Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nationalparker i Danmark Hvad betyder det for landbruget i Thy? Ved gdr. Niels Jørgen Toft Pedersen Formand for LandboThy.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nationalparker i Danmark Hvad betyder det for landbruget i Thy? Ved gdr. Niels Jørgen Toft Pedersen Formand for LandboThy."— Præsentationens transcript:

1 Nationalparker i Danmark Hvad betyder det for landbruget i Thy? Ved gdr. Niels Jørgen Toft Pedersen Formand for LandboThy

2 Disposition Data for Thy Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy Loven om nationalparker og Nationalpark Thy Internt i landbruget Betydningen for os i landbruget Opsamling

3 Data for Thy Kommune med den største andel af naturarealer i Danmark –58.000 ha –53 % af det samlede areal Mange landbrugsbedrifter –1258 landbrugsbedrifter i kommunen Stor husdyrproduktion –3,1 % af husdyrproduktionen i DK

4 Styregruppen i Thy 3 kommuner - Hanstholm Kommunes borgmester formand for styregruppen 3 landboforeninger repræsenteret ved formændene SNS (Thy Statsskovdistrikt) ved skovrider, projektkoordinator og sekretær Viborg amt Friluftsrådet Det lokale museum 2 turistchefer Danmarks Naturfredningsforening med 2 mand Den lokale jagtforening

5 Borgerinddragelse - blandt andet de 4 arbejdsgrupper 4 arbejdsgrupper –Natur –Erhverv (landbruget ind her) –Kulturhistorie –Friluftsliv Stor deltagelse af landmænd

6 Størrelse og afgræsning Klitter og klitheder Klitplantager Søer og det åbne land 25.000 ha 5000 ha privatejet Ca. 200 ha i omdrift

7

8 Loven om nationalparker i DK Vedtaget i maj 2007 Centrale elementer: –Stort naturindhold –En nationalpark skal baseres på lokal opbakning og frivillighed –Det skal være muligt at bo og drive erhverv i en nationalpark –En nationalpark sættes på finansloven

9 Nationalparken i Thy Thy får den første nationalpark i Danmark fordi: –Stor lokal opbakning –God lokal dialog –Afgrænsningen fastlagt –Enighed i styregruppen –Natur af international kaliber –Større sammenhængende naturområder –Mange statsejede arealer –Frivillighed

10 Internt i landbruget Stor skepsis Nej vedtaget på generalforsamling Forhandlingsforløb Betingelser Ja til undersøgelsesprojektet

11 Erfaringer fra udlandet Ekstensiv græsning Naturbeskyttelse og naturpleje Formidlingsaktiviteter Eventuelt en zonering i udnyttelsen fra ingen landbrug til intensiv græsning/ensilage Både fuldtids- og deltidslandmænd Både får og kvæg Landskabsforvaltning via driften af arealerne

12 Pengene…det skal være nye penge Fundraising EU-finansiering Finansloven Landdistriktsmidler –Eksisterende tilskud tilpasset nationalparker –Naturplaner for flere bedrifter Forskellige kompensationsmuligheder –Gerne landsigtede ordninger –Jordfordeling og jordfonde en mulighed? –Tildeling af fradragsstatus? –Betaling for ”at dyrke natur” –Spydspidsordninger –Iværksætterordninger –Sponsoraftaler

13 Betydningen for landbruget Forståelse og accept af vores erhverv – meget vigtigt God dialog er muligt - en positiv oplevelse for alle parter Landbruget arbejder sammen med andre mod fælles mål for naturen – goodwill Nye indtjeningsmuligheder

14 Betydningen for landbruget – flere forskellige ting Pleje af landbrugets image gennem: –Et godt samarbejde med de grønne organisationer, SNS og kommunen –Et godt lokalt sammenhold på tværs af forskellige interesser –Deltagelse i tilblivelsen af en nationalpark Udvikling af erhvervet: –Salg af produkter med den gode historie –Muligheder for f.eks. betaling for naturtiltag –Alternative indtjeningsmuligheder

15 ”Brande” hele Thy Vi vil bruge nationalpark Thy som et stærkt brand til at markedsføre hele Thy: –Thy-mælk, Thy-ost, Thy-kød, Thy-lam Også andre produkter som: –Thy-vand, Thy-ferie, Thy-pilsner Både eksisterende og nye produkter

16 Opsamling Som forvalter af naturarealer i Danmark er det vigtigt at landbruget kan og vil deltage Godt samarbejde muligt og frugtbart Deltagelse i dialog afgørende for indflydelse Markedsføring og øget indtjening Thy med til at udvikle nationalparkbegrebet i Danmark


Download ppt "Nationalparker i Danmark Hvad betyder det for landbruget i Thy? Ved gdr. Niels Jørgen Toft Pedersen Formand for LandboThy."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google