Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

COWI PowerPoint design manual

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "COWI PowerPoint design manual"— Præsentationens transcript:

1 COWI PowerPoint design manual
Dansk Brodag Større kommuner - større broer - større ansvar Håndtering af høje, brede og tunge særtransporter på vore broer v/ Dorthe Lund Ravn, COWI A/S

2 Sammenlægning af kommuner
COWI PowerPoint design manual Sammenlægning af kommuner Kommuner er sammenlagt pr. 1. januar 2007 Samlet vejlængde er øget Flere broer Flere ansøgninger Kraftig stigning i antallet og størrelsen af særtransporter Krav fra transportører om en hurtig sagsbehandling Hurtig og effektiv administration Tilladelse, påtager sig ansvar Afslag skal kunne begrundes

3 COWI PowerPoint design manual
Særtransporter Hvornår er en transport en særtransport ? Når kravene i "Dimensionsbekendtgørelsen" er overskredet (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 24. juni 1992). Omfangsrige særtransporter Længden > 30 m (18,75 m) Bredden > 3,3 m (2,55 m) Højden > 4,1 m (4,1m) Tunge særtransporter Akseltrykket > 10 t Totalvægten > 48 t Foto: Torben Rafn & Co.

4 Hurtig og effektiv administration
COWI PowerPoint design manual Hurtig og effektiv administration Klassificeringssystemet Klassificering af broer Klassificering af veje Klassificering af tunge køretøjer Klasse for broer Klasse for veje Administration (ansøgning og udstedelse af tilladelser)

5 COWI PowerPoint design manual
Standardkøretøjer

6 Køretøjsklassificering
COWI PowerPoint design manual Køretøjsklassificering Aktuelle særtransporter sammenlignes med standardkøretøjer Sammenligningen omfatter: - Bøjende moment - Forskydning på enkeltfags broer med variabel længde fra m Køretøjets (spændvidde) klasse er lig det standard køretøj, der giver samme lasteffekt som det aktuelle køretøj, på den spændvidde der undersøges Ansøgning via Internettet (www.trafikken.dk/Erhvervstranport) Foto: Torben Rafn & Co.

7 COWI PowerPoint design manual
Broklassificering Broklasser Normalklassen Ingen restriktioner Betinget klasse 1 Der skal køres på kørebanen, nødspor må ikke benyttes Betinget klasse 2 Nedsat hastighed, max. 10 km/t Betinget klasse 3 Den tunge transport (standardkøretøjet) skal være alene på broen og hastigheden må ikke overstige 10 km/t Spændvidde (influenslængde)

8 COWI PowerPoint design manual
Beregningsregler Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne, (Vejregel) Tillæg 2002, tilpasning til konstruktionsnormerne fra Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder fra 2006 Vejledning for pålidelighedsbaseret klassificering, (Ligger under "Publikationer")

9 Deterministisk beregning
COWI PowerPoint design manual Deterministisk beregning Basis Standardkøretøjer Sikkerhedsfaktorer på last Materialestyrker Sikkerhedsfaktorer på materialer - Hvor godt kendes geometrien - Hvor godt kendes materialerne - Hvor detaljeret er beregningerne Foto: Torben Rafn & Co.

10 Pålidelighedsbaseret klassificering
Samme grænsetilstandsfunktioner som deterministisk Alt modelleres bro-specifikt: Lastmodel - Model for trafiklast, middelværdi og spredning af totalvægten, hensyntagen til mest sandsynlig placering og mødefrekvensen Styrkeparametre - Middelværdi og spredning for betonens trykstyrke Resulterer ofte i en større broklasse i forhold til den deterministiske bæreevnevurdering

11 COWI PowerPoint design manual
Tungvognsvejnettet Flere strækninger En - to udvalgte strækninger Transportører kører gerne en omvej Fremkommelighed Spærretider kan aftales med Politiet "Flaskehalse" / strækninger med lav klasse Opgradering af vejnettet ved anvendelse af mere avancerede beregninger / Erhvervstransport

12 En sag fra den virkelige verden
COWI PowerPoint design manual En sag fra den virkelige verden Totalvægt: 496 tons Maks. Akseltryk: 33,7 tons Længde = 37 m Bredde = 8,6 m Højde = 8,8 m Foto: Torben Rafn & Co.

13 COWI PowerPoint design manual
Involverede parter DS SM, Hjordkær (fabrikken) Transportøren (Torben Rafn & Co.) Politiet, Padborg (Transporttilladelse) Lokal politi Rigspolitiets Færdselsafdeling Vejdirektoratet (v. COWI) Åbenrå Kommune Sønderjyllands Amt Ledningsejere Falck TIC Distriktskontoret i Middelfart Alarmcentralen, Esbjerg

14 COWI PowerPoint design manual
Ruten

15 Rute - passage af motorvej E45
COWI PowerPoint design manual Rute - passage af motorvej E45 Hjordkær Åbenrå

16 COWI PowerPoint design manual
Belastning på broen 496 tons ≈ 10 sættevognstog à 48 tons Projekteringslast 50 t blokvogn 2 stk. 12 t lastbiler + 20 t tromle

17 COWI PowerPoint design manual
Alternativ rute Hjordkær Stitunnel Stitunnel Åbenrå

18 COWI PowerPoint design manual
Dansk Brodag Særtransport fra Hjordkær - Åbenrå Fotos fra transporten

19 Afgang fra DS SM i Hjordkær

20 Klar til at vende på motorvejen

21 Vender på motorvejen

22 Op ad rampen fra motorvejen

23 Rundkørslen tages i brug

24 Åbenrå Havn


Download ppt "COWI PowerPoint design manual"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google