Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afmærkning af vejarbejder - Vejen som arbejdsplads Præsentation af ny vejregel for AMU-faglærere på erhvervsskolerne Scandic Hotel Roskilde, 12. december.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afmærkning af vejarbejder - Vejen som arbejdsplads Præsentation af ny vejregel for AMU-faglærere på erhvervsskolerne Scandic Hotel Roskilde, 12. december."— Præsentationens transcript:

1 Afmærkning af vejarbejder - Vejen som arbejdsplads Præsentation af ny vejregel for AMU-faglærere på erhvervsskolerne Scandic Hotel Roskilde, 12. december 2013

2 Lidt om mig Simon Peter Spanggaard Vejingeniør i MOE Rådgivende Ingeniører A/S Fagsekretær for vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejder Pt. konsulent i Vejdirektoratet – Trafikafvikling 11 års erfaring hos rådgivere, amt, kommune og Vejdirektoratet Specialist i planlægning, projektering og tilsyn indenfor trafiksikkerhed, geometri, afmærkning, trafikafvikling og vejarbejde Trafiksikkerhedsrevisor Underviser på Vejen som arbejdsplads sps@moe.dk 7244 3733 sps@moe.dk

3 Reviderede dokumenter Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. Håndbog om ”Afmærkning af vejarbejder m.m.” Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde Lommebogen for afmærkning af vejarbejder er på vej (tidl. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.) Håndbogen er vokset fra 68 til 168 sider, men det nye indhold er mest ajourføring af kendte emner og praksis. Dog er kapitel 2 om Planlægning og projektering hovedsageligt nyt. Indledning

4 Bekendtgørelsen BEK nr. 1129 af 18. september 2013 om Afmærkning af vejarbejder mv. Antallet af paragraffer er øget fra 52 til 95 § 94 indeholder overgangsbestemmelser for afmærkningsvogne, N 42, N 46 Markeringslygte og Z 93 Gult blinksignal. Se artikel om bekendtgørelsen i Trafik & Veje, nov. 2013 Bestemmelser fra afmærkningsbekendtgørelserne m.fl. er citeret i håndbogen: Indledning

5 Fokusområder Indledning

6 Vejmyndigheden inddeler vejnettet funktionelt i to vejklasser: Trafikveje (gennemfartsveje og fordelingsveje) Lokalveje Vejklasser Definitioner Afmærkningsklasser samt ”større veje” og ”mindre veje” er udgået:

7 Betonklodser (hoffmann-klodser) Betonklodser bør anvendes med omtanke, da de ikke er påkørselstestet og kan skade trafikanter og vejarbejdere ved påkørsel. Alternativer til betonklodser: trafikværn, beskyttelsesmoduler, påkørselsdæmpere, ledebjælker, kantafmærkningsplader, gummifødder, markeringskegler m.m. TrafiksikkerhedArbejdsmiljø

8 Håndregulering Håndregulering må (stadig) ikke udføres af vejarbejdere, men der arbejdes på sagen. Definitioner

9 Trafikområdet er det vejområde, der ved vejarbejde er lagt ud til trafikken, og som har klart definerede grænser til arbejdsområde og naboarealer. Arbejdsområdet er det vejområde, som entreprenøren får råderet over og ansvar for, og som har klart definerede grænser til trafikområde og naboarealer. Arbejdsstedet er det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres vejarbejde, og hvor konflikt mellem de, der arbejder, og trafikken kan opstå. Arbejdsstedet kan være bevægeligt eller stationært. Definitioner Områdegrænser

10 Arbejdsfrit område Definitionen er udvidet til også at gælde på langs, og arbejdsfrit område på tværs er ikke nødvendigvis 1 m Trafik i arbejdsfrit område er udgået (cyklister og fodgængere) …men det er primært en definitionssag, for kravet om frimeter er også udgået, så der kan arbejdes tæt på trafikken i nogle situationer. Definitioner Arbejdsmiljø

11 Før: Arbejdsfrit område ≥1 m til motorkøretøjer med cyklister og fodgængere i arbejdsfrit område Nu: Beskyttelsesniveau 2 uden arbejdsfrit område Arbejdsfrit område Definitioner Arbejdsmiljø Forskellen er ens!

12 Beskyttelsesniveauer og sikkerhedsforanstaltninger Arbejdsmiljø

13 Beskyttelsesniveauer er 8 graduerede niveauer med egnede sikkerhedsforanstaltninger for vejarbejdere mod vejtrafikken. Valg af beskyttelsesniveau afhænger af vejtypen/vejklassen og arbejdsprocessen. Rød, gul og grøn zone udgår Det forudsættes, at vejarbejdere anvender personlige værnemidler i alle nødvendige situationer dvs. advarselsklæder, sikkerhedssko, hjelm mv. samt tændte afmærkningslygter på køretøjer i trafikområdet. Foranstaltninger baseres på erfaringer og objektiv risikovurdering Bred enighed hos vejmyndigheder, entreprenører, Arbejdstilsynet, politi m.fl. Se også artikel i Trafik & Veje, nov 2013 Beskyttelsesniveauer for vejarbejdere Arbejdsmiljø

14 Eksempler på beskyttelsesniveauer, vejklasser, arbejdsprocesser og hastighed Arbejdsmiljø Vejmyndighed og politi Bygherre og entreprenør Hastighed + beskyttelsesniveau = sikkerhed

15 Beskyttelsesniveauer er et krav! Arbejdsmiljø

16 1. E53,4 og hastighedsdæmpende foranstaltninger (20 km/h og Folk på vejen) Tavle og H.D.F. skal fjernes udenfor arbejdstid Må nu også bruges på strækninger i visse tilfælde Arbejdsmiljø

17 2. Kant- og baggrundsafmærkning Kantafmærkning eller baggrundsafmærkning kan anvendes i de fleste arbejdsprocesser og for alle vejklasser, og baggrundsafmærkning kan være placeret på arbejdskøretøjer i visse tilfælde. Arbejdsmiljø

18 3. Arbejdsfrit område ≥ 1 m. inkl. bredde af kantafmærkning (frimeteren) Ingen trafik i arbejdsfrit område – heller ikke cyklister og fodgængere! Brug i stedet beskyttelsesniveau 2. Arbejdsmiljø

19 4. Beskyttelsesmodul Vægtgrænsen for beskyttelsesmodul er øget fra 1,5 tons til 7 tons, da arbejdskøretøjer på 1,5-2 tons ikke yder tilstrækkelig beskyttelse. Arbejdsmiljø

20 5. Maskinelt vejarbejde Fx vejservice og maskinel afstribning Vejarbejderen/chaufføren må ikke lejlighedsvis forlade køretøjet for at udføre manuelt vejarbejde på kørebanen. Arbejdsmiljø

21 6. Trafikværn eller påkørselsdæmper Trafikværnets udbøjningbredde bør være arbejdsfrit område, og udbøjningsbredden bør markeres langs arbejdsstedet med en tydelig og holdbar markering. Arbejdsmiljø

22 7. Sekundært trafikværn Sekundært trafikværn er supplerende trafikværn, som anvendes bag det primære trafikværn til beskyttelse af vejarbejdere langs arbejdsstedet indenfor det primære trafikværns udbøjningsbredde. Arbejdsmiljø

23 8. Spærring af hele vejen eller en hel vejside på veje med midterrabat Fx overledning eller spærring med omkørsel Arbejdsmiljø

24 Hastighedsdæmpende foranstaltninger - sikkerhed for vejarbejdere og trafikanter Hastighedskontrol Mobile bump (v≤50 km/h) Mobile rumlestriber Forsætninger (chikaner) Fartvisere Portopstillinger Løbende forsøg og udvikling ArbejdsmiljøTrafiksikkerhed

25 Afmærkningsvogne - eksempler Tavlevogn Afspærringsvogn TMA Definitioner

26 Z 93 Gule blinksignaler – undgå blænding og forvirring Reduceret brug – højere kvalitet Passende frekvens, varighed Automatisk lysstyrke og natdæmpning – slut med blænding Blinkvarighed min. 0,2 sek - slut med blitzlys Referencelygter til kontrol Trafiksikkerhed

27 Fleksibelt brug af materiel N 42 i fem størrelser N 44,2 Markeringskegle som alternativt til N44,1 cylinderen Tavler må placeres på arbejdskøretøjer i visse tilfælde Fremdrift

28 Kø-beregning FremkommelighedTrafiksikkerhed

29 Lyssignaler skal testes i drift FremkommelighedTrafiksikkerhed

30 Politiet skal informeres ved reduktion af fri højde og bredde FremkommelighedTrafiksikkerhed

31 Udgåede definitioner Barriere N 45 Markeringsbrikker Trafik i arbejdsfrit område (også c&f) Afmærkningsklasser Håndregulering udført af vejarbejdere Definitioner


Download ppt "Afmærkning af vejarbejder - Vejen som arbejdsplads Præsentation af ny vejregel for AMU-faglærere på erhvervsskolerne Scandic Hotel Roskilde, 12. december."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google