Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevledede skole-hjem-samtaler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevledede skole-hjem-samtaler"— Præsentationens transcript:

1 Elevledede skole-hjem-samtaler
LEAPS 9 november 2016 Elevledede skole-hjem-samtaler Dagsorden: Formål, format, eksempler Gruppearbejde

2 Peters læring Læs de tre versioner af tegneserien om Peter.
Hvilken rolle har Peter i sin læring i hver version? Hvad er lærerens rolle? Hvordan anvendes evaluering i de tre versioner?

3 Evaluering påvirker stærkt
Traditionelt LEAPS Elev Passiv Aktiv Lærer Primær videnskilde Evaluator Facilitator af læring Vurdering Dom Værktøj

4 Elev-inddragende evaluering
Elev-porteføljer Vurderings-skalaer Elevledede samtaler Elev-inddragende evaluering Nationale tests Lærings-beretninger Udstilling Gentagne udkast og respons Læringsmål

5 Formål Erstatter traditionelle skole / hjemsamtaler, forældre / lærersamtaler Sætter eleven i centrum Elever tager ejerskab til deres læring ved at dele den med forældrene Forældrene hører deres barn berette om, hvordan det klarer sig og sætter sig mål for at komme videre Forældre kan stille spørgsmål om læring og fremskridt

6 Format En samtale om elevens læring elevens vækst elevens mål Eleven fører samtalen og taler størstedelen af ​​tiden Tid til spørgsmål til eleven fra lærer og forældre Elever bruger porteføljen som dokumentation for arbejdet, både det de er stolte af, og det de ønsker at forbedre Begrænset samtale mellem lærer og forældre, hvis eleven ikke er involveret

7 Hvem er involveret Elev Lærer Forælder Person Rolle
Velkomst til deltagere Leder samtalen Deler læring og mål Deler portefølje Besvarer spørgsmål Lærer *Nogle gange kan en lærer ikke er involveret Indfører formatet Lytter til elev Hjælper eleven, hvis denne sidder fast Stiller spørgsmål Giver kun feedback, hvis det er vigtigt, og henvendt til eleven Forælder Stiller spørgsmål til elev Stiller spørgsmål til læreren, hvis eleven ikke kan svare Anmoder om yderligere møde, hvis spørgsmål forbliver ubesvaret

8 Hvornår På tidspunktet for de tidligere skole / hjemsamtaler, forældre / lærersamtaler Halvvejs gennem året

9 Eksempler 10 minutter video 10 minutter diskussion
Hvad er kernen i en elevledet skole-hjem-samtale?

10 Gruppearbejde Alternativt:
Find sammen i årgangsgrupperne. Hver gruppe arbejder med de opgaver, der har højeste prioritet lige nu, fra følgende liste. Beskriv / planlæg / skitsér Samtalernes ønskede forløb Indholdet af elevernes porteføljer Forældrekommunikationen Aktiviteter til at forberede eleverne på samtalen Evalueringen af samtalerne Alternativt: Hvis du allerede har gennemført denne runde elevsamtaler, gennemfør refleksion (se separat)

11 Refleksion Reflekter over de elevledede samtaler på din digitale portefølje: Opret en ny side med titlen: Elevledede skole-hjem-samtaler Upload de dokumenter, du har oprettet for at støtte eleverne Brug de sædvanlige refleksionsspørgsmål til at reflektere over erfaringerne Upload en video af en elevledet samtale

12 Afrapportering Tre minutter til hver gruppe til kort at berette om dagens resultater


Download ppt "Elevledede skole-hjem-samtaler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google