Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stine Clasen PPR Aarhus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stine Clasen PPR Aarhus"— Præsentationens transcript:

1 Stine Clasen PPR Aarhus
Introduktion til Nest Stine Clasen PPR Aarhus Præsentation af os, vi er et team

2 ASD – Nest programmet i NY
ASD-Nest Programmet (som programmet i USA hedder) er udviklet af New York University i samarbejde med New Yorks offentlige skolevæsen. Det er udviklet til at skabe læring og trivsel hos børn med ASF ved at skabe intensive og inkluderende læringsmiljøer. Børn med vanskeligheder, der almindeligvis segregeres til specialtilbud, blandes her med børn fra almene klasser, hvorved KOMPETENCER OG RESSOURCER almindeligvis anvendt til specialundervisning kommer alle børn i klassen til gode. Nest programmet er banebrydende i sit ophavsland, USA, hvor én klasse i 2003 har udviklet sig til 243 klasser på 35 skoler. I New York er der aktuelt Nest klasser med over 1000 autistiske børn. Ser man på, hvor mange børn uden for vanskeligheder, der er i Nest klasser, er tallet meget højere – over Da Nest programmet i New York for alvor har fået politisk medvind og vundet en platform som en afprøvet og succesfuld skolemodel, spreder programmet sig, og børnetallet i Nest klasserne stiger.

3 Nest i en nøddeskal 1. Niveau et er grundlæggende og omhandler den filosofiske grundholdning i programmet 2. Niveau to handler om strukturerne i organiseringen og opbygningen 3. Niveau tre om samarbejdsstrukturerne 4. Niveau fire om klasserumsstrategier og support

4 Filosofisk fundament Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en anden måde Børn er mere ens end forskellige

5 System strukturer Hvem er involveret i og har et medansvar for Nest programmet i Aarhus kommune? Børn & Unge rådmand Børn & Unge direktør Chef for pædagogisk afdeling Chef for PPR Leder/ledelsen af Katrinebjergskolen Styregruppen Lærere og pædagoger fra Katrinebjerg Skolen Psykologer og pædagogiske konsulenter fra PPR FFO gruppen ( følge, formidling og opskalering)

6 Samarbejdsstrukturer
PPR – forvaltning/politikere PPR – skole Ledelse – pædagogisk personale Teammøder Co-teaching Forældreundervisning og -samarbejde

7 Klasserumsstrategier
Positiv adfærdsstøtte Nedbrydning af information Visuelle støttesystemer Indretning og kodning af klasselokalet

8 Bæredygtigheden i Nest
Forståelse af ASF Fokus på styrker og positiv adfærd Co-teaching og teammøder Visuelle støttesystemer Individuel støtte Social støtte Forældreinvolvering ‘Specialundervisning for Alle’ Viden om autisme og ressourcefokus: Viden om og vidnesbyrd fra autistiske børn er afsættet for programmets indhold. Børn med autisme tænker og lærer forskelligt fra andre børn. Derfor tager alle Nest praksisser afsæt i en anerkendelse af børnenes individuelle forskelle, som manifesterer sig som fx forskelle i social forståelse, sensorisk sensitivitet, og udfordringer i selvregulering. Mennesker er mere motiverede, når de laver noget, de er gode til. I Nest anerkender og inkorporeres børnenes styrker og interesser i stedet for at fokusere udelukkende på deres vanskeligheder. Undervisningen tager løbende afsæt i en udforskning af, hvad der optager og interesserer børnene, så børnenes motivation og læring styrkes. Inklusion er både en ret og en oplevelse af at have betydning: Børn i Nest er anerkendt som fuldt bidragende medlemmer af både klasse- og skolefællesskabet, og det er centralt, at de også oplever sig som sådan. Hvis børn ikke lærer med den måde, vi underviser, må vi undervise dem på en måde, så de lærer. I Nest samarbejder teams for at udvikle individualiseret støtte til børn, der har det svært. Børnenes tryghedsbase er deres klasseværelse. Nest klasseværelser anvender støttesystemer, der typisk er anbefalet af eksterne specialister, så børnene har et trygt miljø, hvor de kan interagere med deres klassekammerater. Social udvikling er central for børn med ASF. I Nest bliver social kompetenceudvikling støttet gennem udvikling af færdigheder, udvikling af relationer, og ved at adressere indre motivation, der igen understøtter udvikling af selvstændighed og selvregulering. Kompetenceudvikling gennem positiv forstærkning fører til meningsfuld, vedvarende forandring. Nest programmet er optaget af at skabe et læringsdesign, der fremmer forældrenes mulighed for at støtte op om deres børns læring og udvikling. Programmet retter sig derfor ikke kun til børnenes skolekontekst; programmet tager højde for, at børnene i vanskeligheder har brug for sammenhæng mellem skole og hjem, og at læringsresultater er afhængige af forældrenes inddragelse og opbakning. I Nest ses samarbejdet med familierne som en forudsætning for, at det pædagogiske personale kan skabe et trygt, sikkert og inkluderende læringsmiljø i klassen. Forældre kan bidrage med central viden om deres børn, og forældrene kan også have behov for kompetenceudvikling i forhold til at løfte opgaven med at udvikle deres børn. Forældrene betragtes derfor som en vigtig del af det samlede team omkring børnene. Derfor vil der også være et involverende og inkluderende samarbejde med forældrene, dels i forhold til forældre til børn med ASF, dels i forhold til forældre med børn uden vanskeligheder (se mere herom under Skole-hjem samarbejde under Samarbejdsstrukturer).

9 Trin 3: Individuelle indsatser
Tretrinsmodellen Trin 3: Individuelle indsatser Trin 2: Mindre grupper Trin 1: Klassen/SFO’en Introduktion til Nest klasser Hvordan får vi så vidt muligt indsatser til at være i klassens miljø? Tør vi ændre på noget, der fungerer for 80% af alle børn for at få det til at virke for flere? Eller vil vi lave særtiltag for de 20% (med de ekskluderende bivirkninger, som det nu engang har). At det grundlæggende er udviklende og beskyttende faktor at kunne begå sig i det miljø og det fællesskab, som man er en del af. Arbejdsmiljøpointe i forhold til at det lader sig gøre at have ansvaret for en klasee

10 CO-TEACHING

11 Skema for dagen

12 Stemmeskala

13 Hvordan har jeg det 5 4 3 2 1 JEG BLIVER NØDT TIL AT GÅ!
Jeg har brug for afstand! 3 Vær sød ikke at tale. 2 Jeg er en smule nervøs/utilpas. 1 Jeg har det fint

14 Hvor stort er problemet
1 Ingen problem: taber i et spil, svarer det samme som en klassekammerat, en kammerat støder ind i mig, jeg opdager noget som ikke ligger sin plads Ting som jeg skal ignorere – vær fleksibel, ignorer problemet, træk vejret dybt. 2 lille problem: jeg har diskuteret med en af mine venner, jeg spilder noget på dit bord ex vand, en kammerat prøver mine sko, Ipadbatteri dør Ting jeg selv kan fikse: Ryd op, vær fleksibel, løs problemet 3 middelproblem: Jeg har glemt min madpakke hjemme, jeg har et mindre uheld i skolen (tisser i bukserne), Nogle kalder mig et øgenavn, nogle bliver ved med at drille mig Ting jeg skal bede om hjælp til at få løst - Vil kun have betydning for mig i dag. Vær fleksibel, Fortæl det til en voksen, forbliv rolig 4 stort problem: Jeg falder i skolegården og slår mig, jeg ser en kammerat komme alvorligt til skade, mine forældre er ved at blive skilt Ting som jeg har brug for hjælp til – Noget der vil have betydning for uge i en uge og måske længere: Find en voksen så hurtigt som muligt, tal om hvordan jeg har det til en voksen 5 et kæmpe problem: En tonado har ramt mit hjem, jeg har været med i et biluheld, jeg er i alvorlig farer, jeg vågner fordi der er et jordskælv Der findes ingen nem og hurtig løsning på problemet, forbliv rolig og lyt til de voksne

15 Indretning og kodning af lokalet

16 Pausehjørne

17 Tæppet

18 Tæppet i brug

19 Stemmeskala

20 Dagsprogram

21 Hvordan finder jeg ro? Selv regulering

22

23 Adfærdsstøtte ”Tier 1” Tydelig rammesætning af lektionen
Brug af forskellige visuelle støttesystemer for alle i klassen Indrette lokale som understøtter børnenes behov Tydelighed omkring skift Fokus på positiv adfærd Brug af belønningssystemer individuelt/for gruppen Brug af time timer Skabe overblik og forudsigelighed for alle

24 RUBBERBAND BALL

25 Skalering af Nest Inspiration Workshops
Kompetenceudviklingsforløb mhp oprettelse af Nest klasser

26 Bæredygtigheden Vedholdenhed, vedholdenhed og vedholdenhed

27 Hvem følger Nest Aarhus?
Udviklingen sker i tæt samarbejde med programudviklerne i New York Programmet følgeforskes af professor Simon Calmar Andersen fra Aarhus Universitet og professor Lene Tanggaard fra Aalborg Universitet. Programmet støttes af Egmontfonden.


Download ppt "Stine Clasen PPR Aarhus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google