Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Relationen i institutionen – MI på MultifunC V/ Sine Møller Psykolog og faglig leder af Kvalitetssikringsteam MultifunC.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Relationen i institutionen – MI på MultifunC V/ Sine Møller Psykolog og faglig leder af Kvalitetssikringsteam MultifunC."— Præsentationens transcript:

1 Relationen i institutionen – MI på MultifunC V/ Sine Møller Psykolog og faglig leder af Kvalitetssikringsteam MultifunC

2 Formålet med MultifunC
Facilitere og motivere til adfærdsændringer for den unge indenfor de relevante risikoområder og i de relevante kontekster (på institutionen, i hjemmet, i skolen, på arbejdet, blandt jævnaldrende osv.) Evidenskonference 2012

3 Hvordan opnås adfærdsændringer?
Motivation ud fra principperne fra Motiverende Interview og forstærkningssystemer Etablere positive konsekvenser af ønsket adfærd i forstærknings-systemer Ung i adfærdsvanske- ligheder: Ringe motivation Svage sociale færdigheder Antisociale holdninger Negativ adfærd forstærkes Færdighedstræning og holdningspåvirkning gennem ART og miljøet Personaleadfærd Evidenskonference 2012

4 MultifunC organisering
Institutions-leder Skoleteam - teamleder Skoleteamet Kontakt-personteamet Pædagogisk team - teamleder Det Pædagogiske team Udredningsteam - teamleder Udrednings-teamet Familieteam - teamleder Familie-teamet Det Nationale Kvalitetssikringsteam Evidenskonference 2012

5 Motiverende Interview
Det Motiverende Interview er en samarbejdende og mål-orienteret kommunikationsstil, der giver særlig opmærksomhed til forandringssprog. MI skal styrke individets motivation for og bevægelse hen i mod et specifikt mål ved at frembringe og udforske personens egne begrundelser for ønsker om forandring i en accepterende og omsorgsfuld atmosfære (Frit oversat fra Miller, slides 2011) Evidenskonference 2012

6 Engagerende Fokus Frembringe Planlægning Fundamenterne i MI
Der relationelle fundament – personcentreret, lyttende, forstående, ægte, empatisk Fokus Mål-orienteret – ”strategisk centrering” i modsætning til ”ægte” personcentreret. Hvad er forandringsmålet? Frembringe Genkende, frembringe og respondere til forandringsudsagn – fordi forandringsudsagn forudsiger forandring Planlægning Planlægning sker først når klienten er klar – og lav altid kun en plan, som klienten kan tilslutte sig. Plan + intention = forandring Evidenskonference 2012

7 Øvelse: The spirit of MI
To-og-to sammen. En taler og en lytter/interviewer. Taler: fortæl om en forandring du overvejer i dit liv. Lytter: forsøg ikke at overtale eller ”ordne” noget. Giv ikke råd. Lyt grundigt til hvad personen fortæller og stil spørgsmål som: ”hvorfor vil du gerne lave denne forandring?”, ”Hvordan/hvad vil du gøre?” , ”Hvad er de vigtigste grunde til at gøre det?” + skala spørgsmål. At være åben overfor en måde at arbejde på, der er samarbejdende og ikke foreskrivende, respekterer klientens autonomi og handler mere om at fremkalde end at installere. Dette kræver en villighed til at tilsidesætte den autoritære rolle og udforske klientens kapacitet snarere en mangel på kapacitet, med en ægte interesse i klientens erfaringer og perspektiv. (frit oversat fra MINT træningspapirer) Evidenskonference 2012

8 MI på MultifunC MI tilgan-gen Hvornår kan MI bruges på MultifunC:
I planlagte en-til-en samtaler Ledelse til med-arbejder Generelt i mødet med den unge i hverdagen MI tilgan-gen Kvalitets-sikrings-team til MultifunC I det forskellige team samarbejde I familie-arbejdet. Motivere forældre til at deltage i behandling Evidenskonference 2012

9 Hvorfor MI? Understreger klientens eget ansvar for udførelse, i lighed med det generelle MultifunC tiltag Har fokus på her og nu adfærd og er fremad-rettet Fokus på empower-ment af klienten Har størst fokus på det positive (forandringsudsagn) Evidenskonference 2012

10 Strategisk centrering?
Skal jeg strategisk favorisere, at klientens ambivalens løses i en bestemt retning? Skal jeg bevare neutraliteten, og ikke intentionelt styre klienten i en bestemt retning? Evidenskonference 2012

11 Det afhænger af scenariet – overvej følgende:
En teenager skal beslutte sig for at have en abort eller ej En slægtning skal beslutte sig om at donere en nyre eller ej En ung skal beslutte sig for at bruge kondom eller ej En ung skal beslutte sig for at ryge hash eller ej En ung skal beslutte sig for at tage heroin eller ej Forlade sin kone/mand? Køre bil under indflydelse af alkohol? Rømme fra en institution og hænge ud med kæresten? Rømme fra institution og begå væbnet røveri? Spille russisk roulette? Evidenskonference 2012


Download ppt "Relationen i institutionen – MI på MultifunC V/ Sine Møller Psykolog og faglig leder af Kvalitetssikringsteam MultifunC."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google