Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sammenhæng mellem indsatsområder på Dagtilbud v/Birgit Lindberg Arbejdsmøde for Dagtilbud den 18. august 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sammenhæng mellem indsatsområder på Dagtilbud v/Birgit Lindberg Arbejdsmøde for Dagtilbud den 18. august 2015."— Præsentationens transcript:

1 Sammenhæng mellem indsatsområder på Dagtilbud v/Birgit Lindberg Arbejdsmøde for Dagtilbud den 18. august 2015

2 Formål med dagen At skabe overblik og sammenhæng over indsatsområder på Dagtilbud At orientere om status på Program for Læringsledelse At det enkelte lederteam planlægger kortlægning

3 Faglige grundlag Kerneopgaven: Fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse Fagligheds- blomsten Pædagogiske læreplaner Vision, Mission og fælles arbejdsgrundlag Dagtilbudsloven

4 Indsatsområder Redskaber og metoder der kvalificerer kerneopgaven Program for Læringsledelse FOKUS – det sammenhængende børneliv (Fælles Opmærksomhed og Konkret UdviklingsSamarbejde) Aktionslæring i forhold til Barnet i Centrum 0-2 år Redskaber fra Trivsel og ArbejdslivsGlæde Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud Kompetenceudvikling

5 Program for Læringsledelse Formål Udvikling af læringsmiljøet og den pædagogiske praksis Pædagogisk indsats baseres på forskningsbaseret viden Effekt Det styrker alle børns trivsel, udvikling, læring, og dannelse Målrettet kompetenceudvikling ud fra kortlægning, analyse og dialog

6 FOKUS – det sammenhængende børneliv Formål Styrker alle børns muligheder i livet Forældresamarbejde og – inddragelse er i fokus Styrker det tværfaglige samarbejde og overgange Effekt Medarbejdernes handlekompetencer til gavn for barnet er styrket Forældre er aktive samarbejdspartnere

7 Aktionslæring i forbindelse med BIC Formål Justerer den pædagogiske og/eller organisatoriske praksis, så det kommer barnet til gode Anvender den didaktiske model til refleksion Effekt Bryder med hverdagens rutiner og bringer refleksion og dynamik i spil i medarbejdergruppen Handling på nye erkendelser

8 Redskaber fra TAG Formål Vi arbejder målrettet med fokus på kerneopgaven, vores SOAR, og et godt psykisk arbejdsmiljø med høj social kapital Effekt Der er fokus på kerneopgaven og vi skaber derigennem Trivsel og ArbejdslivsGlæde i alle børnehuse og dagplejegrupper Trivselsredskaberne anvendes og vi arbejder handlingsorienteret ved brug af SMTTE

9 Aktive børn i Dagtilbud Formål Udvikler læringsmiljøer i dagtilbuddene, så det skaber mere bevægelse, styrker børnenes motoriske færdigheder og øger kropsbevidstheden blandt børnene Effekt Sundere, gladere og klogere børn! Dataindsamling på børnene, kompetenceudvikling af medarbejdere Bidrager til øget forskning

10 Kompetenceudvikling Læringsledelse Dagtilbuddets ledere, medarbejdere (inkl. resursepædagoger og interkulturelt team), PPR, skolernes ledelse og medarbejdere FOKUS Dagtilbuddets lederteams, ambassadører for medarbejderne, PPR, Sundhedsplejen, Familieafdelingen, Interkulturelt team, resursepædagoger Svendborgprojektet - Aktive børn Dagtilbuddets ledere og medarbejdere Øvrige forløb Dagplejeuddannelse, pædagogmedhjælpere, 4 dages forløb i social inklusion for pædagoger

11 Sammenhæng Sammenlagt styrker vi kerneopgaven: at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse Det sammenhængende børneliv understøtter tidligere forebyggende indsats, forældresamarbejdet, sammenhænge, overgange, metoder, fælles begreber og systematik Aktionslæring er redskabet til didaktiske refleksioner, og justering af praksis Kortlægning og analyse af praksis og arbejdet med trivselsredskaber målretter den efterfølgende kompetenceudvikling Pædagogisk indsats baseres på forskningsviden, om det der virker

12 Fællessang ”Vi drømmer drømme…”


Download ppt "Sammenhæng mellem indsatsområder på Dagtilbud v/Birgit Lindberg Arbejdsmøde for Dagtilbud den 18. august 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google