Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord"— Præsentationens transcript:

1 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

2 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse Uddannelsesparathedsvurdering i klasse – EUD Vejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning Obligatoriske introduktionskurser Indhold af kollektiv vejledning Pligt til uddannelse 15 – 17 år Praktiske oplysninger

3 Uddannelser efter 9. og 10. klasse
Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser og EUX 1½ - 5 år F.eks:Tømrer,smed, kok, automekaniker, bager, elektriker, landmand, salgsassistent, social- og sundhedsassistent, frisør Gymnasiale uddannelser 3 år Stx Hhx Htx HF(2 år) Flere muligheder Op til 2 år 10.kl.,efterskole,læreplads produktionsskole, arbejde, Erhvervsgrunduddan-nelse (egu), KUU, STU, udland, ungdomshøjskole 9. eller 10. klasse

4 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Erhvervsuddannelser EUD 4 indgange: - omsorg, sundhed og pædagogik - kontor, handel og forretningsservice - fødevarer, jordbrug og oplevelser - teknologi, byggeri og transport I alt 107 erhvervsuddannelser For unge direkte fra 9. eller 10. klasse(+1 år) vil uddannelsen bestå af 2 grundforløb. Før øvrige vil der kun tilbydes ”grundforløb 2” (GF2) 1. del del  20 uger 20 uger Hovedforløb (3½ år) KUN MULIGT AT PÅBEGYNDE 3 GRUNDFORLØB

5 Erhvervsuddannelse - EUX
Gymnasiale fag: Dansk A, engelsk B, mat. C, samf. C Varighed: Afhænger af den enkelte uddannelse Adgangskrav: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakter 02 i dansk og matematik Faglært. Arbejde eller læse videre

6 Gymnasiale uddannelser
Giver adgang til videregående uddannelse. Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 3, hhx: Afsætning Virksomheds-økonomi Matematik Spansk Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Musik Eks. 2, stx: Engelsk Spansk Geografi Psykologi Billedkunst Eks. 4, htx: Matematik It Teknologi Fysik Idehistorie Teknikfag Obligatoriske fag: Dansk Engelsk Matematik M.fl. Studie-retningsforløb 2½ år Grundforløb ½ år Grundforløb

7 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse - EUD Skolen har ansvar for i samarbejde med UU, at alle elever i 8. klasse får vurderet deres uddannelsesparathed. UU vurderer de ikke uddannelsesparate. En elev i 8. klasse er foreløbig uddannelsesparat, hvis følgende kriterier er opfyldt: De faglige forudsætninger Elever med et karaktergennemsnit på 4 eller derover, er parate. De personlige forudsætninger Motivation, selvstændighed, ansvarsfuldhed, mødestabilitet og valgparat De sociale forudsætninger Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

8 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Særlige forløb for ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse For elever der i starten af 8. klasse og ved 1. standpunktskarakter inden december er ikke uddannelsesparate, vil der i et samarbejde mellem skole og UU blive lavet særlig tilrettelagte, individuelle undervisnings- og vejledningsforløb. Forløbet fortsætter i 9./10. klasse, hvis ikke eleven forinden er vurderet uddannelsesparat.

9 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Uddannelsesparathedsvurdering i klasse - EUD Skolen har ansvaret for, at alle elever i klasse får vurderet deres uddannelsesparathed. UU vurderer de ikke uddannelsesparate En elev i 9. – 10. klasse er uddannelsesparat, hvis følgende kriterier er opfyldt: De faglige forudsætninger Elever med et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik eller derover, er parate til EUD. De personlige forudsætninger Motivation, selvstændighed, ansvarsfuldhed, mødestabilitet og valgparat De sociale forudsætninger Samarbejdsevne, respekt og tolerance. Vurderingen er en helhedsvurdering af, om elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger vurderes at være tilstrækkelige til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

10 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Indhold af kollektiv vejledning Gennemgang af uddannelses- og vejledningssystemet Uddannelsesparathed og faglige krav Job- og uddannelsesmuligheder Søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud ( Uddannelsesplan og tilmelding ( og Muligheder for støtte i vejledningen/mentor E-vejledning

11 MF.10. klasse Linjefagsbrobygning Individuel brobygning uge 44 – 2015
Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord MF.10. klasse Linjefagsbrobygning Individuel brobygning uge 44 – 2015 Praktik Åbent hus. Nov/jan/feb Vejledningssamtaler U-plan: August - 1. marts 2016 Uddannelsesparathed (UPV) Gode hjemmesider og it i vejledning Mentor 1. marts 2016

12 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Pligt til uddannelse 15 – 17 år 15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Den unge kan fritages fra pligten hvis det vurderes, at den unge som følge af sygdom, handicap eller væsentlige sociale problemer ikke er i stand til at opfylde pligten. Kommunalbestyrelsen skal, gennem UU, orientere den unge og forældremyndighedens indehaver om konsekvenserne af manglende overholdelse af pligten. Såfremt pligten til uddannelse m.v. ikke overholdes kan der, efter indstilling, fratages den unges ungeydelse. UU skal kontakte årige unge senest 5 arbejdsdage efter, at UU er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan. UU skal tilbyde årige unge en ny aktivitet, senest 30 kalenderdage efter, at kontakten er etableret, dog under hensyntagen til sommerferieperioden på uddannelsesinstitutionerne.

13 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord
Praktiske oplysninger Henrik Sloth Tlf.:


Download ppt "Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google