Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Modtagekontrolanlæg Først i Ålborg Reno Nord I/S Proces Service A/S.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Modtagekontrolanlæg Først i Ålborg Reno Nord I/S Proces Service A/S."— Præsentationens transcript:

1 Modtagekontrolanlæg Først i Ålborg Reno Nord I/S Proces Service A/S

2 Betjenings- og funktionsvejledning af Modtagekontrolanlægget
Dato:25. august 2008 – PÅ I/S RENO-NORD 0)Modtagekontrol- eller Stikprøvekontrolanlæg Flere affaldsforbrændings eller affaldsbehandlingsanlæg opsætter modtagekontrol eller stikprøveanlæg til brug for kontrol af skralde- og containerbiler indhold af Jernplader eller andet i det leverede affald. Årsagen er at der meget dyrt og stærkt genere for driften af forbrændings- eller behandlingsanlæggene når anlæggene stoppes grundt Jernplader o. lign. Yderligere ønsker affaldsbehandlerne at kunne kontrollere at der ikke forekommer genanvendeligt affald fra producenterne eller vognmændene og denne kontrol fortages ved foto og rapport til leverandørerne. Nedenstående beskrivelse, dækker drift betjening og funktion af Modtagekontrolanlægget. Proces Service A/S

3 1)Ved Drift fra f.eks. en indvejningskabine:
Lokalboks 1,2 og 3. Omskifter er i ”Aut.” NB! Check at port er åben og at Nødstop ikke er aktive, samt at reparationsafbrydere er aktive. Her efter med anlægget i automatik: Start af anlægget sker på Betjeningsfladen. Der trykkes, med musen, på trykknappen ”automatik start” i betjeningspanelet på skærmen. Herefter starter bånd 3,2 og 1 med at køre. Affald som ønskes fotograferet eller blot undersøgt læsses fra lastbilen ned i tragten og transporteren af affald køre med en ønsket hastighed i retning mod båndet 2 og 3. Der kan behandles og kontrolleres imellem læs pr. time afhængig af hvor mange ting, som f.eks. Jern, pap eller andet affald, der skal fjernes fra det affald der ligger på båndene. Hastigheden på bånd 1,2 og 3 kan køres op eller ned i hastighed på betjeningsfladen Når anlægget ønskes stoppet midlertidig for at kunne fotografere eller blot Zoom ind på en ønsket detalje, trykkes der på pause knappen på Betjeningsskærmen (under automatik).Og herefter kan der tages foto eller inspicere affaldet på alle båndene. Såfremt der er ting som ikke bør komme i affaldssiloen ved udløbet af bånd 3, sættes anlægget i pause, derefter kan bånd 3 reversere ved betjening fra betjeningsfladen fra vejekabinen. Proces Service A/S

4 Betjeningsfladen: Lamper Proces Service A/S
Lamper ”Automatik” vil lyse når betingelserne for automatisk drift er opfyldt. ”Lokal” vil lyse når betingelserne for lokal drift er opfyldt. ”Proces” vil lyse når den automatiske proces er igangsat. ”Pause” vil lyse når den automatiske proces er sat i pause. ”Totalstop” vil lyse når den automatiske proces er stoppet, eller når anlægget betjenes lokalt. ”Service” vil lyse når anlægget er sat i service. (Når anlægget er i service vil det kun være muligt at køre lokalt med båndende) ”Nødstopskreds brudt” vil lyse når nødstopskredsen er brudt. (Når et nødstop er trykken, eller en dør er åbnet under automatisk drift. Eller et nødstop er trykket under lokal drift). ”Fejl/Alarm” vil lyse når der antræffer en fejl på anlægget,(Fejl og Alarmer vil kunne beses på siden ”Alarm”, Samt skal der kvitteres for antrufne alarmer). ”Låge Åben / Tryk aktiveret” vil lyse når en dør er åben eller et nødstop er aktiveret. (Hvilket Nødstop/Dør der er aktiveret vil kunne ses på siden ”Nødstopsoversigt”) ”Sikkerhedsafbryderkreds brudt” vil lyse når en eller flere af sikkerhedsafbrydere er brudt. Proces Service A/S

5 Proces Service A/S

6 ”Pause” vil sætte den automatiske proces på pause.
Trykknapper Automatik ”Start” vil starte den automatiske proces, når betingelserne for automatisk drift er opfyldt. ”Pause” vil sætte den automatiske proces på pause. ”Stop” vil stoppe den automatiske proces.     Portstyrring ”Op” vil få den automatiske port til at køre op. ”Stop” vil få den automatiske port til at stoppe. ”Ned” vil få den automatiske port til at køre ned. Proces Service A/S

7 ”Betjeningsflade” vil skifte skærmbillede til betjeningsfladen
Skærmknapper ”Betjeningsflade” vil skifte skærmbillede til betjeningsfladen  ”Bånd 1” vil skifte skærmbillede til Bånd 1. (Hvorpå der vil kunne aflæses driftstimer, samt aktuel hastighed på motorer)  ”Bånd 2” vil skifte skærmbillede til Bånd 2. (Hvorpå der vil kunne aflæses driftstimer, samt aktuel hastighed på motorer)  ”Bånd 3” vil skifte skærmbillede til Bånd 3. (Hvorpå der vil kunne aflæses driftstimer, samt aktuel hastighed på motorer) ”Nødstopsoversigt” vil skifte skærmbillede til nødstopsoversigt. (Hvorpå der vil kunne aflæses hvilken døre der er åbne/lukket, samt hvilken nødstop der er aktive/inaktive) ”Alarm” vil skifte skærmbillede til Alarm. (Hvorpå der vil kunne aflæses Hvilken fejl/alarmer der er aktive/inaktive, samt at kunne kvittere for dem) Proces Service A/S

8 Proces Service A/S

9 Proces Service A/S

10 Nødstop: De opsatte nødstop, som er flere steder på transportanlægget, vil ved indtrykning standse elmotoren samt transporten af båndtransportøren betingelsesløst. Det er først muligt at genindkoble enkelte elmotorer eller idriftsætte enkelte funktioner når nødstoppet er blevet resat. Proces Service A/S

11 Proces Service A/S

12 Proces Service A/S

13

14

15 Billede nr. 1. Proces Service A/S

16 Billede nr. 2. Proces Service A/S

17 Billede nr. 3. Proces Service A/S

18 Billede nr. 4. Proces Service A/S

19 Reparatøren drejer nøgleafbryderen ”Serviceomskifter”
Ved Service: Reparatøren drejer nøgleafbryderen ”Serviceomskifter” Proces Service A/S

20 Billede nr. 5. Proces Service A/S

21 Proces Service A/S Proces Service A/S
Proces Service A/S ard. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Proces Service A/S

22 Ved Drift fra Lokaltavle: Anlægget sættes i service
Anlægget sættes i service Lokalboks 1,2 eller 3. Omskifter er i ”Man” Herefter kan hver enkelt anlægsdel betjenes fra Lokalboks 1,2 eller 3 på knappen ”Manuel”, samt at reversere båndet på omskifteren ”Frem/Bak” Der kan køres med bånd nr.1 frem og samt bånd 2 og 3 frem og tilbage. Proces Service A/S

23 Proces Service A/S Proces Service A/S

24 Proces Service A/S

25


Download ppt "Modtagekontrolanlæg Først i Ålborg Reno Nord I/S Proces Service A/S."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google