Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsessystemets muligheder og krav

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsessystemets muligheder og krav"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsessystemets muligheder og krav
UU Vestsjælland Uddannelsessystemets muligheder og krav

2 Ca. 2000 uddannelser/job at vælge imellem

3 mulige jobs ikke mulige

4 Alle jobs/uddannelser – ca.2.000
Mulige job Ikke mulige job Kender jobbet Elevens valgrum Kender ikke jobbet

5 Alle jobs/uddannelser – ca.2.000
Mulige job Ikke mulige Kender jobbet Elevens valgrum Kender ikke jobbet

6 Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet
Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent Gymnasiale uddannelser 3 år Stx Hhx Htx Hf (2 år) Flere muligheder Op til 2 år Fx efterskole, produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse (egu) Sikkert allerede set denne før… Men… Erhvervsuddannelser: vekseluddannelse / skiftevis på skole og i praktik. Krav: have gået 9 år i skole. Trækker stadig ikke fra at man har hørt godt efter… Gymnasiale uddannelser: Ligge på et rimeligt karakterniveau. Andre muligheder: Efterskole, produktionshøjskole, erhvervsgrunduddannelse (forenklet uddannelse og beregnet til elever som har vanskeligt ved at klare sig) 9. eller 10. klasse

7 Erhvervsuddannelser (EUD) Indgange
Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Erhvervsuddannelser – delt op i 12 nye indgange – kan se meget mere om de enkelte indgange

8 Bil, fly og andre transportmidler
Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, motorcykler, fly og andre transportmidler: Vognmaler Mekaniker Karrosserismed Flymekaniker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Cykel- og motorcykeluddannelsen

9 Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg VVS-uddannelsen Træfagenes byggeuddannelse Teknisk isolatør Tagdækker Stukkatør Stenhugger Snedker Skorstensfejer Murer Maskinsnedker, trædrejer, produktionsassistent Glarmester Bygningsmaler Byggemontagetekniker Boligmontering Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

10 Bygnings- og brugerservice
Vi servicerer og sikrer faciliteter og events Ejendomsservice Serviceassistent Sikkerhedsvagt

11 Dyr, planter og natur Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeperassistent
Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeperassistent Landbrugsuddannelsen Landmand Skov- og naturtekniker Produktionsgartner Veterinærsygeplejerske (Adgangsbegrænsning! ) Væksthusgartner

12 Krop og stil Frisør (Adgangsbegrænsning!)
Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design. Frisør (Adgangsbegrænsning!) Fitnessinstruktør (Adgangsbegrænsning!) Kosmetiker (Adgangsbegrænsning!)

13 Mad til mennesker Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent
Vi forarbejder og fremstiller samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent Ferskvareassistent Gastronom Hotel- og fritidsassistent Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener

14 Medieproduktion Digital media (Adgangsbegrænsning!)
Vi bruger teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter. Digital media (Adgangsbegrænsning!) Film- og tv-produktionsuddannelsen (Adgangsbegrænsning!) Fotograf (Adgangsbegrænsning!) Grafisk tekniker Mediegrafiker (Adgangsbegrænsning!) Skiltetekniker Web-integrator

15 Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder. Detailhandelsuddannelse med specialer Eventkoordinator Finansuddannelsen Handelsuddannelsen Generel kontoruddannelsen Kontoruddannelsen Sundhedsservicesekretær (Adgangsbegrænsning!)

16 Produktion og udvikling
Beklædningshåndværker (Adgangsbegrænsning!) Beslagsmed Cnc-teknikuddannelsen Elektronikoperatør Finmekaniker Forsyningsoperatør Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Køletekniker Laboratorietandtekniker Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler Plastmager Porcelænsmaler Procesoperatør Produktør Skibsmekaniker Skibsmontør Skibstekniker Skomager Smed Støberitekniker Teknisk designer Urmager Vindmølleoperatør Værktøjsuddannelsen Ædelsmed (Adgangsbegrænsning!)

17 Strøm, styring og it Automatik- og procesuddannelsen
Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-løsninger inden for byggeri, bolig og erhverv Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter Teater- og udstillingstekniker (Adgangsbegrænsning!)

18 Sundhed, omsorg og pædagogik
Vi støtter mennesker i deres udvikling velvære samt personlige stil og design. EUD, social- og sundhedsfaglige område-, valg- og specialefag Hospitalsteknisk assistent Pædagogisk assistentuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Tandklinikassistent

19 Transport og logistik Lager- og terminaluddannelsen
Vi transporterer mennesker og gods og sørger for, at de kommer frem til tiden Lager- og terminaluddannelsen Lufthavnsuddannelsen Personbefordringsuddannelsen Postuddannelsen Redderuddannelsen Togklargøreruddannelsen Vejgodstransportuddannelsen

20 EGU - erhvervsgrunduddannelsen
En erhvervsgrunduddannelse (egu) indeholder meget praktik og kun lidt teori. Du kan selv være med til at sammensætte din uddannelse, der varer 2 år. Det meste af tiden er du i praktik, og i de perioder får du løn. Du kan blandt andet komme i praktik som smed, social- og sundhedshjælper eller cykelmekaniker. For at tage en erhvervsgrunduddannelse skal du have gennemført 9. klasse. EGU er et særligt tilbud til unge, der ikke umiddelbart har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, så du skal snakke med en uddannelsesvejleder, om EGU er en mulighed for dig!

21 EUD - Enkeltfag På erhvervsskolerne bliver en del af de fag, der indgår i en erhvervsuddannelse, udbudt som enkeltfag. Undervisningsperioden kan vare fra få dage op til et år, alt efter fagenes omfang. Der er deltagerbetaling på hvert enkeltfag, med mindre du tager faget som led i en grunduddannelse for voksne (GVU) eller deltager i individuel kompetenceafklaring.

22 Gymnasiemuligheder HF – Højere forberedelseseksamen
HHX – Højere Handelseksamen HTX – Højere Teknisk Eksamen STX – Studentereksamen Andre gymnasiale muligheder

23 HF En 2-årig gymnasial uddannelse
Kvalificerer til korte og visse mellemlange videregående uddannelser så som pædagog- og læreruddannelsen, mens andre mellemlange og lange videregående uddannelser kræver suppleringskurser i visse fag. (HF Søfart er dog 3-årig.)

24 Optagelsesregler til den 2-årige HF-uddannelse
10. klasseprøven mdtl./skr. I dansk, engelsk og matematik. Folkeskolens afgangsprøve el. 10. kl. prøve i fysik/kemi Indstillet til folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i 2. fremmedsprog Uddannelsesplan Ikke indstillet til prøve af skole eller uddannelsesvejleder (Tysk eller fransk fra 7. klasse) Optagelseskrav: Stort set de samme om i gymnasiet – dog 10. klasse.

25 HHX 3-årig gymnasial uddannelse, der kvalificerer til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Visse videregående uddannelser kræver faglig suppleringskurser. Uddannelsen er fokuseret mod uddannelser indenfor handel, finans, kommunikation og jura, og er fagligt centreret om dansk, matematik, sprog, afsætning, samfundsfag, økonomi og erhvervsret. Heraf mindst 4 på A-niveau, 3 B-niveau og 1 C-niveau Man vælger studieretninger efter interesseområde

26 HTX 3-årig gymnasial uddannelse, der kvalificerer til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Visse videregående uddannelser kræver faglig suppleringskurser. Uddannelsen er fokuseret mod uddannelser indenfor teknologi, it, proces, biologi, fysik og kemi og er fagligt centreret om dansk, matematik, engelsk, fysik, kemi, teknikfag, it, samfundsfag og ide/teknikhistorie. Heraf mindst 3 på A-niveau, 3 B-niveau og 1 C-niveau Man vælger studieretninger efter interesseområde

27 STX 3-årig gymnasial uddannelse, der kvalificerer til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Visse videregående uddannelser kræver faglig suppleringskurser. Uddannelsen er fokuseret om er bredt udsnit af videregående uddannelser, afhængig af hvilken studieretning man vælger. Fagligt skal alle undervises i dansk og historie + 2 andre fag på A-niveau. Derudover normalt 3 på B-niveau og 7 på C-niveau.

28 Optagelseskrav på 3-årige gymnasiale uddannelser (STX, HTX,HHX)
Folkeskolens obligatoriske prøver (FA) (5 bundne og 2 ved udtræk) Tysk eller fransk fra 7. klasse Uddannelsesplan Ikke indstillet til prøve af skole eller uddannelsesvejleder Opfylder man ikke disse krav, skal man til obligatorisk optagelsesprøve. Optagelsesprøver: Dansk, engelsk og matematik Desuden andet fremmedsprog eller fysik/kemi (gymnasiet vælger) Optagelseskrav: Folkeskolens obligatoriske prøver Tysk/fransk fra 7. klasse Uddannelsesplan: der siger noget om, at det er dét man vil og hvorfor man vil. Ikke indstillet til prøve af skole eller vejleder – hvis skal man til optagelsesprøve.

29 Andre gymnasiale muligheder
International Baccalaureate Studentereksamen på kursus Enkeltfag og supplering

30 Afklaringsforløb 10. klasse-forløb på folkeskoler / 10. klasse-centre
10. klasse-forløb på frie- og private skoler 10. klasse-forløb på efterskoler og husholdningsskoler Produktionskoleforløb

31 Her findes oplysninger
- Skolens kode:2U08 (Ungdomsuddannelser i Region Sjælland –Vestsjælland) (Gælder erhvervsskoler) De enkelte ungdomsuddannelsers hjemmesider Samlet gode link som er gode at huske – hvor I kan finde de forskellige oplysninger. Ellers spørg – også jeres børn, de har fået det at vide mange gange…. UU: Se hvad det er vi laver. Se de forskellige vejledningsaktiviteter der laves for jeres børn. Min Fremtid: oplysninger om uddannelse og erhverv, SPOR… test med spørgsmål. Klogere på sig selv, udvide sit valgrum, kende flere uddannelser Efterskole UG oplysninger om uddannelse og erhverv. Undervisningsministeriets officielle uddannelseshjemmeside. Optagelse. Ved tilmelding til ungdomsuddannelse. UURS Ungdomsuddannelser i Region Sjælland Elevplan oplysninger om erhvervsuddannelser, fag på forskellige indgange osv.

32


Download ppt "Uddannelsessystemets muligheder og krav"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google