Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding"— Præsentationens transcript:

1 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Er fremtiden I/S Vestforbrænding Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax Made By Max Sander Holm:

2 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Fremtiden´s kraner udføres af Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

3 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Fremtiden´s Porte udføres af Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

4 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
1 Indholdsfortegnelse. 2 Teknisk Beskrivelse 3 Risikovurdering for slaggekran system I en mere enkel udgave. 4 Slaggekran system ( oversigttegning). Tegning med teleskop port, kamera, nødstop, flugt veje. 5 Slaggetransport system ( enkel 3D udgave). (Tegning med bom og teleskop port) 6 Billeder over Slaggetransport system 7 Index for Demag Cranes. 8 Tegning : Scanner på kranbro. 9 Tegning : Sikkerhedsanlæg. 10 Tegning : Opbygning af PLC-system for slaggekran 20 og 30. 11 Tegning : Komponenter i automatisk anlæg for slaggekran HSK 30 12 Tegning : Operatørstation i kontrolrum 13 Automatisering af slaggekran HSK 30 Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

5 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
TEKNISK BESKRIVELSE Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: 1. Tomme containere(sættervogn) leveres på Vestforbrændingens område med lastbil. Lastbil -chauffører tage kontakt med kontrolrummet igennem porttelefon, der er monteret på lokalbokse, i begge ender af slaggegraven. Portene vil blive aktiveret og åbnes . Efter aflæsning af containerne vil lastbilen kører udad slaggegravs område og kontrolrums-personale vil derefter lukke portene (teleskopporte eller bomme). 2. Løsningen giver mulighed for, at der kan leveres slagge i op til 6-7 sættevogne/container. 3. I løsningen tages der højde for, at aflæsningen af slagge overvåges fra afhentning i slaggegraven (ved udløb af ovn 1+2 og 5+6) til slaggen befinder sig i containeren, ved hjælp af overvåg­ningskamera. 4. Personadgang igennem gangbroen i slaggegraven (ved Ovnlinie 4) opretholdes i området ,og der fortages forstærkning af bjælker/tag således at gangbroen kan modstå slag fra krangrabben 5. Der fortages automatisering af HSK 30 og HSK 20 bruges forsat som manuel kran ,når der er behov for at servicere HSK 30. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

6 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: Automatisering af HSK indbefatter afstandsmåler med laserlys og kranen forsynes med 2 stk. laserscanner, hvor 1 stk. er placeret over slaggevejen/containeren og en over slaggegraven. Scanneren over containeren kan også benyttes som fyldningsovervågning af containeren. Automatikken indbefatter lempeprogram, hvor slaggen lempes fra rysterander/bånd udløb og til container eller til området ved ovn 3 og 4.Der placeres 1 stk. PC operatørstation i kontrolrum samt PC/display i krankabinerne som er forbundet ved hjælp af en data BUS forbindelse.PC i kontrolrummet overvåger og afvikler slaggekranens automatiske drift samt overføre fælles alarm og udvalgte data til SRO- anlæg ,inkl. Vægtregistrering for ovnlinjer. Den samlede løsning skal kunne fungere under danske klimatiske forhold og em/damp fra slaggen vil kunne trække ud i det fri på hver sin side af bygningen. Kranerne vil køre indenfor et afspærret område (se oversigttegning), hvor der er 2 stk. flugt døre og 2 stk. porte til afspærring af slaggevejen.Der er sat Nødstop ved lokalbokse og ved porte og døre.Ved reparation/service af kraner eller andet udstyr i det afspærret områder kan portene åbnes med special nøgle (tac.) hvorefter kran stiller sig ud i slaggegraven. TEKNISK BESKRIVELSE Proces Service A/S ard. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S ard. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

7 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: Lokalboksene (2 stk.) indeholder hver 1 stk. Siemens PLC der kommunikere med Demag Cranes `s PLC (AS - interface) omkring udveksling af informationer begge veje .Portene åbnes med speciel nøgle (tac.) eller fra kontrolrummet.Følgende udstyr er montere i boksen:   stk. porttelefon fabrikat ?? 1 stk. Døråbner fabrikat tac 1 stk. Nødstop fabrikat ?? 1 stk. lampe der lyser driftstop (midlertidig Nødstop) når porten er åben ved døråbner nøgle. 1 stk. lampe der blinker gult når Kranen er i automatik. 1 stk. lampe der lyser grønt når porten er åben. 1 stk. lampe der lyser rød når porten er lukket. 1 stk. lampe der lyser rød når nødstoppet er trukket. 1 stk. knap til ??? TEKNISK BESKRIVELSE Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

8 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: Flugtvejs døre (1 stk. ved anlæg 5-6 og 1 stk. ved anlæg 1) er montere med dør kontakter der er en del af Nødstopskredsen som er en integreret del af kranens sikkerheds system. Dørene tilhørende krankabiner (ved anlæg 6 og anlæg 2) er monteret med dør kontakter der er en del af Nødstopskredsen som er en integreret del af kranens sikkerheds system. Der er monteret Nødstop på HKS 30 (katten) og Demag Cranes undersøger om der er tilsvarende behov/krav for Nødstop på HKS 20. Det skal overvejes hvor mange steder der er behov for gult blink monteret. (f.eks. når følgende køre såsom kranerne, katten eller portene) TEKNISK BESKRIVELSE Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

9 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatiskes slaggekran Nr. 1. Opstart af anlæg Personer befinder sig indenfor eller på sættevognen når andre person starter anlægget. Nødstop er ikke aktiveret Farekilde/ farlig område / Faremonent Farlig hændelse Nr Aflæsning af slagge og skrot i vogn Nr Do Nr Do Person under/ ved sættevogn (Nedfald) Der opstår brand i uforbrændt Slagge/ papir o. lign. Slagge indeholder kemikalieaffald der udsender Giftige damp/ støv Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

10 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatiskes slaggekran Nr. 5. Drift af anlægget Store genstande i slaggen kommer uden for bånd/rysterande/slaggeskubber Farekilde/ farlig område / Faremoment Farlig hændelse Nr. 6. Krankørsel med slagge og skrot Slagge mm. placeres udenfor sættevognene. Nr. 7. Do. Personer ved kældre / gangbro Nr. 8. Do. Fastklemning af stor slaggeklumper ved Slaggeudløb grundet renoveringer af ovne. Nr.9. Drift af anlæg. Brand i anlæg Nr Do. Person går uforvarende op på anlæg under drift for at udføre rep, uden at aktivere nødstoppet.Risiko for klemning Nr Dagligt vedligehold (”spuling” af Slaggevejen og kran). Anlægget startes samtidig med at der pågår rengøring. Risiko for klemning eller fald Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

11 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatiskes slaggekran Nr Dagligt vedligehold (”spuling” af Slaggevejen og kran). Farekilde/ farlig område / Faremoment Farlig hændelse Nr Do. Snuble / Falde over genstande passage af kote 12,500. Nr Do. Snuble / Falde på glat slaggevej kote 12,500. Nr Do. Dannelse af aerosoler indånding af og hudkontakt med sundhedsskadelige stoffer. Nr Do. Skære sig, stikke sig f.eks. på kanyler Nr Do. Støde imod eller køre på med lastbil/entreprenør maskine. Nr Brug af kran ved udskiftning af maskinedele. Brug af forkert anhugnings grej, tab af byrde på person. Nr Do. Anhugnings- grej brister. Tab af byrde på person Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

12 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatiskes slaggekran Nr Vedligehold og reparations- arbejde Farekilde/ farlig område / Faremoment Farlig hændelse Nr Brug af håndværktøj ved reparation og vedligehold. Klemning af finger. Nr Do. Skære og stikskader Nr Do. El chok ved brug af el værktøj Nr Do. Brand/eksplosion ved flammeskæring/ svejsning på anlæg Nr Do. Indånding af damp og partikler ved flammeskæring Nr Do. Indånding af dampe og partikler Ved svejsning. Nr Anlæg under drift Anlæg går i gang efter strømsvigt.Personer i kontakt med anlæg. Støde imod – ramt af genstande Nr X antal ovne køre ved rep. på slaggekran. Der opstår overtryk i anlæg således at der trykkes forurenet/ farligluft/ støv/ Vand fra ovne og ud i slaggegraven Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

13 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatiskes slaggekran Forebyggelse Mulige sikringsløsninger 1 og 2 7 Opsætning af kamera så der kan observeres på slaggevejen (overvågning fra kontrolrum) Beskriv sikring i opstartsprocedure. 4 Beskyttelse mod indånding og hudkontakt i forbindelse med daglig rengøring 5 Skrot o. lign der sætter sig skævt på båndet/rysterand/slaggeskubber eller triller uden for før nævnt udstyr, fjernes først når båndet/rysterande/slaggeskubber er stoppet 6 Læssemaskine o. lign flytter først slaggen når båndene er stoppet 8 Der monteres stål wire der aktivere Nødstop. 10 Personer der har med rengøring og vedligeholdelse at gøre instrueres. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

14 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatiskes slaggekran Forebyggelse Mulige sikringsløsninger 13 Afskærmning af kritiske steder Afmærkning af farlige steder (sort/gul) Hjelmpåbud 14 15 Der skal anvendes personlige værnemidler ved rengøring som beskytter mod indånding af aerosoler og mod hudkontakt. Instruktion om personlig hygiejne efter rengøring. 16 Teknisk hjælpemiddel (skovl/tang el. lign) til opsamling/flytning af affald. Instruktion om aldrig at håndterer affald med hænderne. Handsker af god kvalitet 17 Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

15 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding
Risikovurdering af Automatiskes slaggekran Forebyggelse Mulige sikringsløsninger 18 Der anskaffes egnet anhugningsgrej som opbevares på anlægget. Personale skal have instruktion i korrekt anhugning 19 Regelmæssigt sikkerhedscheck af anhugningsgrej 20 Hjelmpåbud på anlægget Sikkerhedsfodtøj 21 Der anvendes luftværktøj med moment til rep. og vedligeholdelsesarbejde 23 Undgå så vidt muligt brug af el-værktøj. El-værktøj sikkerhedscheckes ½ årligt 25/26 Punktudsugning fra forurenende arbejdsprocesser kobles på eksisterende ventilationsanlæg Suppleres evt. med brug af åndedrætsværn 27 Driften lukker/afspærre ovnen før/ved slaggeudløb af ovnene når der fortages vedligeholdelse. 28 Det skal sikres, at anlægget ikke starter automatisk efter stop i strømforsyning. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

16 Automatiske slaggetransportør I/S Vestforbrænding
Tegning Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

17 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Tegning Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

18 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Billede nr. 1. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

19 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Billede nr. 2. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

20 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Billede nr. 3. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

21 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Billede nr. 4. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

22 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Billede nr. 5. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

23 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Automatisering af slaggekran HSK 30 Indholdsfortegnelse Tegning : Scanner på kranbro. Tegning : Sikkerhedsanlæg. Tegning : Opbygning af PLC-system for slaggekran 20 og 30. Tegning : Komponenter i automatisk anlæg for slaggekran HSK 30. 5.Tegning : Operatørstation i kontrolrum. Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

24 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Tegninger fra DEMAG Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

25 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding Tegninger fra DEMAG Proces Service A/S ard. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S ard. Måløv Teknikderby 2 postnr Måløv tlf fax

26 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Opbygning af PLC-system for slaggekran 20 og 30 TOUCHpanel krankabine 20 Førerstol krankabine 20 Slaggekran 20 Kranstyrings PLC Simatic S DP Kun manuel drift Busforbindelse mellem kran PLC Slaggekran 30 Manuel drift Fuldautomatisk drift TOUCHpanel krankabine 30 Førerstol krankabine 30 Operatørstation i kontrolrum PC med HMI Simatic WinCC Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

27 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding Operatørstation i kontrolrum PC med HMI Simatic WinCC Afspærringsanlæg: Porte og døre ved kørevej / Kabinesikring VF SRO anlæg Sick Scannersystem 1. Containerplaceringer på kørevej 2. Niveau i slaggegrav Eilersen vejesystem Vejning af slagge SRO signaler fra kran .Automatikalarmer .Containeralarmer .Vægtregistreringer ved ovnlinier TOUCH Operatørpanel I krankabine Kranstyrings PLC Simatic S DP Manuel drift Fuldautomatisk drift Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

28 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
15,2t Frigivet Spærret 100.00t 0t 30,0t 10,1t 0m3 1000m3 Automatik Alarm Fyldt Fri Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 6 Anlæg 5 Container 1 Container 2 Container 3 Container 4 Container 5 Container 6 Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding Frigiv Con 2 Con 3 Con 4 Con 5 Con 6 Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 6 Anlæg 5 Con 1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

29 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Anlæg 1: t Antal containere: stk. Driftstimetæller grab:2d 12h 35m 12s Driftstimetæller kranbro:365d 12h 35m 12s Driftstimetæller løbevogn:2d 12h 35m 12s Driftstimetæller talje:2d 12h 35m 12s Anlæg 2: t Anlæg 5: t Anlæg 6: t Produktion Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

30 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Slaggevej Lukket Åben Afspærringsanlæg Status for porte og døre ved kørevej Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax

31 Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding
Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Aut. Step nr. Kranstatus Automatisk drift Sollwert Istwert Kran Kat Grab Proces Service A/S adr. Smedekærvej postnr Kastrup tlf fax Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr Måløv tlf fax


Download ppt "Automatiske slaggekran I/S Vestforbrænding"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google