Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overgang fra 9. klasse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overgang fra 9. klasse."— Præsentationens transcript:

1 Overgang fra 9. klasse

2 10. klasse i grundskolen Obligatoriske fag: Dansk, matematik, engelsk
Tilbudsfag: Fysik, Tysk/Fransk, ekstra undervisning i dansk, matematik og engelsk Valgfag: Idræt, samfundsfag, religion, naturfag, metal / motorværksted, byggeværksted, iværksætter, teknologiværksted, serviceværksted, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation. Andet: Obligatorisk brobygning i 1 uge Obligatorisk selvvalgt opgave Målrettet læseundervisning Udarbejdelse af uddannelsesplan

3 10. klasse på efterskole Et skoleår med mange forskellige linier og fag Personlig og social udvikling Økonomi Vær opmærksom på prøveaflæggelse i forhold til gymnasial uddannelse www. efterskole.dk

4 Hvis du vælger en erhvervsuddannelse…….
er det for at tage en håndværksmæssig uddannelse og få et arbejde bagefter eller få lov at gå i skole på en anden måde, hvor der tages udgangspunkt i praksis eller forberede dig til en kortere videregående uddannelse NB: Du skal være erklæret uddannelsesparat af din UU vejleder eller af din nye ungdomsuddannelse

5 Indgange til erhvervsuddannelserne
Se efter på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider for at finde ud af hvilke uddannelser der udbydes i UUOs område Odense Tekniske Skole sde.dk Dalum Uddannelsescenter koldcollege.dk Social- og Sundhedsskolen Fyn sosufyn.dk Tietgenskolen tietgen.dk Vestfyns Handelsskole vestfyns.dk

6 Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. Uddannelser i indgangen ( Dyrepasser Landmand Jordbrugsmaskinfører Skov- og naturtekniker Anlægsgartner Væksthusgartner Produktionsgartner

7 Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Uddannelser i indgangen ( Bager og konditor Mejerist Ernæringsassistent Kok/gastronom Cater Slagter Tjener Smørrebrødsjomfru

8 Produktion og udvikling
Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Uddannelser i indgangen ( CNC-tekniker Teknisk designer Smed Produktør Industrioperatør Industritekniker Skibstekniker

9 Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Uddannelser i indgangen ( Automatiktekniker Data- og kommunikation Elektriker Frontline pc-supporter

10 Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg Uddannelser i indgangen ( Struktør Byggemontagetekniker Bygningsmaler Snedker Maskinsnedker Murer Træfagenes byggeuddannelse (tømrer) VVS-uddannelsen

11 Bygnings- og brugerservice
Vi servicerer og sikrer faciliteter og events Uddannelser i indgangen ( Ejendomsservice Serviceassistent Sikkerhedsvagt

12 Bil, fly og andre transportmidler
Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler Uddannelser i indgangen ( Mekaniker automontør

13 Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Uddannelser i indgangen ( Chauffør Lager-, kørsels- og terminaldisponent Lager- og terminaluddannelsen Togklargører

14 Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter
Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter Uddannelser i indgangen ( Digital media Mediegrafiker Web-integrator

15 Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design Uddannelser i indgangen ( Frisør Kosmetiker

16 Sundhed, omsorg og pædagogik
Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Uddannelser i indgangen ( ( Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tandklinikassistent (på syddansk erhvervsskole) Hospitalsteknisk assistent (på syddansk erhvervsskole) Sundhedsservicesekretær (på syddansk erhvervsskole)

17 Social og sundhedsskolen
Sundhedsassistent 1 år og 8 mdr. Videregående uddannelse Social- og Sundhedshjælper 1 år og 2 mdr. Grund- Forløb 20 – 60 uger Områdefag: Sundhedsfag Social- og Samfundsfag Pæd. med Psykologi Aktivitetsfag Grundfag: Dansk (F) Naturfag (F) Engelsk (F) Områdefag: Sundhedsfag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktisk fag Grundfag: Dansk (D) Naturfag (E) Engelsk (E) Områdefag: Sundheds- og sygepleje fag Medicinske fag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Kultur og aktivitetsfag Grundfag: Dansk (C) Naturfag (C) Engelsk (D) Ergoterapeut Farmakonom Fysioterapeut Jordemoder Pædagog Radiograf Socialrådgiver Sygeplejerske Tandplejer Bioanalytiker Til flere af uddan- nelserne skal man have supplerende fag fx matematik B og kemi C Pædagogisk Assistent Uddannelse Der udbydes ikke flere pladser end kommunerne kan have i praktik. 2 år & 3 ½ mdr.

18 Handelsskole (Merkantil)
Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder Uddannelser i indgangen (tietgen.dk) (vestfyns.dk) Butik/Detailhandel Finans Kontor Eventkoordinator Sundhedsservicesekretær

19 HG –Handelsskolens Grunduddannelse
Kan gennemføres på forskellige måder. Mest almindeligt er 2 år på skole (HG2) og derefter 2 år i praktik Grundfag: Dansk, Engelsk, Samfundslære, Erhvervsøkonomi, Salg og service, IT, Evt. tysk/Fransk Områdefag, - eksempler: Psykologi, kommunikation & service It-værktøj og webkommunikation Planlægning, administration og sagsbehandling Købmandsskab og butiksdrift. Valgfag: Varierer fra skole til skole. Det kan f.eks. være IT, dekoration, matematik, markedsføring, psykologi, tysk, fransk, spansk. Specialefag: Teoretisk viden om faglige erfaringer fra oplevet praksis

20 Højere Forberedelseseksamen (HF)
Gymnasiale uddannelser HHX – HTX - STX Højere Forberedelseseksamen (HF) Almen viden og færdigheder indenfor: Naturvidenskab, Historie, Samfundsforhold, Dansk sprog og litteratur, Fremmedsprog Obligatoriske fag: Dansk A, engelsk B, matematik C, idræt C, prak/mus/kreativ C. N A T U R V I D E S K B S A M F U N D G L I S P R O G L I H U M A N M U S I K R E T N G T E K N O L G I S år Større skriftlig opgave Eksamensprojekt 2 år Obligatoriske fag 2 obligatoriske faggrupper Et antal valgfag Skemalagt studie-/værkstedsundervisning Grundforløb Mulighed for skift mellem de 3-årige uddannelser Endeligt valg af studieretning pr. 1. december år 4 ugers introduktionsforløb

21 Hvis du vælger en gymnasial uddannelse…….
er det fordi du har interesse i at få en bred almen viden er det for at få lov at gå i skole på en måde, hvor der tages udgangspunkt i fordybelse, perspektivering og studieforberedelse er det for at forberede dig til en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse NB: du skal være erklæret uddannelsesparat af din UU-vejleder eller af din nye ungdomsuddannelse

22 De 3-årige gymnasiale uddannelser - profiler og obligatoriske fag
HHX Dansk A Engelsk A Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Afsætning B Erhvervsret C Virksomhedsøkonomi B International økonomi B 2. fremmedsprog B/A Studieområdeforløb STX Engelsk B Historie A Fysik C Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Kunstnerisk fag C (Fysik, biologi, kemi, naturgeografi) B/C niveau HTX Matematik B Teknologihistorie C Biologi C Fysik B Kemi B Kommunikation/IT C Teknikfag A Teknologi B Bred almen uddannelse indenfor: Økonomi og afsætning Fremmedsprog, internationale forhold og kultur Naturvidenskab Sprog Humanistiske fag Samfundsvidenskab Kunstneriske fag Teknologi Kommunikation

23 Optagelse på HHX, HTX eller STX
Have modtaget undervisning og aflagt prøve i: Dansk ( FSA eller 10. klasses prøven ) Engelsk ( FSA eller 10. klasses prøven ) Matematik ( FSA eller 10. klasses prøven ) Hvis man er fritaget for at gå til prøve i tysk og/eller fysik/kemi i 9. klasse, skal man modtage undervisning og aflægge prøve heri i 10. kl. Man kan vælge mellem FSA og 10. klasse prøven Skal være erklæret uddannelsesparat af den afgivende skole og/eller af UU Have angivet foreløbigt valg af studieretning Have udarbejdet en uddannelsesplan Have aflagt prøve i de 5 bundne fag: Dansk ( mundtligt og skriftligt ) Matematik ( skriftligt ) Engelsk ( mundtligt ) Fysik/kemi (mundtligt) Desuden have aflagt prøve i 2 fag efter udtræk Ikke være indstillet til optagelsesprøve af den afgivende skole eller af UU Have angivet foreløbigt valg af studieretning Have udarbejdet en uddannelsesplan Fra 9. klasse Fra 10. klasse

24 Optagelse på HF Dansk ( 10.-klasseprøven )
Matematik ( 10.-klasseprøven ) Engelsk ( 10.-klasseprøven ) Tysk/fransk ( FSA eller 10.-klasseprøven ) Fysik/kemi ( FSA eller 10.-klasseprøven ) Du skal være erklæret uddannelsesparat af den afgivende skole og/eller UU Du skal have lavet en uddannelsesplan Hvis man ikke ansøger direkte efter 10. klasse, kan man optages efter en vurdering af rektor på det HF-kursus, man ansøger 10. klasse

25 STX - Alment gymnasium Bred almen uddannelse, der giver adgang til alle videregående uddannelser. De obligatoriske fag er fælles for alle studieretninger Fagrække: A-niveau: Dansk, Historie mindst B-niveau: Engelsk, 2. fremmedsprog (hvis det er begyndersprog kræves dog A-niveau), Et naturvidenskabeligt fag (biologi/fysik/kemi/natur-geografi), Fysik mindst C-niveau: Matematik, Samfundsfag C-niveau: Religion, Oldtidskundskab, Kunstnerisk fag, Idræt + 2 af følgende: Biologi/kemi/naturgeografi

26 Der er forskel på de enkelte gymnasiers studieretninger.
STX - studieretninger Der er forskel på de enkelte gymnasiers studieretninger. Eksempler på studieretninger: Matematik A, Fysik A, Kemi B Matematik A, Biologi A, Kemi B Biologi A, Idræt A, Matematik B Engelsk A, Tysk A, Fransk A Engelsk A, Spansk A, Tysk B Musik A, Engelsk A, Matematik B Musik A, Matematik A, Fysik B Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi B Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Engelsk A, Samfundsfag B, Naturgeografi B

27 HHX - Handelsgymnasium
Studieorienteret erhvervsgymnasial uddannelse, der retter sig mod virksomheder, sprog og samfundet. På tværs arbejdes der med internationale forhold og kultur. Giver adgang til alle videregående uddannelser Fagrække: A-niveau: Dansk, Engelsk mindst B-niveau: 2. fremmedsprog (hvis det er begyndersprog kræves dog A-niveau), Samtidshistorie, Virksomhedsøkonomi, Afsætning, International økonomi (A niveau som valgfag) mindst C-niveau: Matematik (A/B niveau som valgfag), Samfundsfag, IT (A/B niveau som valgfag) C-niveau: Finansiering, Erhvervsret, Samfundsfag, Idræt

28 HHX - studieretninger Studieretningerne varierer fra skole til skole. De fleste ligger indenfor kategorierne økonomi, virksomhedsorientering og internationale forhold Eksempler på studieretninger: Marketinglinie: Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A og psykologi B Innovationslinien: Virksomhedsøkonomi A, afsætning A og innovation B International linje Afsætning A, International økonomi A, Kulturforståelse C Økonomisk linie: International økonomi A, Virksomhedsøkonomi A og matematik B

29 HTX – Teknisk gymnasium
Studieorienteret erhvervsgymnasial uddannelse, der retter sig mod tekniske eller naturvidenskabelige fagområder. Giver adgang til alle videregående uddannelser Fagrække: A-niveau: Dansk, Teknikfag (Byggeri og energi, Design og produktion, Proces, Levnedsmiddel og sundhed ) mindst B-niveau: Engelsk, Fysik, Kemi, Matematik, Teknologi mindst C-niveau: Biologi, Kommunikation/IT, Samfundsfag, Teknologihistorie C eller Idehistorie B

30 Studieretningerne varierer fra skole til skole.
HTX - studieretninger Studieretningerne varierer fra skole til skole. Eksempler på studieretninger: Naturvidenskabelig: Matematik A - Fysik A Matematik A - Biologi B Matematik A - Bioteknologi A Kemi A – Biologi B Kommunikation: Kommunikation/IT A - Design B Engelsk A - Kommunikation/IT A Teknologi: Teknologi A - Samfundsfag B Teknologi A – Design B

31 EUX - den praktiske vej til en gymnasial uddannelse
Eux giver dig mulighed for at opnå gymnasialt niveau på din erhvervsuddannelse. Du er ligestillet med andre, der har en gymnasial uddannelse, hvis du gennemfører eux. Du tager eux i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse. Bagefter kan du altså læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som andre med gymnasial uddannelse.

32 Produktionsskole Er et tilbud til unge, der ikke umiddelbart er klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse Optagelse på skolen: For at blive elev på skolen skal du først henvende dig til din UU-vejleder for at få foretaget en produktionsskolevurdering Du skal være mellem 16 og 25 år, og du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse Dit mål med opholdet kan være at afprøve dig selv i forhold til arbejde og uddannelse, og at finde ud af hvad du vil Du får en skoleydelse mens du går på skolen, som er afhængig af om du bor hjemme eller du bor for dig selv.

33 EGU – Erhvervsfaglig grunduddannelse
Er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge, der har særlige behov og ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdoms-uddannelse EGU indeholder meget praktik og kun lidt teori. Du kan selv være med til at sammensætte det 2-årige forløb af uddannelsesdele fra forskellige skoleformer EGU består af perioder på skole og perioder i praktik. Uddannelsen varer normalt 2 år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år. Hvis du er fyldt 19 år og har haft mindst 1/2 års erhvervsarbejde på fuld tid, kan du tage uddannelsen på 1 1/2 år.

34 VUC Er et tilbud om fortsat almen kompetencegivende og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelse. AVU – Almen Voksen Uddannelse Du kan tage fagene et ad gangen eller i en kombination med flere fag. Du kan også kombinere fagene med andre enkeltfag på FVU og/eller HF. Avu-fagene afsluttes med prøver, der giver samme muligheder for fortsat uddannelse som folkeskolens prøver. Du kan søge ind selv om du ikke er 18 år, men det kræver kommunal betaling. Kernefag: Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk, Fransk, Samfundsfag, Naturfag Tilbudsfag: Billedkunst, Dansk som 2. sprog, IT, Medier, Filosofi, Historie, Latin, Psykologi, Samarbejde og kommunikation, Musik, Spansk og Samfundsfag FVU- Forberedende Voksen Undervisning FVU er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Du skal være fyldt 18 år for at deltage. Hf som enkeltfagsundervisning Du sætter selv dine mål og dit tempo, og du bestemmer selv antallet af fag og dermed antallet af ugentlige timer. Du kan vælge særlige fagpakker, som er adgangsgivende til f. eks. pædagog-, sygeplejerske- eller socialrådgiveruddannelsen. Du kan sammenstykke enkeltfagene til en samlet hf på 2 år eller mere.  Fagenes tidsmæssige tilrettelæggelse på hf varierer fra 1/2 til 2 år og der udbydes dag-, eftermiddags- og aftenhold. De fleste fag på hf udbydes som holdundervisning, men udbydes også til selvstuderende

35 Vil du vide mere? Ungdommens Uddannelsesvejledning UUO.dk
Uddannelsesguiden ug.dk Syddansk Erhvervsskole sde.dk Kold College koldcollege.dk Tietgenskolen Odense/Nyborg tietgen.dk Almene Gymnasier fyn-gym.dk Social- og Sundhedsskolen Fyn sosufyn.dk Odense Tekniske Gymnasium otg.dk Vestfyns Handelsskole vestfyns.dk Statens Uddannelsesstøtte su.dk Undervisningsministeriet UVM.dk Produktionsskoler produktionsskoler.dk Efterskoler efterskole.dk


Download ppt "Overgang fra 9. klasse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google