Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ka´du klare det? Dialogredskab - Krav i arbejdet HR Arbejdsmiljø, O&P 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ka´du klare det? Dialogredskab - Krav i arbejdet HR Arbejdsmiljø, O&P 2015."— Præsentationens transcript:

1 Ka´du klare det? Dialogredskab - Krav i arbejdet HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

2 Hvad er krav for en størrelse? Krav fra arbejdsgiver, Politikere, lovgivning Krav fra borgere, pårørende, samarbejdspartnere Faglig Integritet HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

3 Hvad er krav for en størrelse? ”Du er en fucking bitch!!! ”Du skal lave den rapport inden sommerferien” ”Vi skal lave ny organisering i år – det bli´r godt!” ”Husk at dokumentere!!” ”Vi skal have mere kvalitet ind i vores afgørelser” ”Nu skal vi også liiiige huske at loven skal overholdes” ”Hvordan er min rolle i den nye reform?” ”vi skal have folk hurtig tilbage på arbejde” Det er et spændende projekt – det skal vi deltage i” ”Vil du ikke godt hjælpe mig?” HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

4 Hvad gør vi, når kravene ikke står til at ændre? HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

5

6 Stabilitet > < Forandring Vi er alle forskellige… …Men vi har alle brug for mening

7 Spørgsmål til drøftelse: Befinder du dig bedst med stabilitet eller forandring i dit liv? Gælder det samme for privatliv og arbejde? I hvilke situationer - i vores arbejde, er det vigtigt med stabilitet. I hvilke er det godt med forandring? Øvelse: Tegn modellen op på en tavle eller lignende. Skriv Jeres navne på post-its, og placér på modellen. Fortæl hinanden, hvorfor I tænker, I er placeret, som I er. Vær åbne og nysgerrige overfor hinanden. HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

8 Krav – Ressource modellen Let job Kedsomhed Mgl udfordring Udviklende job Flow Energi Passivt job Rutiner Stagnation Stressende job Belastning HR Arbejdsmiljø, O&P 2015 Høj kompetence Mange ressourcer Stor indflydelse Lav kompetence Få ressourcer Lille indflydelse

9 Spørgsmål til drøftelse Hvilke krav har vi i vores team – hvad handler de om? Hvordan oplever vi balancen i vores team? Er der nogle krav vi ikke kan ændre på – hvilke? Hvilke ressourcer kan vi bringe i spil, for at imødekomme kravene Hvornår ”kører det bare” - hvornår er vi i flow? HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

10 Er du offer eller aktør? Det du har indflydelse på (indflydelses-sfæren) Her er det lettest at være aktør Det du ikke kan gøre noget ved (interesse- sfæren) Her oplever man sig ofte som offer HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

11 Spørgsmål til drøftelse Hvad ligger i vores interessesfære, og hvad ligger i indflydelsessfæren? Hvordan – og hvor kan man ”udvide blommen”? I hvilke fora? Hvordan? Hvad kendetegner om man er offer eller aktør? Find et konkret eksempel fra dagligdagen, som man kan bruge denne model på. Hvordan kan I helt konkret ”udvide blommen”, så I får en eller anden indflydelse på det, som egentlig ligger udenfor Jeres indflydelsessfære? HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

12 Haster/Vigtig - Model Opgaver der er VIGTIGE Opgaver der IKKE er VIGTIGE Opgaver der HASTER 1. 2. Opgaver der IKKE HASTER 3. 4. HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

13 Spørgsmål til drøftelse Tegn modellen på en flipover eller en tavle Skriv Jeres forskellige arbejdsopgaver op på post-it Sæt dem i de relevante bokse Drøft: hvorfor er de placeret som de er? Hvem vurderer om en opgave er vigtig og/eller haster? Hvordan kan vi sikre en god balance så ikke alle opgaver er både vigtige OG haster HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

14 Fravalgspyramiden Prioriterings-trekant, Plan B 1. Fravalg 2. Fravalg Må IKKE Fravælges HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

15 Spørgsmål til drøftelse Hvornår har vi en ”skæv dag” eller en ”skæv periode” – I hvilke situationer må vi prioritere? Hvilke opgaver kan vi fravælge først? Hvilke opgaver MÅ ikke fravælges hos os? Konkret øvelse: Lav en Plan B – ”Det sikre kort” Udarbejd en side (kun 1) med en oversigt over, hvilke arbejdsopgaver en eventuel vikar skal varetage. Forestil Jer, at man kan stikke vikaren dette kort, når han/hun kommer Øvelsen kan bruges til at skabe klarhed over – hvilke opgaver der skal prioriteres på en ”skæv dag” – og hvilke der kan vælges fra. HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

16 Standard-modellen - hvor godt skal vi gøre det? Over standard Standard Under standard HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

17 Spørgsmål til drøftelse På hvilke områder drøfter vi oftest behovet for at sætte en bestemt standard? Hvad er det der er retningsgivende for, hvilken standard vi sætter hver især (faglig interesse, egne normer, gældende retningslinjer eller andet) Hvad sker der, hvis der ikke arbejdes efter samme standard – hvilke konsekvenser vil det give hos Jer? HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

18 PBU – Modellen I en forandringstid… P arkere noget vi skal: Stoppe Skrotte forlade B evare Noget vi skal : Huske Værne om beskytte U dvikle Noget vi skal: Begynde på lære HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

19 Spørgsmål til drøftelse Har vi opgaver vi burde parkere? Er vi gode nok til at værne om de ting vi skal bevare? Er der opgaver/områder vi skulle udvikle på? HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

20 Social støtte i arbejdet Kollektivt organiseret: Man arbejder fagligt tæt Løser opgaver sammen Sparrer med hinanden Man ændrer på forholdende sammen Det bliver en stresshåndteringsstrategi at række ud mod hinanden Stress er vores allesammens problem – handler om kultur og barrierer Stresshåndteringsstrategier kan udbredes på tværs Individuelt organiseret  Arbejdet er tilrettelagt i søjler  Man ”deler ikke opgaver” (der kan godt være fælles faglighed)  Man arbejder sig ud af tingene  At søge hjælp er et tegn på svaghed  Stress bliver min skyld – det er min uformåenhed – jeg slår ikke til i mit job  Stresshåndteringstrategier bliver hos den enkelte HR Arbejdsmiljø, O&P 2015

21 Spørgsmål til drøftelse Hvordan er vores arbejde organiseret – teams, individuelt? Når vi rammes af travlhed eller andre krav i arbejdet, hvordan håndterer vi det? Er det en kvalitet hos os ”at man klarer problemerne selv”? Overvej om der er områder eller konkrete situationer, hvor der er høj social støtte i arbejdet. Hvad er det, der lykkes i disse situationer? Hvilken betydning har det? HR Arbejdsmiljø, O&P 2015


Download ppt "Ka´du klare det? Dialogredskab - Krav i arbejdet HR Arbejdsmiljø, O&P 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google