Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temaopgaver Undervisningsministeriet Opgaver til SIP2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temaopgaver Undervisningsministeriet Opgaver til SIP2."— Præsentationens transcript:

1 Temaopgaver Undervisningsministeriet Opgaver til SIP2

2 Fællesarealer Hvilke konkrete aktiviteter kan igangsættes for at styrke læringsmiljøet gennem arbejdet med fællesarealer? Udarbejd mål for skolens arbejde med temaet jf. værktøjer fra SIP 1. Hjælpespørgsmålene på de følgende sider kan bruges som inspiration.

3 Hjælpespørgsmål Afdækning 1.Hvilke fællesarealer har I i dag? 2.Hvilke aktiviteter, der skaber socialt samvært på tværs af forløb og/eller uddannelsesretninger, har I i de forskellige fællesarealer? 3.Hvilke aktiviteter, der skaber fagligt samvær på tværs af forløb og/eller uddannelsesretninger, har I i de forskellige fællesarealer? Svarene noteres på plakat Udvikling 1.Hvordan kan I anvende andre lokaler/områder til fællesareal i fremtiden? 2.Kan I lave andre aktiviteter, der skaber socialt samvær, i de fællesarealer I allerede anvender? I nye fællesarealer? 3.Kan I lave andre aktiviteter, der skaber fagligt samvær, i de fællesarealer I allerede anvender? I nye fællesarealer? Svarene noteres på plakat

4 FællesarealerSkole:___________________ Fællesarealer – eksisterende og nye Eksisterende aktiviteter, der skaber tværgående socialt samvær Nye aktiviteter, der skaber tværgående socialt samvær Eksisterende aktiviteter, der skaber tværgående fagligt samvær Nye aktiviteter, der skaber tværgående fagligt samvær

5 Skole:Emne: Fællesarealer Målhierarki Hvad skal der gøres i relation til: -Forståelsesprocessen -Den faglige proces -Accetpprocessen Jf. Implements hæfte Implementeringstaktik Jf. Implements hæfte

6 Åben erhvervsskole Udarbejd mål for skolens arbejde med temaet jf. værktøjer fra SIP 1. Hjælpespørgsmålene på de følgende sider kan bruges som inspiration. Hvilke konkrete aktiviteter kan igangsættes for at styrke læringsmiljøet gennem arbejdet med at skabe en åben erhvervsskole?

7 Hjælpespørgsmål Afdækning 1.Hvilke områder på skolen er altid lukket uden for undervisningstid? 2.Hvilke områder på skolen er åbne i perioder uden for undervisningstid? 3.Hvilke områder på skolen er altid åbent uden for undervisningstid? 4.Hvad foregår der i de åbne arealer uden for undervisningstid? Svarene noteres på plakat ”Åben erhvervsskole – nu” Udvikling 1.Hvordan kan områderne åbnes yderligere uden for skemalagt undervisningstid? (skubbes til højre i skemaet) 2.Kan nogle af de eksisterende aktiviteter i/på de åbne områder udvides? – i tid og sted? 3.Kan der laves nye aktiviteter i/på de åbne områder uden for skemalagt undervisningstid? Svarene noteres på plakat ”Åben erhvervsskole – fremtid”

8 Åben erhvervsskole - nuSkole:___________________ Områder på skolen, der altid er lukket uden for skemalagt undervisningstid Områder på skolen, der er åbne i visse perioder uden for skemalagt undervisningstid AktiviteterOmråder på skolen, der altid er åbne uden for skemalagt undervisningstid Aktiviteter

9 Åben erhvervsskole - fremtidSkole:___________________ Områder på skolen, der altid er lukket uden for skemalagt undervisningstid Områder på skolen, der er åbne i visse perioder uden for skemalagt undervisningstid AktiviteterOmråder på skolen, der altid er åbne uden for skemalagt undervisningstid Aktiviteter

10 Skole:Emne: Åben Erhvervsskole Målhierarki Hvad skal der gøres i relation til: -Forståelsesprocessen -Den faglige proces -Acceptprocessen Jf. Implements hæfte Implementeringstaktik Jf. Implements hæfte

11 Elevinddragelse Hvilke konkrete aktiviteter kan igangsættes for at styrke læringsmiljøet gennem arbejdet med elevinddragelse?. Udarbejd mål for skolens arbejde med temaet jf. værktøjer fra SIP 1. Hjælpespørgsmålene på de følgende sider kan bruges som inspiration.

12 Hjælpespørgsmål Afdækning 1.Hvilke dele af skolens funktioner/områder er eleverne slet ikke inddraget i? 2.På hvilke områder er eleverne medinddraget? 3.Hvilke dele af skolens liv er helt overladt til eleverne? Svarene noteres på plakat ”Elevinddragelse” Udvikling 1.Hvilke områder kan eleverne i højere grad inddrages i? (skubbes til højre i skemaet) Tegn pile for de områder, der kan flyttes til en ny kolonne på plakaten

13 ElevinddragelseSkole:___________________ Områder som eleverne slet ikke er inddraget i Områder hvor eleverne er medinddraget Områder hvor eleverne har fuld selvbestemmelse

14 Skole:Emne: Elevinddragelse Målhierarki Hvad skal der gøres i relation til: -Forståelsesprocessen -Den faglige proces -Acceptprocessen Jf. Implements hæfte Implementeringstaktik Jf. Implements hæfte

15 Relationer Hvilke konkrete aktiviteter kan igangsættes for at styrke læringsmiljøet gennem arbejdet med at understøtte udviklingen af gode relationer? Udarbejd mål for skolens arbejde med temaet jf. værktøjer fra SIP 1. Hjælpespørgsmålene på de følgende sider kan bruges som inspiration.

16 Hjælpespørgsmål Afdækning 1.Hvad er en god relation for såvel elev-elev-relationer som elev-lærer-relationer? 2.Hvilke målrettede aktiviteter har I i opstartsfasen, der understøtter elev-elev-relationer? der understøtter elev-lærer-relationer? 3.Hvilke målrettede aktiviteter har I i løbet af året, der understøtter elev-elev-relationer? der understøtter elev-lærer-relationer? Svarene på sp. 2 og 3 noteres på plakaten ”Relationsunderstøttende aktiviteter” Udvikling 1.Understøtter jeres eksisterende aktiviteter, den opfattelse af den gode relation, som I lige er blevet enige om? 2.Hvordan kan I gøre mere af det, I gør i forvejen for at understøtte de gode relationer? 3.Hvad kan I yderligere gøre for at understøtte den gode relation i opstartsfasen (gennem for eksempel kompetenceudvikling, planlagte aktiviteter, den generelle adfærd) i forhold til elev-elev-relationer? elev-lærer-relationer? 4.Hvad kan I yderligere gøre for løbende at understøtte den gode relation (gennem for eksempel kompetenceudvikling, planlagte aktiviteter, den generelle adfærd) i forhold til elev-elev-relationer? elev-lærer-relationer? Svarene på sp. 3 og 4 noteres på plakaten ”Relationsunderstøttende aktiviteter”

17 Relationer – den gode relationSkole:___________________ Den gode relation 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

18 Relationer – understøttende aktiviteterSkole:___________________ Elev-elev-relationerElev-lærer-relationer Eksisterende aktiviteter/indsatser ved elevernes start på skolen Nye aktiviteter/indsatser ved elevernes start på skolen Eksisterende løbende aktiviteter/indsatser Nye løbende aktiviteter/indsatser

19 Skole:Emne: Relationer Målhierarki Hvad skal der gøres i relation til: -Forståelsesprocessen -Den faglige proces -Acceptprocessen Jf. Implements hæfte Implementeringstaktik Jf. Implements hæfte


Download ppt "Temaopgaver Undervisningsministeriet Opgaver til SIP2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google