Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD"— Præsentationens transcript:

1 P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD
Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne Web-sider

2 Hvorfor uddannelse? 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status

3 Uddannelsessystemet

4 Adgangskrav til EUD Erhvervsuddannelserne er fællesnavnet for de faglige uddannelser, der kan tages på Handelsskolen (HG), Teknisk Skole, Landbrugsskole og Social – og Sundhedsskole. Alle der har gennemført 9. klasse kan optages på en erhvervsuddannelse, hvis man er uddannelsesparat.

5 Erhvervsuddannelser-EUD
Uddannelse rettet mod et bestemt job Teori og praksis Varer typisk 3 – 4 år Skole og virksomhed Grundforløb Hovedforløb Uddannelsesaftale Løn under uddannelse Videre uddannelses-muligheder Teknisk skole Handelsskole SOSU-uddannelserne Landbrugsuddannelser

6 3 veje til EUD

7 Personlige kompetencer der ligger til grund for optagelse og gennem- førelse af en erhvervsuddannelse Du er nysgerrig og interesseret i din omverden Du kan koble teori og praksis Du kan tænke og arbejde selvstændigt Du kan begå dig på en arbejdsplads Du kan skabe et netværk Du kan prioritere din tid mellem skole, sport og job Du møder til tiden Du har et begrænset fravær

8 12 indgangsveje til EUD-uddannelser
Transport og logistik Transport af mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Merkantil Administration og handel for offentlige og private kunder og virksomheder Medieproduktion Anvendelse af teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter Mad til mennesker Forarbejdning og fremstilling af fødevarer samt tilberedning, salg og servering af måltider Sundhed, omsorg og pædagogik Støtte af mennesker i deres udvikling – yde omsorg og pleje Krop og stil Hjælpe mennesker med at opnå kropslig velvære samt personlig stil og design

9 12 indgangsveje til EUD-uddannelser - 2
Dyr, planter og natur Landbrug, skovbrug, gartneri, pleje af dyr, natur og anlæg Produktion og udvikling Design, udvikling, konstruktion og fremstilling af håndværks- og industriprodukter Strøm, styring og it Leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Bil, fly og andre transportmidler Reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg Bygnings- og brugerservice Servicerer og sikrer faciliteter og events

10 Indgangsveje SDE – SydDansk Erhvervsskole tilbyder:
Bil, fly og andre transportmidler Mekaniker…. Mad og mennesker Bager, butiksslagter, ernæringsassistent, delikatesseassistent…. Strøm, styring og it Datatekniker, IT - supporter, elektriker…. Bygge og anlæg Tømrer, møbelsnedker, maskinsnedker, bygningsmaler, murer…. Produktion og udvikling Klejnsmed, smed, industritekniker….

11 Indgangsveje HANSENBERG tilbyder: Produktion og udvikling
smed, skibsmekaniker…… Mad til mennesker gastronom, tjener…… Dyr, planter og natur dyrepasser, anlægsgartner, veterinærsygeplejerske…… Bygge og anlæg byggemontagetekniker, vvs-uddannelsen…… Medieproduktion mediegrafiker, grafisk tekniker…… Bil, fly og andre transportmidler karrosserismed, mekaniker…… Krop og stil frisør…… Sundhed, omsorg og pædagogik tandklinikassistent……

12 Indgangsveje EUC LILLEBÆLT (Fredericia-Middelfart Tekniske Skole) tilbyder: Transport og logistik lager og logistik, buschauffør…… Produktion og udvikling ædelmetalstøber, montageoperatør……

13 Handelsuddannelser Adgangsveje
Hg 1 år + 1 år praktik – butiksmedhjælper Hg 2 år + 2 år praktik – butiksassistent, dekoratør, blomsterdekoratør Mesterlære – uddannelsen starter i en butik

14 Social- og sundhedsuddannelser
Grundforløb Afsluttet 9. klasse Skoleundervisning i uger Afklaring af personlige og faglige kompetencer Social- og sundhedshjælper Skoleundervisning og praktik: Private hjem, plejehjem, dagcentre 1 år 2 måneder Social- og sundhedsassistent Skoleundervisning og praktik: Sygehuse, psykiatriske institutioner. 1 år 8 måneder Pædagogisk assistentuddannelse Skoleundervisning og praktik: Daginstitution, døgninstitution, SFO, 2 år 4½ måneder Videre uddannelsesmuligheder Sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og bioanalytiker (med supplerende gymnasiale niveauer)

15 Landbrugsskolerne tilbyder:
Landbrugsuddannelse Landbrugsskolerne tilbyder: Dyr, planter og natur: faglært landmand Varighed ca. 3½ år Elev på et landbrug Vekseluddannelse Løn under uddannelsen Virksomhedsbesøg og studieture

16 Højere forberedelses-
GYMNASIALE UDDANNELSER STX Alment gymnasium Studieretningsforløb 2½ år Grundforløb ½ år HHX Handelsgymnasium Studieretningsforløb 2½ år Grundforløb ½ år HTX Teknisk gymnasium Studieretningsforløb 2½ år Grundforløb ½ år HF Højere forberedelses- Eksamen Studieforløb 2 år 10. klasse Adgangskrav fra 9. og fra 10 kl. Adgangskrav fra 10.kl

17 Personlige kompetencer der ligger til grund for optagelse og gennemførelse af en gymnasial uddannelse Du kan lide at gå i skole Du er bogligt begavet, og har en rimelig almen viden Du er nysgerrig og interesseret i omverdenen Du har gode arbejdsvaner Du kan tænke og arbejde selvstændigt Du kan skabe et netværk Du kan tage et medansvar for din egen læring Du tror på dig selv Du er i stand til at koncentrere dig i længere tid Du kan prioritere din tid mellem skole, sport og job Du er indstillet på at lave lektier hver dag Du møder til tiden Du har et begrænset fravær

18 Optagelse på STX – HHX – HTX - HF
Efter 9. klasse: Søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 5 bundne prøver (dansk mdl., dansk skr., matematik, engelsk, fysik) 2 prøver til udtræk (engelsk, tysk, biologi, geografi, historie, samfundsfag, kristendomskundskab) Modtaget prøveforberedende undervisning i tysk Udfyldt uddannelsesplan med angivelse af uddannelsesønske og studieretning Er uddannelsesparat Efter 10. klasse: Samme betingelser som efter 9. kl. samt prøver i dansk, engelsk, matematik (FSA eller FS10) HF: 10. klasse FS10 i dansk, matematik og engelsk

19 Gymnasial uddannelse ½ år grundforløb 2 ½ års studieretning
2-3 fag samlet i en pakke Forskellige niveauer Styrkelse af faglighed Fordybelse Bemærk at mange videregående uddannelser kræver bestemte fag på bestemte niveauer

20 Studieretninger STX Eksempler på studieretningsfag: HHX HTX
Sproglige Engelsk, fransk, samfundsfag Naturvidenskabelige Matematik, fysik, kemi Samfundsvidenskabelige Samfundsfag, matematik, naturgeografi Kunstneriske/musiske Musik, engelsk HHX Økonomi og psykologi Virksomhedsøkonomi, afsætning, psykologi Økonomi og matematik Virksomhedsøkonomi, matematik, finansiering Innovation Virksomhedsøkonomi, afsætning, matematik Internationale Tysk, spansk, kulturforståelse Kommunikation Afsætning, IT, design HTX Science Fysik, matematik, astronomi Biotek Matematik, kemi, biologi Produktudvikling/design Teknologi, design, innovation Design/beklædning Teknologi, design, materialeteknologi Digitale medier og kom Kommunikation/IT, engelsk, design

21 10. klasse Forbedre det faglige niveau Blive mere moden
Blive mere afklaret Deltage i brobygning Få et grundlag for at starte på HF 10. Klassernes Egen Skole - UCV 10. klasse på privat skole 10. Klasse på efterskole 10. klasse på husholdningsskole 10. klasse på SDE – TEK 10

22 E G U 2 - 3 årig individuel erhvervsgrunduddannelse
Kombination af skole og arbejde Forberede til job og uddannelse Op til 40 elever optages Vejle Produktions – og uddannelsescenter ”Sandagergård” står for optag, men ikke nødvendigvis undervisningen

23 Støtte under uddannelse
Forældrestøtte Vise interesse for den unges uddannelse Deltage i Åbent Hus dage Følge med i den unges skolegang Tage med til samtaler Hjælpe med at organisere tiden

24 Økonomi under uddannelse
Undervisningen på ungdoms-uddannelserne er gratis Eleven betaler selv de første 300 kr. om måneden til transport Udgifter til lommeregner og ordbøger Evt. udgifter til rejser SU for unge over 18 år Elevløn i praktikperioden

25 Vejledning Studievejledning Kontaktlærer
Gennemførelsesvejledning Vejledning i forbindelse med gennemførelse af uddannelse f.eks. i forbindelse med valg af valgfag, praktikplads, omvalg af studieretning, personlige problemer, behov for bedre studieteknik. Kontaktlærer Udarbejde uddannelsesplan med mål og sammensætning af uddannelsesforløb. Personlige samtaler. Ungdommens uddannelsesvejledning Vejledning af unge årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse (der stilles specielt skarpt på de 15 – 17 årige) Mentorordning

26 Websider www.ug.dk www.uuv.vejle.dk www.ungdomscentervejle.dk


Download ppt "P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google