Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Christian Ege, formand Det Økologiske Råds energispareprojekt - Hvad har vi opnået? Kolding 25.10.06 Det Økologiske Råd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Christian Ege, formand Det Økologiske Råds energispareprojekt - Hvad har vi opnået? Kolding 25.10.06 Det Økologiske Råd."— Præsentationens transcript:

1 Christian Ege, formand Det Økologiske Råds energispareprojekt - Hvad har vi opnået? Kolding 25.10.06 Det Økologiske Råd

2 Formål Oplysningsarbejde til Beslutningstagere Direkte involverede i brancher, andre aktører Uddannelsessøgende Forslag: Lovgivning, f.eks. bygningsreglementet Afgifter, kvotehandel EU-niveau: grønbøger, direktiver, reduktionsmål m.v. Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

3 Hovedvægt på byggeri Det Økologiske Råd Christian Ege, formand Halvdelen af DKs energiforbrug er knyttet til bygninger Meget stort besparelsespotentiale

4 Så meget energi kan man spare i bygninger (kWt/m 2 /år) Det Økologiske Råd

5 1. Store konference, 240 deltagere Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

6 2. store Konference. Christiansborg 25.9.06 200 deltagere Stor opslutning fra Energiordførere - Aktive deltagere Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

7 Resultater Solidt net af samarbejdspartnere Høj grad af synlighed Medvirket til øget pres fra virksomheder Begyndende omsving i politikernes holdning Energy Camp i 2004 og 2005 har haft indflydelse Output: bl.a. Bolig+ projektet. Fortsætter som projektkonkurrence Dansk Byggeri har opprioriteret energibesparelser Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

8 Hvem er brugerne? Politikere: energiordførerne, miljø- og klimaordførerne EU-parlamentarikere, især de danske Dansk Byggeri Dansk Energi, ELSAM, E2, Vattenfall Tekniq, FRI, IDA, Akademisk Arkitektforening, Dansk Industri og Energiindustrien Virksomheder: isolerings- og vinduesfabrikanter m.fl. Energitjenesten og NGO’er: OVE, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, LØB Rådgivere: Cowi, Rambøll, Carl Bro, Cenergia m.fl. Videnscentre som Teknologisk Institut, SBI Kommuner og agendacentre Teknologirådet Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

9 Konference-evaluering 97 besvarelser 54% bruger Det Økologiske Råds materialer Gennemsnitlig score i vurderingen af konferencen (Skala fra 1 til 5): Overordnet Fagligt niveau Engelsksproget del 3,9 4,0 3,7 Hvilken spareeffekt? Hvor brugbart 3,9 4,1 Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

10 Populært hæfte – næsten udsolgt Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

11 Hæfte til aktører og beslutningstagere Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

12 Guide til alm. borgere, 6000 ex. Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

13 Lokale relationer Ikke det primære Men kontakt til foregangskommuner: Stenløse, Køge m.fl. Interreg: København-Malmø-Lund Offentlig grøn indkøbspolitik – energibesparen- de apparater: film til uddannelse af indkøbere i kommuner, regioner og staten Rep. for lokale elselskaber har deltaget i konferencer Mere direkte relation til regionale og nationale selskaber Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

14 Genoptryk af hæfte Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

15 Ventilation og lavenergihuse Mekanisk ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation Lavenergiklasse 1 og 2 Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

16 Nye metoder og ny viden Det Økologiske Råd Christian Ege, formand Vi indsamler viden fra ind- og udland Systematiserer og formidler den i DK F.eks. Erfaringer med lavenergibyggeri i Tyskland, Svejts og Østrig Kriterier og afprøvning er nødvendigt Ofte lever byggeri ikke op til de krav, der blev stillet

17 Erfaringer fra Tyskland m.v. Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

18 Afgifter motiverer til besparelser Det Økologiske Råd Christian Ege, formand

19 Kan det måles i kWt? Det Økologiske Råd Christian Ege, formand Nej, ikke direkte -Retter sig mod forbedring af rammebetingelser -Når forslag realiseres, vil mange aktører have medvirket Men potentiel virkning er stor. Lavenergiklasse 1 hus på 200 m 2 - energiforbrug er: 20.900 kWt lavere end et gns. eksisterende hus. 8.100 kWt lavere end i nyt hus bygget efter BR06.

20 Fremtidsperspektiver Det Økologiske Råd Christian Ege, formand Samarbejde mellem grøn organisation og virksomheder/erhvervsorganisationer er muligt og frugtbart Vigtigt at forholde sig til EU – direktiv om bygningers energimæssige ydeevne → nye energikrav til BR95 Grønbogen om energieffektivitet EU’s kommende energistrategi Rammebetingelser er vigtige – f.eks. Afgifter, takster, kvoter, subsidier, energimærker, Grønne afgifter motiverer til energibesparelser Behov for at videreudvikle afgiftspolitikken - Ligesom lovgivning, takststruktur m.v.


Download ppt "Christian Ege, formand Det Økologiske Råds energispareprojekt - Hvad har vi opnået? Kolding 25.10.06 Det Økologiske Råd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google