Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DESIGNING תיכון (DESIGNING) - תהליך של פתרון בעיות ויצירת פתרונות טכנולוגיים.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DESIGNING תיכון (DESIGNING) - תהליך של פתרון בעיות ויצירת פתרונות טכנולוגיים."— Præsentationens transcript:

1 DESIGNING תיכון (DESIGNING) - תהליך של פתרון בעיות ויצירת פתרונות טכנולוגיים.

2 תהליך התיכון הבעיה והמטרות - זיהוי הצורך והבעיה - קביעת התנאים והאילוצים - ניסוח מטרות התיכון והדרישות הערכה - הצגת התוצר - בדיקת פעולת הדגם והתאמתו לדרישות - הצעות לשיפור בדגם או בתהליך חקירה - איסוף מידע וארגונו חקירת היבטים מדעיים , טכנולוגיים וחברתיים - בחינת פתרונות קודמים - ארגון המידע הרלוונטי והערכתו בנייה * פיתוח ותכנון מפורט - בחירת רכיבים , חומרים ומנגנונים - סרטוט של הפתרון - בחירת כלים ותהליכים הדרושים לבנייה - תכנון שלבי הביצוע * בניית הדגם\אב טיפוס - בנייה וגימור רעיונות * העלאת רעיונות לפתרונות - העלאת מגוון רעיונות - סיעור מוחות וניתוח ראשוני * בחירת הפתרון המתאים לדרישות - הערכת הרעיונות השונים - בחירת הפתרון שיפותה

3 הבעיה הבעיה והמטרות - זיהוי הצורך והבעיה - קביעת התנאים והאילוצים - ניסוח מטרות התיכון והדרישות

4 הבעיה הגדרת בעיה בעיה טכנולוגית מוגדרת תמיד כשאלה שפתרונה מביא לביטול מצב לא רצוי. בעיה טכנולוגית מוגדרת כך שתאפשר מספר אפשרויות של פתרון. בשלב זה יש להגדיר את הבעיה הטכנולוגית כשאלה המתחילה במילות השאלה איך ? או כיצד ? דוגמא : כיצד לתכנן ולבנות .....? הגדרת הבעיה - דוגמה לילי ובת-חן מספרות: בכל פעם שאנו רוצות להוציא שקית מהארון אנו נתקלות במספר בעיות:      -     השקיות מתבלגנות בארון.  -      הן תופסות הרבה מקום בארון. לכן חשבנו למצוא פתרון שיחסוך לנו מקום בארון ויקל עלינו את שליפת השקיות בעת הצורך. בכך אולי גם נוכל לעזור גם לאנשים אחרים שנתקלו בבעיה זו. הן הגדירו את הבעיה: כיצד נתכנן ונבנה מתקן שיעזור לנו לאחסן שקיות ולהוציא אותן מהארון בנוחיות?

5 הבעיה הגדרת בעיה תרגיל 1 לפניכם סיפור מעשה. קראו אותו, ובחרו איזה מבין התשובות היא הגדרת הבעיה הטכנולוגית המתאימה. כאשר נוסעים בלילה במכונית, לא אחת קורה שיש תקר בגלגל. כמובן שזה תמיד קורה במקום החשוך ביותר בעולם. מתחילים לחפש בארגז המכונית, את הכלים, המשולש, ואת הגלגל הרזרבי, ובחושך הנורא, בצד הדרך מתמודדים עם החלפת הגלגל. זה היה יכול להיות רעיון נפלא אם ברגעים אלה היה אפשר לשלוף את הפנס המתאים ביותר למטרה זו. הגדרת הבעיה: איזו מבין התשובות שלפניכם מגדירה את הבעיה? בחרו את התשובה המתאימה.  א. אין אור להחלפת הגלגל כאשר נתקעים עם תקר במקום חשוך.   ב. צריך אור להחלפת הגלגל כאשר נתקעים עם תקר במקום חשוך.   ג. כיצד לתכנן ולבנות פנס חירום אוטומטי שיאפשר החלפת  צמיג בלילה?   ד. מה לעשות כאשר אין מספיק אור להחלפת גלגל במקום חשוך? 

6 הבעיה הגדרת בעיה תרגיל 1 לפניכם סיפור מעשה. קראו אותו, ובחרו איזה מבין התשובות היא הגדרת הבעיה הטכנולוגית המתאימה. כאשר נוסעים בלילה במכונית, לא אחת קורה שיש תקר בגלגל. כמובן שזה תמיד קורה במקום החשוך ביותר בעולם. מתחילים לחפש בארגז המכונית, את הכלים, המשולש, ואת הגלגל הרזרבי, ובחושך הנורא, בצד הדרך מתמודדים עם החלפת הגלגל. זה היה יכול להיות רעיון נפלא אם ברגעים אלה היה אפשר לשלוף את הפנס המתאים ביותר למטרה זו. הגדרת הבעיה: איזו מבין התשובות שלפניכם מגדירה את הבעיה? בחרו את התשובה המתאימה.  א. אין אור להחלפת הגלגל כאשר נתקעים עם תקר במקום חשוך.   ב. צריך אור להחלפת הגלגל כאשר נתקעים עם תקר במקום חשוך.   ג. כיצד לתכנן ולבנות פנס חירום אוטומטי שיאפשר החלפת  צמיג בלילה?   ד. מה לעשות כאשר אין מספיק אור להחלפת גלגל במקום חשוך? 

7 הבעיה הגדרת הצורך צורך הוא משהו הדרוש לאדם. קיימים צרכים ההכרחיים לקיומו של האדם כמו: מזון, מים ומחסה וצרכים נוספים אישיים, חברתיים ועוד. תרגיל: התאימו בין רשימת החפצים לצרכים: צורך בתעבורה צורך בעיבוד חומרים צורך בתקשורת צורך בעיבוד מידע צורך צורך בתעבורה נוחה בצומת צורך בתקשורת צורך בישיבה נוחה צורך במזון צורך בבילוי צורך בפעילות קבוצתית חפצים רמזור חכה סמרטפון כדורגל כורסא

8 הבעיה הגדרת הצורך בסיפור של צליל ובת חן הצורך הוא:  צורך באחסון (של שקיות) - המאפשר לאחסן שקיות, להכניס או להוציא אותן בנוחיות ובקלות.

9 הבעיה הגדרת הדרישות הדרישות מכוונות את המפתח לפתרון הרצוי.
בין הדרישות, ישנן דרישות הכרחיות עליהן חייב הפתרון לענות, ואי אפשר להתפשר עליהן. לעומת זאת ישנן דרישות רצויות שאותן מדרגים לפי דרגת חשיבות, עליהן אפשר להתפשר במהלך בחירת הפתרון המתאים. האדם המתכנן הוא המחליט לגבי דרגת החשיבות של הדרישות השונות וממיין אותן בהתאם. בשלב זה יש להגדיר את הדרישות מהפתרון בצורה מפורטת ומדוייקת ולמיין אותן. 

10 הבעיה הגדרת הדרישות צליל ובת חן הגדירו את הדרישות מהמוצר וחילקו אותן לדרישות הכרחיות ורצויות. את הדרישות הרצויות הן סדרו על פי סדר חשיבות (כאשר הדרישה הרצויה ביותר = 1 והכי פחות רצויה = 6). +

11 הבעיה - סיכום הגדרת בעיה הגדרת הצורך הגדרת הדרישות
הבעיה הטכנולוגית מוגדרת כשאלה המתחילה במילות השאלה איך ? או כיצד ? הגדרת בעיה הגדרת הצורך צורך הוא משהו הדרוש לאדם. דרישות הכרחיות עליהן חייב הפתרון לענות, ואי אפשר להתפשר עליהן. דרישות רצויות שאותן מדרגים לפי דרגת חשיבות, עליהן אפשר להתפשר במהלך בחירת הפתרון המתאים. הגדרת הדרישות

12 הבעיה תרגיל מסכם רינה ומשפחתה עברו לבית חדש ביישוב כפרי. הם זקוקים לתיבת דואר כדי לקבל דברי דואר ואת העיתונים עליהם הם חתומים. הגדירו את הבעיה …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. הגדירו מה הצורך מהפתרון  …………………………………………………………………………. הגדירו בטבלה מהן הדרישות מהפתרון. סווגו את הדרישות לדרישות הכרחיות ורצויות ודרגו אותן על פי סדר חשיבותן. הגדרה וניסוח הדרישות דרישות הכרחיות דירוג הדרישות רצויות

13 הבעיה תרגיל מסכם רינה ומשפחתה עברו לבית חדש ביישוב כפרי. הם זקוקים לתיבת דואר כדי לקבל דברי דואר ואת העיתונים עליהם הם חתומים. הגדירו את הבעיה כיצד נתכנן ונבנה מתקן שיעזור לקבל דברי דואר.…………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. הגדירו מה הצורך מהפתרון  הצורך של רינה ומשפחתה בקבלת דברי דואר ועיתונים – הוא צורך בתקשורת. הגדירו בטבלה מהן הדרישות מהפתרון. סווגו את הדרישות לדרישות הכרחיות ורצויות ודרגו אותן על פי סדר חשיבותן. הגדרה וניסוח הדרישות דרישות הכרחיות דירוג הדרישות רצויות אפשרות זיהוי הנמען (מקבל הדואר) V בטיחות בשימוש התאמת התיבה לקבלת עיתונים הגנה מפני חטטנים 5 הגנה מפני מזג אוויר 4 אסתטיות 3 עמידות לאורך הזמן 2 קלות בשימוש 1

14 ש.ב. רשימת סיפורי המעשה סיפור מעשה 1 אולם ספורט
סיפור מעשה 1 אולם ספורט בית-ספר "השלום" קיבל פרס: אולם ספורט חדש, אך עקב חוסר מקום בבניית האולם בשטח בית-הספר, הוא נבנה מעבר לכביש וללא מעבר חציה קרוב. הנהלת בית-הספר תשמח לקבל עזרה בתכנון מעבר לאולם הספורט.    סיפור מעשה 2 מגן טפטופים בימי הקיץ החמים אין דבר נעים יותר מליקוק ארטיק. אך ראו את אורי ולימור, הארטיק מטפטף על בגדיהם, על הנעליים ומלכלך את הידיים. תוכלו לפתור לאורי ולימור את בעיית הטפטופים? סיפור מעשה 3 ארוניות אישיות בבית-ספריכם התרבו הגניבות ובעוד מספר ימים יתקינו אצליכם ארוניות אישיות לכל תלמיד. חיפשו בבית-הספר רעיון לנעילת ופתיחת הארוניות ללא מפתח. מה דעתכם, מה ניתן לעשות?  מה הצעותיכם?

15 ש.ב. רשימת סיפורי המעשה סיפור מעשה 4 מתקן לעגילים
סיפור מעשה 4 מתקן לעגילים העגילים של קרן פזורים בכל הבית. אף פעם היא אינה מוצאת את העגיל שמחפשת ובטח לא את זוגות העגילים התואמים. קרן החליטה למצוא לעצמה פיתרון - מתקן לעגילים. למי יש פתרון?    סיפור מעשה 5 לוגו (סמל מסחרי) בית-ספרי בית-ספריכם מעוניין להוסיף לוגו לשם בית-הספר. רוצים להשתתף בתחרות?  סיפור מעשה 6 אריזה של חטיפים חברת "חטיפי" מתכננת לשווק לחנויות חטיף חדש. אך מנהלי החברה עדיין לא תכננו את האריזה של החטיף. מעוניינים להציע הצעות? סיפור מעשה 7 תיק לים כשאבי, שרית, ישראל ודלית הולכים לשחות בים, התיקים ובתוכם המפתחות, הכסף ושאר החפצים האישיים נשארים על חוף הים. ואז, ביציאה מן המים הם לעיתים מגלים "הפתעות": המפתחות נעלמו, הכסף נעלם אף הוא ולעיתים התיק כולו "תפס כנפיים". אבי, שרית, ישראל ודלית מחפשים פתרון לבעיה, תוכלו לעזור? ש.ב.

16 הבעיה תיק עבודה 1

17 הבעיה שאלות סיכום 1. מה זה בעיה ? 2.איך מגדירים בעיה טכנולוגית ? 2. מהו צורך ? 3. כיצד נגדיר את הדרישות מהפתרון ? 4. מה הבדל בין צורך לדרישות ? 5. מה הבדל בין דרישות הכרחיות לדרישות רצויות ? בעיה טכנולוגית מוגדרת תמיד כשאלה שפתרונה מביא לביטול מצב לא רצוי. בעיה טכנולוגית מוגדרת כך שתאפשר מספר אפשרויות של פתרון. צורך הוא משהו הדרוש לאדם. הדרישות מכוונות את המפתח לפתרון הרצוי. בין הדרישות, ישנן דרישות הכרחיות עליהן חייב הפתרון לענות, ואי אפשר להתפשר עליהן. לעומת זאת ישנן דרישות רצויות שאותן מדרגים לפי דרגת חשיבות, עליהן אפשר להתפשר במהלך בחירת הפתרון המתאים. האדם המתכנן הוא המחליט לגבי דרגת החשיבות של הדרישות השונות וממיין אותן בהתאם.

18 הבעיה שאלות סיכום 1. מה זה בעיה ? 2.איך מגדירים בעיה טכנולוגית ? 2. מהו צורך ? 3. כיצד נגדיר את הדרישות מהפתרון ? 4. מה הבדל בין צורך לדרישות ? 5. מה הבדל בין דרישות הכרחיות לדרישות רצויות ? בעיה טכנולוגית מוגדרת תמיד כשאלה שפתרונה מביא לביטול מצב לא רצוי. בעיה טכנולוגית מוגדרת כך שתאפשר מספר אפשרויות של פתרון. צורך הוא משהו הדרוש לאדם. הדרישות מכוונות את המפתח לפתרון הרצוי. בין הדרישות, ישנן דרישות הכרחיות עליהן חייב הפתרון לענות, ואי אפשר להתפשר עליהן. לעומת זאת ישנן דרישות רצויות שאותן מדרגים לפי דרגת חשיבות, עליהן אפשר להתפשר במהלך בחירת הפתרון המתאים. האדם המתכנן הוא המחליט לגבי דרגת החשיבות של הדרישות השונות וממיין אותן בהתאם.

19 הבעיה שאלות סיכום 1. מה זה בעיה ? 2.איך מגדירים בעיה טכנולוגית ? 2. מהו צורך ? 3. כיצד נגדיר את הדרישות מהפתרון ? 4. מה הבדל בין צורך לדרישות ? 5. מה הבדל בין דרישות הכרחיות לדרישות רצויות ? בעיה טכנולוגית מוגדרת תמיד כשאלה שפתרונה מביא לביטול מצב לא רצוי. בעיה טכנולוגית מוגדרת כך שתאפשר מספר אפשרויות של פתרון. צורך הוא משהו הדרוש לאדם. הדרישות מכוונות את המפתח לפתרון הרצוי. בין הדרישות, ישנן דרישות הכרחיות עליהן חייב הפתרון לענות, ואי אפשר להתפשר עליהן. לעומת זאת ישנן דרישות רצויות שאותן מדרגים לפי דרגת חשיבות, עליהן אפשר להתפשר במהלך בחירת הפתרון המתאים. האדם המתכנן הוא המחליט לגבי דרגת החשיבות של הדרישות השונות וממיין אותן בהתאם.

20 הבעיה שאלות סיכום 1. מה זה בעיה ? 2.איך מגדירים בעיה טכנולוגית ? 2. מהו צורך ? 3. כיצד נגדיר את הדרישות מהפתרון ? 4. מה הבדל בין צורך לדרישות ? 5. מה הבדל בין דרישות הכרחיות לדרישות רצויות ? בעיה טכנולוגית מוגדרת תמיד כשאלה שפתרונה מביא לביטול מצב לא רצוי. בעיה טכנולוגית מוגדרת כך שתאפשר מספר אפשרויות של פתרון. צורך הוא משהו הדרוש לאדם. הדרישות מכוונות את המפתח לפתרון הרצוי. בין הדרישות, ישנן דרישות הכרחיות עליהן חייב הפתרון לענות, ואי אפשר להתפשר עליהן. לעומת זאת ישנן דרישות רצויות שאותן מדרגים לפי דרגת חשיבות, עליהן אפשר להתפשר במהלך בחירת הפתרון המתאים. האדם המתכנן הוא המחליט לגבי דרגת החשיבות של הדרישות השונות וממיין אותן בהתאם.

21 הבעיה שאלות סיכום 1. מה זה בעיה ? 2.איך מגדירים בעיה טכנולוגית ? 2. מהו צורך ? 3. כיצד נגדיר את הדרישות מהפתרון ? 4. מה הבדל בין צורך לדרישות ? 5. מה הבדל בין דרישות הכרחיות לדרישות רצויות ? בעיה טכנולוגית מוגדרת תמיד כשאלה שפתרונה מביא לביטול מצב לא רצוי. בעיה טכנולוגית מוגדרת כך שתאפשר מספר אפשרויות של פתרון. צורך הוא משהו הדרוש לאדם. הדרישות מכוונות את המפתח לפתרון הרצוי. בין הדרישות, ישנן דרישות הכרחיות עליהן חייב הפתרון לענות, ואי אפשר להתפשר עליהן. לעומת זאת ישנן דרישות רצויות שאותן מדרגים לפי דרגת חשיבות, עליהן אפשר להתפשר במהלך בחירת הפתרון המתאים. האדם המתכנן הוא המחליט לגבי דרגת החשיבות של הדרישות השונות וממיין אותן בהתאם.

22

23 חקירה - איסוף מידע וארגונו חקירת היבטים מדעיים , טכנולוגיים וחברתיים - בחינת פתרונות קודמים - ארגון המידע הרלוונטי והערכתו

24 חקירה איסוף מידע איסוף של מידע מהיבטים שונים המסייעים לפתרון הבעיה וביניהם: היבטים חברתיים (ערכים, חוקים, תקנים ותקנות),  היבטים מדעיים (החוקים והתיאוריות המדעיות והחומרים הקיימים), היבטים היסטוריים והיבטים טכנולוגיים (מוצרים דומים קיימים). נאסוף מידע ממקורות שונים: ספרים, אנציקלופדיות, אנשים - סקרים, ראיונות, מומחים, חנויות, סרטים, עיתונות, מאגרי מידע, אינטרנט ועוד... נארגן את המידע כך, שיהיה נגיש לנו במהלך פתרון הבעיה. לאחר איסוף המידע וארגונו נחזור לרשימת הדרישות ונבדוק האם יש לשנותן בהתאם. בשלב זה יתבצע איסוף מידע ואירגונו על-פי הדרישות והצרכים של הבעיה.

25 חקירה איסוף מידע סיפור המעשה: רינה ומשפחתה עברו לבית חדש ביישוב כפרי. הם זקוקים לתיבת דואר כדי לקבל דברי דואר ועיתונים. לפניכם טבלת מקורות המידע המתייחסת לדרישות ולנושאי החקירה הדרושים לתיכון תיבת הדואר החדשה. הדרישות נושאים לחקירה מקורות מידע אפשרות זיהוי הנמען )מקבל הדואר( -צורת תיבות -מה מאפשר את זיהוי שם  הנמען, גודל הכתב,  צורתו, מיקומו, -חנויות של תיבות דואר -אתרי אינטרנט עם דוגמאות של תיבות -סיור ברחובות ובדיקת תיבות קיימות -סקר אצל דוורים בטיחות בשימוש -צורה התיבה -צורת הפתח -חומרים מהם עשויה התיבה -מנגנונים מהם עשויה התיבה - יציבות התיבה -חנויות של תיבות דואר -אתרי אינטרנט עם דוגמאות של תיבות -סיור ברחובות ובדיקת תיבות קיימות -סקר אצל דוורים -ספרים ואתרי אינטרנט העוסקים  בחומרים התאמת התיבה לקבלת עיתונים -צורת התיבה וגודלה -בדיקת גודל העיתונים -צורת פתח התיבה  וגודלו -חנויות של עיתונים ושבועונים

26 חקירה איסוף מידע הגנה מפני חטטנים -צורות של מנעולים קיימים
הגנה מפני חטטנים -צורות של מנעולים קיימים -חנויות מנעולים -סקר אצל שוטרים -אתרי אינטרנט -ספרים על מנעולים הגנה מפגעי מזג אוויר -חומרים עמידים בפני  מזג אוויר -מאגרי מידע העוסקים בחומרים שונים -ספרים העוסקים בחומרים שונים -אתרי אינטרנט העוסקים בחומרים שונים אסתטיות -צורה, צבע, חומרים  אסתטיים -מאגרי מידע העוסקים באסתטיות -ספרים העוסקים באסתטיות -אתרי אינטרנט העוסקים באסתטיות -ראיונות עם מעצבים של מוצרים  כלשהם ובעיקר  מעצבי תיבות דואר. -בדיקת צורתן של תיבות דואר  בחנויות -בדיקת צורתן של תיבות דואר  באתרי אינטרנט עמידות לאורך זמן -חומרים עמידים לאורך זמן קלות בשימוש -התקנה קלה -מבנה, ואופן פתיחה שיהיו נוחים -ראיונות עם מתכנני דלתות -סקר צרכנים -סקר דוורים -מאגרי מידע העוסקים בפתיחה  נוחה של דלתות ותיבות.

27 חקירה ארגון מידע בעידן בו המידע הוא כה רב שאפשר ללכת לאיבוד בתוכו חשוב ביותר לארגן אותו כך שיעזור לפתור את הבעיה. לשם כך חשוב ביותר לקבוע בתהליך פתרון בעיות קריטריונים למיון. בתהליך פתרון בעיות, הקריטריונים למיון המידע הם הדרישות מהפתרון שנקבעו בשלב ראשון. בשלב זה: - נארגן כרטסת על פי הדרישות והנושאים לחקירה. - נרשום בכל כרטיס את המידע המתאים לו תוך ציון מקורו של המידע. - נסכם בסיכום משותף את כל מקורות המידע. נוודא האם יש לנו מידע לכל אחת מהדרישות.

28 חקירה תיק עבודה 2

29 חקירה שאלות סיכום מהם הנושאים עליהם אוספים מידע ? 31

30 חקירה שאלות סיכום מהם הנושאים עליהם אוספים מידע ?
כשניגשים לפתור בעיה אוספים מידע על מוצרים דומים קיימים, על חוקים מדעיים אליהם קשור הנושא, על חומרים ועוד. איסוף המידע מתמקד בהיבטים חברתיים,סביבתיים, בחוקים מדעיים ובהיבטים טכנולוגיים. מהם מקורות המידע ? 32

31 חקירה שאלות סיכום מהם הנושאים עליהם אוספים מידע ?
כשניגשים לפתור בעיה אוספים מידע על מוצרים דומים קיימים, על חוקים מדעיים אליהם קשור הנושא, על חומרים ועוד. איסוף המידע מתמקד בהיבטים חברתיים,סביבתיים, בחוקים מדעיים ובהיבטים טכנולוגיים. מהם מקורות המידע ? ספרים, אנציקלופדיות, מאגרי מידע ממוחשבים, אינטרנט, מומחים, משתמשים, מעבדות וחוקרים,מפתחים,סרטים.... כיצד מארגנים את המידע ? 33

32 חקירה שאלות סיכום מהם הנושאים עליהם אוספים מידע ?
כשניגשים לפתור בעיה אוספים מידע על מוצרים דומים קיימים, על חוקים מדעיים אליהם קשור הנושא, על חומרים ועוד. איסוף המידע מתמקד בהיבטים חברתיים,סביבתיים, בחוקים מדעיים ובהיבטים טכנולוגיים. מהם מקורות המידע ? ספרים, אנציקלופדיות, מאגרי מידע ממוחשבים,אינטרנט,מומחים,משתמשים,מעבדות וחוקרים,מפתחים,סרטים.... כיצד מארגנים את המידע ? ניתן למיין את המידע באופנים שונים בהתייחס לקריטריונים שונים: על פי הדרישות. על פי תחומים – מדעי, חברתי,טכנולוגי. על פי קהל היעד. באיזה כלים נשתמש כדי לארגן את המידע ? 34

33 חקירה שאלות סיכום מהם הנושאים עליהם אוספים מידע ?
כשניגשים לפתור בעיה אוספים מידע על מוצרים דומים קיימים, על חוקים מדעיים אליהם קשור הנושא, על חומרים ועוד. איסוף המידע מתמקד בהיבטים חברתיים,סביבתיים, בחוקים מדעיים ובהיבטים טכנולוגיים. מהם מקורות המידע ? ספרים, אנציקלופדיות, מאגרי מידע ממוחשבים,אינטרנט,מומחים,משתמשים,מעבדות וחוקרים,מפתחים,סרטים.... כיצד מארגנים את המידע ? ניתן למיין את המידע באופנים שונים בהתייחס לקריטריונים שונים: על פי הדרישות. על פי תחומים – מדעי, חברתי,טכנולוגי. על פי קהל היעד. באיזה כלים נשתמש כדי לארגן את המידע ? נשתמש בכלים לעיבוד מידע מילולי כמו מעבד תמלילים או מסד מידע כדי לעבד מידע. נשתמש בגיליון אלקטרוני כדי לארגן מידע מספרי. 35

34 רעיונות * העלאת רעיונות לפתרונות - העלאת מגוון רעיונות - סיעור מוחות וניתוח ראשוני * בחירת הפתרון המתאים לדרישות - הערכת הרעיונות השונים - בחירת הפתרון שיפותח

35 רעיונות העלאת רעיונות לפתרון בחירת פיתרון
העלאת רעיונות רבים ככל האפשר לפתרון הבעיה תוך מתן תשובות לדרישות שהועלו. בתחילה מעלים רעיונות רבים ושונים לפתרון ובוחנים אותם על סמך הדרישות שהוגדרו והמידע שנאסף בשלבים הקודמים. לאחר מכן בשיטה של סיעור מוחות משתפים אחד את השני ברעיונות ומרכזים אותם על דף אחד. בסופו של השלב , בוחרים את הרעיון המתאים ביותר. בטכנולוגיה יכולים להיות לאותה בעיה פתרונות רבים ושונים ולכן יש לבחור מתוך הרעיונות השונים את הרעיון העונה על הדרישות ההכרחיות ועל מירב הדרישות הרצויות ביותר.

36 רעיונות העלאת רעיונות לפתרון
רינה ומשפחתה עברו לבית חדש ביישוב כפרי.  הם זקוקים לתיבת דואר כדי לקבל דברי דואר ואת העיתונים. רינה העלתה מספר רעיונות לתיכון תיבת הדואר החדשה. לפניכם הרעיונות שהועלו על-ידי רינה:

37 רעיונות בחירת פיתרון מתוך מגוון הפתרונות אנו בוחרים את הרעיון העונה על מירב הדרישות או מאחדים רעיונות שונים לפתרון אחד שהוא המתאים ביותר. מאד יכול להיות שבזמן בחירת הפתרון או לאחריה תראו שאתם זקוקים למידע נוסף - חזרו ובצעו חקירה נוספת. לפניכם בטבלה שלושה רעיונות – שניים מסורטטים מעלה. למרות שרעיון 1 קיבל את מירב הנקודות הוא אינו עונה על הדרישות ההכרחיות ולכן הוא לא יכול להיות פתרון לדרישות אלה. הרעיון הנבחר הוא 2. אפשר גם לעשות חיבור בין הרעיונות 2 ו- 3 כדי לקבל פתרון משופר. 3 4 6

38 רעיונות תיק עבודה 3

39 רעיונות שאלות סיכום

40 רעיונות שאלות סיכום

41 רעיונות שאלות סיכום

42 רעיונות שאלות סיכום

43 רעיונות שאלות סיכום

44 רעיונות שאלות סיכום

45 רעיונות שאלות סיכום

46

47

48

49

50

51

52

53 בנייה * פיתוח ותכנון מפורט - בחירת רכיבים , חומרים ומנגנונים - סרטוט של הפתרון - בחירת כלים ותהליכים הדרושים לבנייה - תכנון שלבי הביצוע * בניית הדגם\אב טיפוס - בנייה וגימור

54 בנייה פיתוח ותכנון מפורט
לאחר שהוחלט מהו הרעיון שאותו מפתחים, יש לגשת לפיתוח מפורט שלו. כלומר, סרטוט מפורט של הדגם על כל חלקיו (ואם אפשר גם בקנה המידה המתאים), בחירת החומרים שמהם יהיה עשוי הדגם, הכלים שבעזרתם יבוצע הדגם והמנגנונים בהם ישתמשו. תכנון מפורט של הפיתרון והביצוע שלו כולל הכנת תוכנית עבודה מפורטת על כל שלביה, איך יראה הדגם, מאלו חומרים, באיזה כלים ומנגנונים נשתמש. תוכנית העבודה: כוללת את רשימת החומרים, הכלים ותכנון מהלך העבודה. תכנון מהלך העבודה:  סרטוט החלקים על לוח הקאפה.   חיתוך החלקים בעזרת סכין חיתוך יפני.   חיבור החלקים בעזרת דבק חם או דבק לבן.   פעולות גימור (החלקה, שיוף, צביעה). רשימת החומרים הדרושים רשימת הכלים הדרושים לוח קאפה סכין חיתוך יפני דבק לבן או דבק חם סרגל עיפרון צבעים נייר זכוכית או שופין

55 בנייה תכנון מהלך העבודה
תוכנית עבודה תכנון מהלך העבודה לרשימת המשימות לביצוע יש לתת הערכת זמן נדרש לביצוע כל משימה בנפרד כדי שההערכה תהיה קרובה למציאות חשוב שהמשימה תהיה פשוטה, מבוצעת על ידי אדם אחד, וניתנת לביצוע במספר קטן של שעות או עד 2-3 ימים יש לציין תלויות בין משימות (איזו משימה חייבת להסתיים לפני שאפשר להתחיל במשימה הבאה) התכנון יהיה שונה מהביצוע בפועל – מבחינת משך. כדי שהתכנון יהיה כלי עבודה יעיל, יש לעדכן את מצב המשימות באופן שוטף. לכל משימה יש לעדכן מה המשך בפועל שעבדו על המשימה. לעדכן את תאריך הסיום של משימה ואיך זה משפיע על המשימות הבאות. לבצע שינויים בתוכנית אם לא ניתן לעמוד בתאריך הסיום ניתן להשתמש בתוכנה כדי לנהל את העבודה

56 בנייה בניית הדגם דגם הוא תיאור של מוצר, של חפץ או של כל דבר פיזי אחר. הדגם הוא אמצעי תקשורת בין בני אדם בעזרתו אנו מציגים רעיונות, תהליכים או תופעות. בעזרת הדגם אפשר להמחיש, לנתח ולבחון את הפתרון. אב טיפוס הוא דגם הנבנה בדרך כלל בקנה מידה של 1:1 ומהחומרים מהם נייצר את המוצר המוגמר. נייצר את הדגם או את האב טיפוס לפי שלבי העבודה אותם תכננו בעת התכנון המפורט.

57 בנייה תיק עבודה 4

58 בנייה שאלות סיכום

59 בנייה שאלות סיכום

60 בנייה שאלות סיכום

61 בנייה שאלות סיכום

62 בנייה שאלות סיכום

63 בנייה שאלות סיכום

64 הערכה הערכה - הצגת התוצר - בדיקת פעולת הדגם והתאמתו לדרישות - הצעות לשיפור בדגם או בתהליך

65 הערכה  התאמה לדרישות האם הפתרון אליו הגענו עונה על הצורך והדרישות אותן הצגנו? זוהי השאלה שעלינו לשאול את עצמנו עם השלמת  מימוש הפתרון. נבצע הערכה לדגם; האם הוא עונה על הדרישות והצרכים? נשווה את הפתרון לדרישות אותן הצגנו ונראה אם הדגם עונה עליהן.

66 הערכה  הצעות לשיפורים תהליך השיפור הטכנולוגי הוא תהליך בלתי פוסק. חפצים שנראו ותיפקדו בצורה מסוימת שופרו כך שישרתו ביעילות רבה יותר את האדם. עליכם לחשוב איך ניתן לשפר את הדגם שעשיתם בין אם ענה על כל הדרישות שלכם ובין אם לא.

67 הערכה

68 הערכה שאלות סיכום איך מעריכים את הדגם ?
מעריכים את הדגם על פי הדרישות אותן הצבנו בשלב הראשון. מעלים רעיונות לשיפור הפתרון.

69 הערכה תיק עבודה 5


Download ppt "DESIGNING תיכון (DESIGNING) - תהליך של פתרון בעיות ויצירת פתרונות טכנולוגיים."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google