Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

19.Konference om virksomhedsteori Passion, engagement og virksomhedsteori Kursuscenter Røsnæs, 7.- 9.november 2008 At være er at huske Om psykologi og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "19.Konference om virksomhedsteori Passion, engagement og virksomhedsteori Kursuscenter Røsnæs, 7.- 9.november 2008 At være er at huske Om psykologi og."— Præsentationens transcript:

1 19.Konference om virksomhedsteori Passion, engagement og virksomhedsteori Kursuscenter Røsnæs, november 2008 At være er at huske Om psykologi og pædagogik på marxismen-leninismens prøvede principper John Bertelsen i samarbejde med Jytte Bang

2 17.Konference om virksomhedsteori (2006)
At være er at huske 17.Konference om virksomhedsteori (2006) Dansk litteratur om marxistisk psykologi og pædagogik set i praksisperspektiv ’Kluge Hans’, Kant og Sovjetpsykologien Jeg henviser til mit 2006 indlæg. 2008 udgaven skulle meget gerne kunne gå selv

3 Nedslag Kultur(psykologi) – (uden) politik
Socialisme - (uden) psykologi Menneskesyn og antagelser om samfundet Røde institutioner Samfundsmæssig opdragelse Virksomhedsformer – de første Invasion – politisk inficering Udgang

4 Kultur(psykologi) – uden politik
Coles kulturpsykologi – konteksten L.S. Vygotskij film anno 2008 – kys frøen Den Store Nedstyrtelse (Engelsted)

5 Den store nedstyrtelse
Paradis Genkomsten Urkommunisme Nye samfund I I Fortabelse Bed og arbejd Slaveri Socialisme Feudalisme I Udbytning  Kapitalisme

6 Socialisme – (uden) psykologi
Eksemplet Hendrik de Man (1932) Socialismens psykologi (dansk udg.) Ernst Bloch (1959) Das Prinzip Hoffnung

7 ”….Det dunkle i det levende øjeblik”
Passion ”….Det dunkle i det levende øjeblik” Utopien som ledetråd… her begrebet som den såkaldte konkrete utopi Sherfig: den sidste tigger….. (Thing) Idealets fortryllelse brydes Arbejdere vs. arbejdere

8 Menneskesyn Psykologien er sent udviklet…..
Afskaffes en filosofi… må man have en ny P.P. Blonskij (1920) Reforma nauki M.G. JAROSJEVSKIJ (1974/1980) J.B.S. Haldane (1938) The Marxist Philosophy and the Sciences

9 Bedre sent end… Haldane (1938) us.: matematik, kemi, biologi, sociologi Psykologi: - Kritik (behaviorisme og Freud) - Danielsen 1948 samme(Freud) - Sjølunds oversigt fra 1961 - Men først fra 1970erne……

10 Om opgaven Rubinstein ligestiller den morganske teori med T.D.Lysenkons, skønt de er diamentrale modsætninger…. ….SUKPs centralkomités vigtige beslutning ’om de pædologiske udartelser i folkekommisariatet for uddannelse’ af 4. juli 1936… Leontjew, A.N. (1972) Sovjetpsykologiens opgaver I Sovjetpsykologi. Retizels forlag, p.31

11 Derfor Fredspædagogik
Der er ingen opgaver i dag, der er vigtigere end den at bevare livet og forhindre krigen …det er vigtigt at have et teoretisk udgangspunkt i diskussionerne Rabøl Hansen, V. Bærentsen, K. Brohm, J. (1985) Bevar livet – et oplæg til debat Forlaget Tiden. Marxistisk pædagogik og psykologi IX, p.7

12 Røde institutioner Udvikling nedefra DKP og pædagogisk praksis
Om forudsætningerne - analysen om man vil (Diderichsen) Samfund og skole (Brostrøm) Gruppens opdragelse (Rasmussen)

13 Røde institutioner Under labile magtforhold mellem arbejderklasse og bourgoisiet Hvis der er tilstrækkeligt mange politisk skolede og erfarne marxistiske pædagoger Hvis det lykkedes at forbinde opdragelse i disse institutioner med det arbejdende folks aktive medvirken Rasmussen, H (1972) Elementer i marxistisk pædagogik Forlaget Tiden. Marxistisk pædagogik I, p.14

14 Den dialektisk-materialistiske filosofi er en udviklingsfilosofi
Tilgang Al sovjetisk psykologi hviler på den dialektisk-materialistiske filosofi Den dialektisk-materialistiske filosofi er en udviklingsfilosofi Al sovjetpsykologi er udviklings-psykologi Diderichsen, A (1972) Sovjetisk psykologi belyst gennem teorier om sprogets og tænkningens udvikling. Forlaget Tiden. Marxistisk pædagogik I, p.26

15 Samfundsmæssig opdragelse
Liberal autonomi vs. kooperation Makarenko – Kanitz oa. Petrowskij (Frost,S) Ungdomhjem i Leningrad Schkíd Familie, stat og samfund

16 Manges samarbejde om fælles mål
Neue Menschen Familien brudt ned Kritik af institution og skole Den samfundsmæssige tilgang Kooperationen som kategorisk imperativ

17 De klarer den selv….

18 Gruppeopdragelse …samfundsmæssige former for produktion…samarbejde med andre i en arbejdsproces …bidrager til alsidig personlighedsudvikling Genopdragelse…lære meget … alsidighed Rasmussen, H. (1983) Gruppeopdragelse Forlaget Tiden. Marxitisk pædagogik og psykologi VI, pp

19 Republik Gmünd 1919

20 Ledelsen

21 Høstfest

22 Gorki

23 Skolen – en del af samfundet
…skolen er en sorteringsmekanisme Klassesamfundets magtsystem og ulighed…genfinder vi i skolens hverdag De bøger vi gennemgik viste tydeligt, at skolebogsforfatterne beskrev forholdene på det bestående samfunds præmisser og ud fra traditionelle borgerlige værdinormer Bording ,E (1976) Skolen er en del af samfundet SIDs forlag , p5 [ Første pjece af slagsen i 1971]

24 Pædagogik - Historie og fremtid
Kampen om pædagogikken og i den klassekampen Videnstilegnelse udvikles fra at være statisk til at blive dynamisk… og fra at være individuel til at blive kollektiv Pædagogikken svinger mellem den induktive overfor den deduktive undervisningsmetode. Først den marxistiske pædagogik giver en dialektisk løsning heraf Rosendal Jensen, N. (1987) Pædagogik – historie og fremtid Forlaget Tiden. Marxistisk pædagogik og psykologi, p.11

25 Virksomhedsformer Støttebegreb A  B Grundfigur Ledende virksomhedsform Lad formerne blomstre

26 Ledende virksomhedsformer
I den…opstår og differentieres nye former (motivation) ..leg som kimen til indlærings virksomhed Dannelse og omstrukturering af specielle psykiske processer … fantasi i leg Tilegnelse af samfundsmæssige funktioner (leg) moment i personlighedsdannelsen Thyssen, S (1983) Virksomhed, udvikling og undervisning I Marxistisk pædagogik og psykologi IIX, pp.46-47

27 Fokus (AB) Umiddelbar emotionel Kommunikation
LISINA  Genstandsmæssig manipulatorisk virksomhed  LISINA  ELKONIN Leg   LISINA  AIDAROVA   ELKONIN  Indlæring    LISINA  AIDAROVA   ELKONIN Kommunikation Arbejde Ibid., pp (LISINA,ELKONIN,AIDAROVA-JB)

28 Invasion – politisk inficering
Sær kritik Afmontering af et fags begreber Bildung – (Aus)bildung Metodologi Didaktik og metodik Læring (psykologisk begreb)

29 På fagets vegne Undervisning udviskes  læring (livslang)
Læreren (rekonstrueres)  Lifecoach Metodologi  Helt gangbar eklekticisme Kooperationen  Liberal individualisme Læring er social virksomhed  ansvar for egen læring Dannelse  indivdet efterlades til sig selv Solidariske læreprocesser  kompetencer

30 Tak for ordet Den ’særlige personligheds’ væsen er ikke dens skæg, blod, dens abstrakte fysiske natur, men dens sociale kvalitet…. Marx Engels Werke, Bd.1, p.222 John Bertelsen

31 Dengang…som nu


Download ppt "19.Konference om virksomhedsteori Passion, engagement og virksomhedsteori Kursuscenter Røsnæs, 7.- 9.november 2008 At være er at huske Om psykologi og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google