Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledervækst Session 4.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledervækst Session 4."— Præsentationens transcript:

1 Ledervækst Session 4

2 Agenda Velkommen Opfølgning fra sidst 8 x Lederprincipper Opgave til næste gang

3 Opfølgning fra sidst

4 H J H

5 Værdier og Adfærd Passion:
Adfærd: Styrk dine kvalifikationer gennem dine kollegers kompetencer Sult Adfærd: Kræv retrospectives og evaluering Mod Adfærd: Giv og efterspørg feedback! Balance: Adfærd: Råb op og sig fra før du har for meget at lave

6 Valtech’s 8 Ledelsesprincipper ...

7 Valtech Ledelsesprincipper
Få de rigtige personer ombord If in doubt, don’t hire First who, then what Når du ved, du har et medarbejderproblem, så gør noget ved det Medarbejderne skal vide hvor de står Lyt, Lyt, Lyt => Agér Åben dør politik Anerkend performance Vi fejrer vores successer og folkene bag

8 Valtech Ledelsesprincipper
Frihed under ansvar Vi ønsker selvmotiverede medarbejdere der af egen kraft når deres mål Uddelegér og tro på medarbejderne laver det, de lover Vi elsker nye ideer Udgangspunktet er altid positivt Vi hylder initiativ og handling Kunden først Dernæst konsulenten og bundlinien Kunden prioriteres efter størrelse, potentiale og tilfredshed Vi tilstræber høj kvalitet i alt, hvad vi laver. Vi beundrer mennesker med stor klasse og håndværkere, der udfører deres arbejde med høj kvalitet, og forstår og prioriterer at kvalitet betyder fravalgt, tid og fokus på én opgave ad gangen. Principperne er gode at have. De ser godt ud, men når krisen rammer, er de svære at efterfølge.

9 Passion Mod Sult Balance Få de rette mennesker om bord
Anerkend performance Når du ved du har et medarbejderproblem, så gør noget ved det Høj kvalitet i alt vi laver Passion Mod Sult Balance Elsk nye ideer Kunden først Frihed under ansvar Have en ”Åben Dør”

10 Passion Mod Sult Balance Få de rette mennesker om bord
Anerkend performance Når du ved du har et medarbejderproblem, så gør noget ved det Høj kvalitet i alt vi laver Passion Mod Sult Balance Elsk nye ideer Kunden først Frihed under ansvar Have en ”Åben Dør”

11 ”Få de rigtige mennesker om bord”
First who, then what If in doubt, don’t hire

12

13 First Who, Then What ... ”Only with the right people on the bus, the wrong people off the bus, and the right people in the key seats... ... can we turn the attention to the question of where we will drive this bus” - Jim Collins

14 The Right People? Deler fælles værdier
Skal ikke styres eller kontrolleres Den bedste eller blandt de bedste, i den rolle de har Forstår forskellen mellem en jobbeskrivelse og ansvar Hvis du sad i et interview med personen i dag (og havde al din nuværende viden om personen tilgængeligt), ville du så stadig ansætte personen?

15 Har du de rette mennesker ”om bord” på din bus?
8 Ledelses-principper Har du de rette mennesker ”om bord” på din bus? Deler dine folk jeres fælles værdier (i adfærd)? Bruger du selv tid på at værne om værdierne, kommunikere dem, efterleve dem overfor dine folk? Bruger du en større del af din tid på styring og kontrol af dine folk? Har du de rette folk i de ”rette sæder”? Forstår dine folk forskellen mellem en jobbeskrivelse og ansvar? Hvis du skulle ansætte et helt nyt team til de samme opgaver, som i har dag, ville du så vælge den samme gruppe?

16 ”Når du ved du har et medarbejderproblem, så gør noget ved det”
Lyt, Lyt, Lyt => Agér Medarbejdere skal vide, hvor de står

17 Øvelse: Halvdelen af holdet forlader rummet, forberede sig på at fortælle MEGET begejstret om deres seneste ordre, seneste opgave (eller sidste ferie, hvis ikke de finder andet) Den anden halvdel af rummet får besked på, at de skal virke TOTALT ligeglade i starten! De sætter sig overfor hinanden på stole, knæ mod knæ, på en række! Når jeg rækker hånden I vejret (som den ene række ikke ser) så skal de ændre adfærd og virke EKSTRA opmærksomme og deltagende og spørgende

18 The Indian Talking Stick
”Gensidig forståelse” Du kan ikke komme igennem med dit synspunkt, før du har forstået den andens synspunkt. Hvis du til fulde forstår den andens mening, bliver dit eget budskab tydeligere. Øvelse: Lyttede du med den hensigt virkelig at forstå, eller lyttede du med den hensigt at ville svare ud fra din egen virkelighed? Lytning med indlevelse: Forsøger at forstå til bunds Ej det samme som sympati eller aktiv lytning Udfordrer egne værdier Undgå at være dømmende/rådgivende/udspørgende/-fortolkende Efter fysisk overlevelse er det største behov psykisk overlevelse – at blive forstået/bekræftet/værdsat/-elsket. Ethos, pathos & logos: Ethos – Personlig troværdighed, integritet & kompetence. Pathos – Empati, følelser & indlevelse, beviser overensstemmelse med budskabet i den andens kommunikation, indlevelse i modpartens tankegang. Logos – Logikken/ræsonnementet/forklaringen i præsentationen, beskrive det alternativ modparten foretrækker bedre end ham selv.

19 De skal vide, hvor de står!
Så længe du ikke hører fra mig, .... Feedback, Feedback, Feedback ....

20 Når du ved du har et medarbejderproblem, så gør noget ved det
8 Ledelses-principper Når du ved du har et medarbejderproblem, så gør noget ved det Giver du dig tid til vitterlig at lytte og forstå? Hvor ofte griber du dig selv i bare at vente på at fortælle din (bedre) historie eller din erfaring når andre snakker? Hvor god er du til at kommunikere til de, der ikke er som dig? Føler du ofte, at du bliver misforstået? Ved dine folk alle, ”hvor de står”? Er du opmærksom på konstant at give feedback, ros som ris?

21 ”Vi elsker nye ideer” Udgangspunktet er altid positivt
Vi hylder initiativ og handling

22 The Work of a Leader is Change! - Barry Posner
Grib initiativet! Outsight and Insight!

23 ”Your heart will blow OUT!”
Roger Bannister, 1954, Medical Student GOAL: run a 4-minute mile! (ca 1,6km) Experts: It can’t be done – ”your heart will blow out of your chest” Det lykkedes – 3-4 sekunder under 4 minutter, de troede ikke på det, så han gjorde det en gang til med det samme! I 1959 var der 37, der løb en mile under 4 minutter – i dag løber talentfulde gymnasielever en mile under fire minutter!!!

24 Never mistake activity for achievement. - John Wooden

25

26

27 Elsker du nye ideer? Hvordan modtager du nye ideer fra dine folk?
8 Ledelses-principper Elsker du nye ideer? Hvordan modtager du nye ideer fra dine folk? Tager du åbent mod alle? ... Er udgangspunktet altid positivt? Opmuntrer du dine folk til at skabe de vigtige små forbedringer hver dag? Søger du selv skabe de vigtige små forbedringer hver dag? Hvornår skabte du sidst en positiv forandring? Hvor ofte har du selv innovations-hatten på, når du tager på arbejde?

28 ”Frihed under ansvar” Vi ønsker selvmotiverede medarbejdere, der af egen kraft når deres mål Uddelegér og tro på at medarbejderne laver det, de lover

29

30 Viser du og giver du ”Frihed under ansvar”
8 Ledelses-principper Viser du og giver du ”Frihed under ansvar” Hvor opmærksom er du på dine folks daglige selv-motivation? Hvis den kniber, i hvor høj grad tager du handling? Uddelegerer du ofte opgaver og ansvarsområder? I hvor høj grad sikrer du, at modtageren er klar til at modtage opgaven? I hvor høj grad giver du (den passende) støtte efter uddelegering? I hvor høj grad giver du reelt ”frihed”til dine folk? I forhold til at fortælle præcist, hvordan tingene gøres!

31 ”Åben dør politik”

32 Hvad er ”en åben dør” for dine folk?
Din dør!  Dit energiniveau Dit humør Dit nærvær Dit sprog Dit kropssprog Tilliden til dig ______ ?

33 Udlever du en ”Åben Dør” politik?
8 Ledelses-principper Udlever du en ”Åben Dør” politik? Sidder du reelt ofte bag en lukket dør? Må du ofte afvise spørgsmål fra dine folk pga mangel på tid? Hvis jeg spurgte dine folk i fortrolighed, ville de sige, at de ”altid kan komme til dig”? Er dit sprog som oftest ”inviterende” eller ”afsluttende”? Udstråler du overskud i hverdagen? Udviser du nærvær i hverdagen? Kender du dine folk bag deres arbejdsfacade?

34 ”Vi tilstræber høj kvalitet i alt, hvad vi laver”
Vi beundrer mennesker med stor klasse og håndværkere, der udfører deres arbejde med høj kvalitet, og forstår og prioriterer, at kvalitet betyder fravalg, tid og fokus på én opgave ad gangen.

35 1 2 3 4 Haster Haster ikke Forberedelse Vigtigt Afbrydelser
Deadlines! Kriser Presserende problemer Nogle møder Forberedelse Strategi/Planlægning Kompetenceudvikling Værdi-afklaring Opbyggelse af relationer Ægte rekreation Delegering Vigtigt 1 2 Afbrydelser Nogle telefon-samtaler, s, breve o.l. Mange ukonkrete presserende opgaver Nogle møder Trivialiteter Irrelevante samtaler og s. ”Tidsrøvere” ”Flugt” handlinger Overdrevent TV-kiggeri og computerspil Ikke vigtigt 3 4

36 Hvordan ville det være at arbejde udelukkende i én kvadrant
Hvordan ville det være at arbejde udelukkende i én kvadrant? (Konsekvens?) Eksempler på spørgsmål .... Er det Balance eller Stress? Er det Success eller Fiasko? Er det Kortsigtet fokus eller langsigtet? Er du i kontrol eller ude af kontrol?

37 Find en K2 opgave, som du længe har udskudt.
Skriv den ned! Notér den første handling du kan foretage, for at komme i gang Forpligt dig selv til at holde fast!

38 Har du kvalitet i alt du laver?
8 Ledelses-principper Har du kvalitet i alt du laver? Hvordan, eller hvor godt, prioriterer du din tid? Får du planlagt og udført dine K2 opgaver? Hvor tit er du offer for andres dårlige prioriteringer? Hvor effektiv er du og hvor meget mere effektiv kunne du være?

39 ”Kunden først” Dernæst konsulenten og bundlinien
Kunden prioriteres efter størrelse, potentiale og tilfredshed

40

41 Kunden kommer først, men der var mere!
Konsulenten & Bundlinien ”Kun Kunden”, eller ”Kunden kommer først” Hvordan sikrer vi den rette prioritering, så det ikke KUN er kunden? Hvilke K2 opgaver bør i gangsættes eller op/ned-prioriteres?

42 Kunden, konsulenten, bundlinien?
8 Ledelses-principper Kunden, konsulenten, bundlinien? Kommer kunden først hos dig og dine folk? Kommer konsulenten (dine folk) også? Holder du en skarp prioritering? Husker du værdien ”Balance” (ml kunde/konsulent/bundline)

43 ”Anerkend performance”
Vi fejrer vores successer og folkene bag

44 The deepest principle in human nature is the craving to be listened and appreciated.
William James

45 The Human FlipChart!

46 Anerkender du performance?
8 Ledelses-principper Anerkender du performance? Hvornår fejrede du sidst noget med dine folk? Hvornår gav du sidst ros og anerkendelse? Er du opmærksom på at dine folk måske skal anerkendes forskelligt? (f.eks. farve-forskelle) Anerkender du offentligt såvel som diskret?

47 I gangsæt de 2 vigtigste ting du kan gøre anderledes fra dit hjul!
8 Ledelses-principper Opgaven lyder: I gangsæt de 2 vigtigste ting du kan gøre anderledes fra dit hjul! Husk dine 2 ”K2” opgaver, som du har besluttet dig at kaste dig over

48 Tak for jeres energi! Vi ses igen om 2 uger, d. 14/4 ....


Download ppt "Ledervækst Session 4."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google