Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding"— Præsentationens transcript:

1 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Automatiske slaggekran Er fremtiden I/S Vestforbrænding Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax Made By Max Sander Holm:

2 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Fremtiden´s kraner udføres af Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

3 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Fremtiden´s Porte udføres af Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

4 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Indholdsfortegnelse 1 Teknisk Beskrivelse 2 Organisation plan for automatisk slaggekran 3 Tidsplan 4 Risikovurdering for slaggekran system I en mere enkel udgave. 5 Slaggekran system ( oversigttegning). Tegning med teleskop port, kamera, nødstop, flugt veje. 6 Slaggetransport system ( enkel 3D udgave). (Tegning 2 stk.teleskop port) 7 Billeder over Slaggetransport system 8 Index for Demag Cranes. 9 Tegning : Scanner på kranbro. 10 Tegning : Sikkerhedsanlæg. 11 Tegning : Opbygning af PLC-system for slaggekran 20 og 30. 12 Tegning : Komponenter i automatisk anlæg for slaggekran HSK 30 13 Tegning : Operatørstation i kontrolrum 14 Automatisering af slaggekran HSK 30 Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

5 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
TEKNISK BESKRIVELSE Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: 1. Tomme containere(sættervogn) leveres på Vestforbrændingens område med lastbil. Lastbil -chauffører tage kontakt med kontrolrummet igennem porttelefon, der er monteret på lokalbokse, i begge ender af slaggegraven. Portene vil blive aktiveret og åbnes . Efter aflæsning af containerne vil lastbilen kører udad slaggegravs område og kontrolrums-personale vil derefter lukke portene (teleskopporte eller bomme). 2. Løsningen giver mulighed for, at der kan leveres slagge i op til 6-7 sættevogne/container. 3. I løsningen tages der højde for, at aflæsningen af slagge overvåges fra afhentning i slaggegraven (ved udløb af ovn 1+2 og 5+6) til slaggen befinder sig i containeren, ved hjælp af overvåg­ningskamera. 4. Personadgang igennem gangbroen i slaggegraven (ved Ovnlinie 4) opretholdes i området ,og der fortages forstærkning af bjælker/tag således at gangbroen kan modstå slag fra krangrabben 5. Der fortages automatisering af HSK 30 og HSK 20 bruges forsat som manuel kran ,når der er behov for at servicere HSK 30. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

6 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: Automatisering af HSK indbefatter afstandsmåler med laserlyse og kranen forsynes med 2 stk. laserscanner, hvor 1 stk. er placeret over slaggevejen/containeren og en over slaggegraven. Scanneren over containeren kan også benyttes som fyldningsovervågning af containeren. Automatikken indbefatter lempeprogram, hvor slaggen lempes fra rysterrander/bånd udløb og til container eller til området ved ovn 3 og 4.Der placeres 1 stk. PC operatørstation i kontrolrum samt PC/display i krankabinerne som er forbundet ved hjælp af en data BUS forbindelse.PC i kontrolrummet overvåger og afvikler slaggekranens automatiske drift samt overføre fælles alarm og udvalgte data til SRO- anlæg ,inkl. Vægtregistrering for ovnlinjer. Den samlede løsning skal kunne fungere under danske klimatiske forhold og em/damp fra slaggen vil kunne trække ud i det fri på hver sin side af bygningen. Kranerne vil køre indenfor et afspærret område (se oversigttegning), hvor der er 2 stk. flugt døre og 2 stk. porte til afspærring af slaggevejen.Der er sat Nødstop ved lokalbokse og ved porte og døre.Ved reparation/service af kraner eller andet udstyr i det afspærret områder kan portene åbnes med special nøgle (tac.) hvorefter kran stiller sig ud i slaggegraven. TEKNISK BESKRIVELSE Proces Service A/S ard. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S ard. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

7 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: Lokalboksene (2 stk.) indeholder hver 1 stk. Siemens PLC der kommunikere med Demag Cranes `s PLC (AS - interface) omkring udveksling af informationer begge veje .Portene åbnes med speciel nøgle (tac.) eller fra kontrolrummet.Følgende udstyr er montere i boksen:   stk. porttelefon fabrikat ?? 1 stk. Døråbner fabrikat tac 1 stk. Nødstop fabrikat ?? 1 stk. lampe der lyser driftstop (midlertidig Nødstop) når porten er åben ved døråbner nøgle. 1 stk. lampe der blinker gult når Kranen er i automatik. 1 stk. lampe der lyser grønt når porten er åben. 1 stk. lampe der lyser rød når porten er lukket. 1 stk. lampe der lyser rød når nødstoppet er trukket. 1 stk. knap til ??? TEKNISK BESKRIVELSE Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

8 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: Flugtvejs døre (1 stk. ved anlæg 5-6 og 1 stk. ved anlæg 1) er montere med dør kontakter der er en del af Nødstopskredsen som er en integreret del af kranens sikkerheds system. Dørene tilhørende krankabiner (ved anlæg 6 og anlæg 2) er monteret med dør kontakter der er en del af Nødstopskredsen som er en integreret del af kranens sikkerheds system. Der er monteret Nødstop på HKS 30 (katten) og Demag Cranes undersøger om der er tilsvarende behov/krav for Nødstop på HKS 20. Det skal overvejes hvor mange steder der er behov for gult blink monteret. (f.eks. når følgende køre såsom kranerne, katten eller portene) TEKNISK BESKRIVELSE Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

9 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

10 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

11 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatisk slaggekran Farekilde/ farlig område /Faremonent Farlig hændelse 1 Opstart af anlæg Person befinder sig indenfor eller på sættevognen når anden person starter anlægget. Nødstop er ikke aktiveret 2 Aflæsning af slagge og skort i vogn Person under/ved sættevogn (-spild) 3 Der opstår brand i uforbrændt slagge /papir o. lign. 4 Slaggen indeholder kemikalieaffald der udsender giftige dampe/støv. 5 Drift af anlæg Store genstande i slaggen kommer uden for bånd/rysterande slaggeskubber. 6 Kørsel med Slagge og Skrot Slaggen mm. placeres udenfor sættevognene. 7 Person ved kælder /gangbro 8 Fastklemning af stor slaggeklump ved Slaggeudløb grundet renoveringer af ovne. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

12 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatisk slaggekran Farekilde/ farlig område / Faremoment Farlig hændelse 9 Drift af anlæg Brand i anlæg 10 Person går uforvarende op på anlæg under drift for at udføre rep, uden at aktivere nødstop. Risiko for klemning 11 –Almindelig vedligehold (”spuling” Slaggevejen og kraner) Anlægget startes samtidig med at der pågår rengøring. Risiko for klemning eller. fald 12 -Almindelig vedligehold (”spuling” af Slaggevejen og kran ). Fejning af kanten på sættevognen samt vurdering af slaggeniveau 13 Snuble/falde over genstande Ved passage af slaggevejen kote 14 Snuble/falde på glat slaggevejen kote 15 Dannelse af aerosoler. Indånding af og hudkontakt med sundhedsskadelige stoffer 16 Skære sig, stikke sig f.eks. kanyler 17 Støde imod eller Køre på med. 18 Brug af kran ved udskiftning af maskindele Brug af forkert anhugnings - grej tab af byrde på person Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

13 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatisk slaggekran Farekilde/ farlig område / Faremoment Farlig hændelse 19 Anhugnings - grej brister. Tab af byrde på person 20 Vedligehold og reparations-arbejde Støde imod – ramt af genstand 21 Brug af håndværktøj ved reparation og vedligehold Klemning af fingre 22 Skære og stikskader 23 El chok ved brug af el værktøj 24 Brand/eksplosion ved flammeskæring/svejsning på anlæg 25 Indånding af dampe og partikler ved flammeskæring 26 indånding af dampe og partikler ved svejsning 27 X antal ovne køre ved rep. på slaggekran Der kan opstår overtryk i anlæg, således at der trykkes forurenet/farlig luft/støv/vand fra ovnen og ud i slaggegrav 28 Anlæg under drift Anlæg går i gang efter strømsvigt. Personer i kontakt med anlæg 29 Kran 20 kan køre ind i kran 30 eller ind i ende stop. ( Automatisk stop ) Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

14 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatisk slaggekran Forebyggelse Mulige sikringsløsninger 1 og 2 Opsætning af kamera så der kan observeres på slaggevejen (overvågning fra kontrolrum) 3 Forekommer lidt sandsynlig 4 Beskyttelse mod indånding og hudkontakt i forbindelse med - rengøring 5 Skrot o. lign der sætter sig skævt på bånd/rysterande/slaggeskubber eller triller uden for udstyr, fjernes først når bånd/rysterande/slaggeskubber er stoppet .Eks. procedure benyttes. 6 Læssemaskine o. lign flytter slagge/skrot når slaggevejen er fri for sættevognene. 7 Forstærkning med stål. 8 Der monteres arbejdes afbryder ved slaggeudløbet der stopper kranen. Eksisterende procedure på anlægget benyttes. 9 Forekommer lidt sandsynlig. Eksisterende procedure vedr. brand benyttes. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

15 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatisk slaggekran Forebyggelse Mulige sikringsløsninger 10 Personer der har med rengøring og vedligeholdelse af anlægget skal instrueres, efter gældende vedligeholdelse procedure. 11 Anlægget må ikke køre hvis der er service personale på slaggevejen eller oppe ved kran skinne. Nødstop skal aktivers 12 Vognmanden ændre sættevognen således at fejning m.m. ikke –er nødvendig -. Det overvejes at montere et hegn på træfender ved betonkanten. 13 Afskærmning af farlig/kritiske steder (sort/gul) samt brug af personlige værnemidler. 14 15 Der skal anvendes personlige værnemidler ved rengøring som beskytter mod indånding af aerosoler og mod hudkontakt. 16 Teknisk hjælpemiddel (skovl/tang el. lign) til opsamling/flytning af affald. Instruktion om aldrig at håndterer affald med hænderne. Personlige værnemidler benyttes efter gældende regler. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

16 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatisk slaggekran Forebyggelse Mulige sikringsløsninger 17 Personalet skal have instruktioner af kørsel med gummiged. Div. udstyr ”undersænkes i betonen” når det er muligt i slaggevejen 18 Der anskaffes egnet anhugningsgrej som opbevares på lageret. Personale skal have instruktion i korrekt anhugning 19 Regelmæssigt sikkerhedschek af anhugningsgrej 20 Personer der har med rengøring og vedligeholdelse af anlægget skal instrueres, efter gældende vedligeholdelse procedure. 21 Der anvendes luftværktøj med moment til rep. og vedligeholdelsesarbejde 22 23 Undgå så vidt muligt brug af el-værktøj. El-værktøj sikkerhedscheckes ½ årligt 24 Forekommer sjældent. Personer der har med vedligeholdelse af anlægget 25/26 Punktudsugning fra forurenende arbejdsprocesser- Suppleres evt. med brug af åndedrætsværn 27 28 Det skal sikres, at anlægget ikke starter automatisk efter stop i strømforsyning. 29 Fjern styrede buffer monteres i begge ender af kran skinnen. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

17 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Tegning Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

18 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Tegning Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

19 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Tegning Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

20 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Billede nr. 1. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

21 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Billede nr. 2. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

22 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Billede nr. 3. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

23 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Billede nr. 4. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

24 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Billede nr. 5. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

25 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Automatisering af slaggekran HSK 30 Indholdsfortegnelse Tegning : Scanner på kranbro. Tegning : Sikkerhedsanlæg. Tegning : Opbygning af PLC-system for slaggekran 20 og 30. Tegning : Komponenter i automatisk anlæg for slaggekran HSK 30. 5.Tegning : Operatørstation i kontrolrum. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

26 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Tegninger fra DEMAG Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

27 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Tegninger fra DEMAG Proces Service A/S ard. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S ard. Måløv Teknikderby 2 postnr Måløv tlf fax

28 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Opbygning af PLC-system for slaggekran 20 og 30 TOUCHpanel krankabine 20 Førerstol krankabine 20 Slaggekran 20 Kranstyrings PLC Simatic S DP Kun manuel drift Busforbindelse mellem kran PLC Slaggekran 30 Manuel drift Fuldautomatisk drift TOUCHpanel krankabine 30 Førerstol krankabine 30 Operatørstation i kontrolrum PC med HMI Simatic WinCC Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

29 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Operatørstation i kontrolrum PC med HMI Simatic WinCC Afspærringsanlæg: Porte og døre ved kørevej / Kabinesikring VF SRO anlæg Sick Scannersystem 1. Containerplaceringer på kørevej 2. Niveau i slaggegrav Eilersen vejesystem Vejning af slagge SRO signaler fra kran .Automatikalarmer .Containeralarmer .Vægtregistreringer ved ovnlinier TOUCH Operatørpanel I krankabine Kranstyrings PLC Simatic S DP Manuel drift Fuldautomatisk drift Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

30 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Fyldt Frigivet Frigivet Spærret Frigivet Fri 30,0t 10,1t 15,2t 0t 0t 0t Container 1 Container 2 Container 3 Container 4 Container 5 Container 6 Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 6 Anlæg 5 0m3 1000m3 1000m3 1000m3 Alarm Spærret Frigivet Frigivet Frigivet Automatik 100.00t 100.00t 100.00t 100.00t Frigiv Con 2 Con 3 Con 4 Con 5 Con 6 Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 6 Anlæg 5 Con 1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

31 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Anlæg 1: t Antal containere: stk. Driftstimetæller grab:2d 12h 35m 12s Driftstimetæller kranbro:365d 12h 35m 12s Driftstimetæller løbevogn:2d 12h 35m 12s Driftstimetæller talje:2d 12h 35m 12s Anlæg 2: t Anlæg 5: t Anlæg 6: t Produktion Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

32 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Afspærringsanlæg Status for porte,døre og nødstop ved slaggevej Slaggevej Åben Nødstop Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Lukket Nødstop Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

33 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding
Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Kranstatus - Automatisk drift Aut. Step nr. Sollwert Istwert Kran Kat Grab Program Vægt Automatik Start Stop Fyldeprogram Lempeprogram Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax


Download ppt "Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google