket som rum og funktion."— Præsentationens transcript:

1 Kollegavejledning - indgange • Fag, medier og Faghæfte 48 • Skolekultur og mediekultur • Skolekultur og vejlederkultur • Skolebiblioteket som rum og funktion

2 Svendborg kommune – 2011-2012 LærerElev Mediepædagogisk udfordring Undervisning Fra ord til billede Mediepatruljen Procesdidaktiker Fagdidaktisk projekt Uformelle læringskompetencer

3 FAGHÆFTE 48 Med udgangspunkt i elevernes rolle som brugere af it, og set i lyset af udviklingen udviklingen af web 2.0, inddrages følgende fire temaer i den faglige og tværfaglige undervisning: – Informationssøgning og -indsamling – Produktion og formidling – Analyse – Kommunikation, vidensdeling og samarbejde. De fire temaer inddrages med henblik på at facilitere elevernes læreprocesser og skabe bedre læringsresultater og for at understøtte, at eleverne tilegner sig digital dannelse. Temaerne vil optræde i forskellige former for anvendelsen af it i de enkelte fag.

4 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle eksempler • Informationssøgning Wordle.net Sortfix • Produktion og præsentation Prezi Bambuser YouTube Wix • Analyse og brainstorming MindMeister • Kommunikation og samarbejde Blogger Wikispaces Skoleintra Dropbox You Tube / Skole Tube Facebook Mail Sms

5 ”Fra ord til billede” Fagdidaktik Almen didaktik

6 Håndværk, æstetik og formsprog Teknik og udstyr Pædagogisk praksis MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK

7 Kollegavejledning i Taarnby 2011 - 2012 Hvert mediecenter-team bedes fremlægge et eksempel på kollegavejledning. Eksemplet skal bruges som udgangspunkt for en samtale om, hvorledes kollegavejledningen kan udvikles og organiseres i fremtiden. Ved fremlæggelsen bedes der sættes fokus på: • Hvad er i fokus for, og hvad er målet med vejledningen? • Hvordan er relationen mellem dig som vejleder og den kollega, der vejledes? • Hvordan understøtter du som vejleder den kollega, der vejledes? Og hvordan udfordrer du kollegaen? (Didaktik 2.0 – didaktisk design m.m.) Optag meget gerne eksemplet på lyd eller video, så vi har noget konkret at tage udgangspunkt i, når vi mødes. Optagelserne er kun til internt brug og tænkt som en måde at arbejde praksisnært.

8 Ny fokus • Læringsvejleder • Ressourcevejleder • Kollegavejleder • Teamsamarbejde • Faglig sparring • Pædagogisk udfordring

9 Vejleder Skoleleder Lærer UDVIKLINGSPERSPEKTIV? ElevKonsulent

10 SPØRGSMÅL • Hvilke typer vejledning skal udvikles? • Hvilke vejlederprofiler skal udvikles?


Download ppt "Kollegavejledning - indgange • Fag, medier og Faghæfte 48 • Skolekultur og mediekultur • Skolekultur og vejlederkultur • Skolebiblioteket som rum og funktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google