Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

18 huller med Jonna & Jan Del 2 ud af 2 REGELAFTEN HULSPIL.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "18 huller med Jonna & Jan Del 2 ud af 2 REGELAFTEN HULSPIL."— Præsentationens transcript:

1 18 huller med Jonna & Jan Del 2 ud af 2 REGELAFTEN HULSPIL

2 Vi følger Jonna og Jan rundt på en 18-hullers hulspilsmatch. Dette slideshow omhandler de sidste ni huller. Der er to spørgsmål til hvert hul = 18 spørgsmål i alt. Der er tre svarmuligheder til hvert spørgsmål: 1, X eller 2. Svarmulighederne står på den tilhørende tipskupon. HULSPIL

3 SPØRGSMÅL 19: Jans bold er endt i noget rough på hul 10. Efter at have ledt efter den i to minutter kommer han uforvarende til at sparke til den, så den ryger ½ meter fremad. Er der nogen straf? Hul 10 Hul 10 SPØRGSMÅL: 19

4 SVAR 19: X) Ja, han får ét straffeslag. Selvom det er hulspil, er straffen altså i denne situation ikke tab af hul. Bolden skal genplaceres. Se Regel 18-2a. Hul 10 Hul 10 SPØRGSMÅL: 19

5 SPØRGSMÅL 20: Jonnas bold er også endt i roughen, og da hun leder, finder hun en bold. Da hun kun kan se toppen af bolden, er hun i tvivl om, hvorvidt det er hendes bold. Da Jan er et godt stykke væk, kalder hun ikke på ham, men markerer bolden, løfter den, konstaterer, at det er hendes bold, og genplacerer den. Har hun handlet i overensstemmelse med reglerne? Hul 10 Hul 10 SPØRGSMÅL: 20

6 SVAR 20: X) Nej, hun får ét straffeslag (idet Jan skulle have haft besked om det og have haft lejlighed til at overvære løftningen og genplaceringen). Se Regel 12-2. Hul 10 Hul 10 SPØRGSMÅL: 20

7 SPØRGSMÅL 21: Jonna dømmer sin bold uspillelig, da den ligger under et træ. Hun dropper korrekt fri, men i droppet ruller den ned i en bunker, og ender i bunkeren ca. 1½ meter væk fra det sted, hvor den ramte banen i droppet. Må hun droppe om? Hul 11 Hul 11 SPØRGSMÅL: 21

8 SVAR 21: 1) Ja, hun skal droppe om. Man skal altid droppe om, hvis bolden ruller ind i og kommer til hvile i en bunker – uanset hvor langt den har rullet, og uanset om den er endt tættere på eller længere væk fra hullet end det sted, hvor den ramte banen i droppet. Se Regel 20-2c(i). Hul 11 Hul 11 SPØRGSMÅL: 21

9 SPØRGSMÅL 22: Jans bold ligger i en fairwaybunker. Inden han slår, fjerner han lige en løs gren fra bunkeren. - Det der er jeg altså ikke sikker på, at du må, siger Jonna. Jan er dog sikker på, at han godt må, så Jonna får ikke gjort eller sagt mere, og de spiller hullet færdigt, og slår ud på næste hul. Får Jan nogen straf? Hul 11 Hul 11 SPØRGSMÅL: 22

10 SVAR 22: X) Nej, idet Jonna ikke har protesteret nok (og ikke rettidigt). For at der kan tages hensyn til en protest, skal…: 1)… spilleren over for modstanderen have tilkendegivet, at han nedlægger protest eller ønsker en afgørelse. 2)…spilleren over for modstanderen have redegjort for kendsgerningerne, hvorpå protesten beror. 3)… protesten være nedlagt rettidigt. Jonnas udtalelse opfylder således ikke nr. 1 og 2, ligesom nummer 3 ikke er opfyldt (eftersom protesten for at være rettidig skal fremsættes senest inden nogen af dem slår ud på næste hul). Se Afgørelse 2-5/2. Hul 11 Hul 11 SPØRGSMÅL: 22

11 SPØRGSMÅL 23: Jans bold er røget i noget tilfældigt vand i en bunker. Jan vil gerne tage lempelse uden straf og droppe uden for bunkeren. Må han det? Hul 12 Hul 12 SPØRGSMÅL: 23

12 SVAR 23: 2) Nej. Hvis der tages lempelse uden straf, så skal der droppes i bunkeren. Se Regel 25-1b(ii)(a). Hul 12 Hul 12 SPØRGSMÅL: 23

13 SPØRGSMÅL 24: Jonnas bold ligger på green. Hun grounder putteren lige bag bolden, men inden hun får igangsat puttet, tager et vindstød bolden og fører den i hul! Hvad nu? Hul 12 Hul 12 SPØRGSMÅL: 24

14 SVAR 24: 1) Ingen straf, og bolden er i hul! Eftersom det var vinden, der flyttede bolden, så siger Regel 18-2b, at bolden skal spilles, som den ligger, uden straf. Hul 12 Hul 12 SPØRGSMÅL: 24

15 SPØRGSMÅL 25: Jan synes, at mange af hans slag er gået mod højre. Så inden han slår fra fairway, lægger han lige et jern på fairway for at hjælpe sig med at line fødderne op i den rigtige retning (lige mod flaget!). Han fjerner derefter jernet og slår slaget. Er dette i orden? Hul 13 Hul 13 SPØRGSMÅL: 25

16 SVAR 25: 1) Ja, ingen straf. Det havde derimod været i strid med reglerne, hvis han havde ladet jernet ligge der, mens han slog. Se Afgørelse 8-2a/1. Hul 13 Hul 13 SPØRGSMÅL: 25

17 SPØRGSMÅL 26: Jan har puttet i hul i fem slag. Jonna har netop har puttet sit fjerde slag – hendes bold endte 20 cm. fra hullet. Jan giver hende det næste (femte) slag, men Jonna er ærekær, så hun afslår: ”Ellers tak, jeg vil gerne putte den i”. Hun putter… og misser! Hun tapper derefter bolden i hul i det sjette slag. Hvad er resultatet af hullet? Hul 13 Hul 13 SPØRGSMÅL: 26

18 SVAR 26: X: Hullet deles. Man kan ikke nægte at modtage en sådan foræring, så da Jan gav hende det femte slag, havde hun spillet hullet færdigt. Og da Jans score også var fem slag, deles hullet. Se Regel 2-4 og Afgørelse 2-4/7. Hul 13 Hul 13 SPØRGSMÅL: 26

19 SPØRGSMÅL 27: Jans bold er endt i en vandhazard, men han kan faktisk godt spille den. Der ligger dog en løs sten lige foran den. Han overvejer at fjerne stenen, inden han slår. Må han det? Hul 14 Hul 14 SPØRGSMÅL: 27

20 SVAR 27: 2) Nej, han taber hullet. Se Regel 23 og Regel 13-4c. Man må ikke inden et slag fra en vandhazard berøre eller fjerne en løs naturgenstand, der ligger i eller berører hazarden. I hulspil taber man hullet, hvis man gør det. Hul 14 Hul 14 SPØRGSMÅL: 27

21 SPØRGSMÅL 28: Jan gider ikke hjælpe Jonna med at lede efter sin bold, så han går ud og lader vandet i roughen, mens hun leder. På vej tilbage går han i egne tanker og kommer til at snuble over en bold, der flytter sig 10 cm. Det viser sig at være Jonnas! Hvad nu? Hul 14 Hul 14 SPØRGSMÅL: 28

22 SVAR 28: X) Jan får ét straffeslag, og bolden skal genplaceres (uden straf til Jonna). Se Regel 18-3b. Hul 14 Hul 14 SPØRGSMÅL: 28

23 SPØRGSMÅL 29: Jonna og Jan snakker på vej til teestedet på hul 15 om, at der bare er så mange, der ikke retter deres boldnedslagsmærker op. De er i tvivl om, hvad straffen for at undlade det egentlig er? Hul 15 Hul 15 SPØRGSMÅL: 29

24 SVAR 29: X) Det er en overtrædelse af etikettereglerne; udgangspunktet er dog, at der ikke er nogen straf. Overtrædelse af etiketteregler medfører kun straf efter golfreglerne, når der er tale om et alvorligt brud (hvilket kan medføre diskvalifikation – Regel 33-7). Dette kan manglende genopretning af nedslagmærker ikke anses at være. Bemærk i øvrigt, at der kun er 34 paragraffer (så Regel 45-3 eksisterer ikke  ). Hul 15 Hul 15 SPØRGSMÅL: 29

25 SPØRGSMÅL 30: Jonna kommer pludselig i tanke om noget, der skete på hul 3: Jonna havde slået mod green, men da hun ikke kunne finde bolden, havde hun ledt i noget rough lige bag green, og havde der fundet en bold, som hun troede var hendes, og slået til den. Da hun kom op på green, havde hun fundet hendes rigtige bold i hullet (i fire slag)! Jan – der var i hul i seks slag) – havde så sagt, at hun tabte hullet for at spille en forkert bold, hvilket hun havde accepteret. Men Jonna har nu indset, at Jan tog fejl, fordi hun jo allerede havde holet og dermed afsluttet spillet af hullet, hvorfor der ikke var nogen straf for at slå til en forkert bold! Hun protesterer derfor nu over for Jan og kræver, at hun vinder hullet. Får hun ret? Hul 15 Hul 15 SPØRGSMÅL: 30

26 SVAR 30: 2) Nej, hullets resultat står ved magt, idet hun ikke har protesteret rettidigt (dvs. senest inden en af dem slog ud fra hul 4). Se Afgørelse 2-5/5. Hvis en modstander nedlægger en ugyldig/forkert protest (fx siger noget vrøvl som Jan gjorde!), skal man selv protestere imod dette rettidigt, idet den ugyldige/forkerte protest ellers står ved magt. Så selvom Jans udsagn var forkert, så vandt han hul 3, idet Jonna ikke protesterede, inden hans udslag på hul 4. Også derfor er det en god idé at kunne reglerne  Hul 15 Hul 15 SPØRGSMÅL: 30

27 SPØRGSMÅL 31: Jonna og Jan er nu nået til hul 16. Jonna tænker derfor, at hun gerne vil prøve at låne Jans driver til udslaget på hul 16, for den har virkelig slået langt og lige. Må hun det? Hul 16 Hul 16 SPØRGSMÅL: 31

28 SVAR 31: X) Nej, man trækker i så fald et hul fra stillingen, når hul 16 er spillet færdigt. Bemærk således, at Jonna i givet fald vil få trukket et hul fra stillingen OGSÅ selvom hun skulle tabe hul 16. Se Regel 4-4a og straffebestemmelsen dertil. Hul 16 Hul 16 SPØRGSMÅL: 31

29 SPØRGSMÅL 32: Jonna putter i hul i fire slag på hul 16. Jan har et putt tilbage for at dele hullet. Jonna går i sine egne tanker lige hen og giver Jan et råd om puttelinjen, nu hvor hun jo kender green fra sit putt. Jan takker, men pointerer, at man vist taber hullet i hulspil, hvis man giver et sådant råd. Hvad nu? Hul 16 Hul 16 SPØRGSMÅL: 32

30 SVAR 32: X) Hullet deles. Regel 2-2 siger således: ”…Når en spiller har spillet i hul, og hans modstander har ét slag tilbage for at halvere hullet, halveres hullet, hvis spilleren efterfølgende pådrager sig straf”. Se også Afgørelse 2-2/1. Hul 16 Hul 16 SPØRGSMÅL: 32

31 SPØRGSMÅL 33: Jonnas bold er havnet under en bænk; bænken er boltet fast i jorden, så den er ikke til at flytte. Hvor mange muligheder har hun nu for at tage lempelse uden straf? Hul 17 Hul 17 SPØRGSMÅL: 33

32 SVAR 33: 1) Én mulighed: Hun skal finde det nærmeste punkt for lempelse og droppe inden for én køllelængde heraf (ikke nærmere hullet). De under X) og 2) nævnte muligheder har man ikke, når man tager lempelse uden straf, men kun hvis man dømmer bolden uspillelig (hvilket koster ét straffeslag). Hul 17 Hul 17 SPØRGSMÅL: 33

33 SPØRGSMÅL 34: Jan har et putt på 5-10 cm. tilbage. Han putter derfor helt nonchelant med bagsiden af putterhovedet. Hvad er straffen for det? Hul 17 Hul 17 SPØRGSMÅL: 34

34 SVAR 34: 2) Ingen straf. Man må gerne putte med bagsiden af putterhovedet – og også gerne med ”hælen” eller ”tåen” af putterhovedet. Hul 17 Hul 17 SPØRGSMÅL: 34

35 SPØRGSMÅL 35: Jonnas bold ligger i noget sejt rough. Da hun slår til den, kommer hun til at ramme den en gang mere oppe i luften, således at hun har ramt den to gange i slaget. Hvad får hun af straf? Hul 18 Hul 18 SPØRGSMÅL: 35

36 SVAR 35: 1) Ét straffeslag. Jonna har således slået ét slag og får ét straffeslag. Dette gælder, uanset hvor mange gang, man rammer bolden i slaget (Regel 14-4). Man taber således ikke hullet, selvom det er hulspil. Hul 18 Hul 18 SPØRGSMÅL: 35

37 SPØRGSMÅL 36: Inden 18. hul er stillingen tæt: Jonna er én op! De ligger begge på green i tre slag. Jonna skal putte først og holer! De giver hinanden hånden, og Jan samler sin bold op. Hvad endte matchen? Hul 18 Hul 18 SPØRGSMÅL: 36

38 SVAR 36: X) Jonna vinder 1 op (De har begge givet hinanden næste slag). At give hinanden hånden betyder, at man giver hinanden det næste slag. Både Jonnas og Jans score på 18. hul er således fire slag, hvorfor de deler hullet – og Jonna vinder én op. (Se Afgørelse 2-3/2). Hul 18 Hul 18 SPØRGSMÅL: 36

39 Uddeling af præmier - Hvem fik flest rigtige? PRÆMIER

40 Tak for i aften! Regelaften slut 


Download ppt "18 huller med Jonna & Jan Del 2 ud af 2 REGELAFTEN HULSPIL."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google