Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skov- og Naturstyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skov- og Naturstyrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Skov- og Naturstyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljø- ministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen. Brugerrådsmøde 9. juni 2006

2 Miljøministeriets organisation
Naturklagenævnet Miljøklagenævnet Institut for Miljøvurdering Brugerrådsmøde 9. juni 2006

3 Skov- og Naturstyrelsens opgaver
Naturbeskyttelse og naturforvaltning Landbrugets miljøforhold Skovbrugserhvervet Landsplanlægning Jagt- og vildtforvaltning Genteknologi Friluftsliv Råstofforvaltning Drift og administration af statsskovene og Miljøministeriets øvrige arealer Brugerrådsmøde 9. juni 2006

4 Skov- og Naturstyrelsens enheder
Skov- og Naturstyrelsen er fordelt på 22 enheder rundt om i landet: En forvaltningsenhed i København 20 statsskovdistrikter Statens Planteavlsstation Vi er ca ansatte. Heraf arbejder godt tre ud af fire på et af de 20 distrikter. Brugerrådsmøde 9. juni 2006

5 Skov- og Naturstyrelsens distrikter
Statsskovens areal er ca ha, svarende til ca. 4 pct. af landets areal. Heraf er ca ha skovbevoksede mens resten er naturområder som søer, vandløb, moser, enge, strande, klitter og heder. Brugerrådsmøde 9. juni 2006

6 Brugerrådsmøde 9. juni 2006

7 Statsskovdistrikternes opgaver
Forvalter de danske statsskove Ny driftsplan for hvert distrikt hvert 15. år. Skov- og Jagtlovsmyndighed Kontrollere at skovloven overholdes Rådgive og informere om ”god og flersidig skovdrift” og administrerer tilskudsordninger Rådgiver om jagt og vildtforvaltning Anlæg af vildtplantninger Jagtprøver Tilsyn med reservaterne Brugerrådsmøde 9. juni 2006

8 Skov- og Naturstyrelsens økonomi
Finanslovsbevilling på ca. 737 mio. kr. (2006). Heraf finansierer vi selv ca. 473 mio. kr. (2006) årligt, hovedsageligt via skovbrugets salg af træ, juletræer og pyntegrønt samt udleje af arealer, bygninger og jagt. Desuden administrerer vi naturforvaltningsmidler samt en række tilskudsordninger - primært til de private skovejere. Og endelig administrerer vi stormfaldstilskud på vegne af Stormrådet. Brugerrådsmøde 9. juni 2006

9 Frederiksborg distrikt
Brugerrådsmøde 9. juni 2006

10 Frederiksborg Distrikt
Distriktet består af 3 enheder Statsskovdistriktet på ca ha. Driftsregion Øst (maskinstation, iub) Landsdelscenter Nordsjælland Distriktet beskæftiger ca. 65 mand ( 18 funktionærer, 35 skovarbejdere, 7 maskinførere, 6-7 elever etc. Administrativt består distriktet af et distriktskontor og en række ansvarsområder, som pub, nat, løv, nål etc Brugerrådsmøde 9. juni 2006

11 Distriktet 1 skovrider 1 ¾ sekretær 1 forstfuldmægtig ½ vildtkonsulent
1 naturvejleder (2/5 tid på Esrum Møllegård) 5 skovfogeder på arealdriften I alt 10 ¼ årsværk 35 skovarbejdere elever m.v. Brugerrådsmøde 9. juni 2006

12 Driftsregion Øst 1 Maskinskovfoged 1 skovfoged (salg)
1 IUB medarbejder ½ sekretær I alt 3½ årsværk 6 maskinførere + 1 opmåler Brugerrådsmøde 9. juni 2006

13 Landsdelscenter Nordsjælland
½ tilskudsmedarbejder (skovlov) 3 projektmedarbejder (Natura 2000) 1 Naturforvaltningsmedarbejder 2 Naturforvaltningsmedarbejdere (1. jan. 2007) ½ sekretær I alt 5 årsværk Brugerrådsmøde 9. juni 2006

14 Arealdriften Funktionsopdelt skovfogederne med budgetansvar for
nedenstående og skovarbejderne arbejder i selvstyrende grupper (modificeret BUM) SVL: Personale + juletræer JBA: Nåletræskovning + Kulturarbejder øst Veje/driftsbygninger JEL: Løvtræskovning + kulturarbejder vest SAR: Publikumsindretninger + Naturpleje + kulturmiljø JOA: Søerne + hjemmeside AJO: Naturvejledning NEW: Forpagtningskontrakter + køb/salg Brugerrådsmøde 9. juni 2006

15 Naturnær skovdrift i statsskovene
Handlingsplan 2005 Forvaltningsplan habitat 2008 Brugerrådsmøde 9. juni 2006

16 Internationale beskyttelsesområder
Fuglebeskyttelsesområder Habitatområder Brugerrådsmøde 9. juni 2006

17 Distriktets udfordringer
Nationalpark Forvaltningsplaner Samarbejde med de nye kommuner efter opgavefordeling Naturforvaltningsopgaver Naturgenopretning skovrejsning Brugerrådsmøde 9. juni 2006

18 Skovrejsning Gørløse/Skævinge
Brugerrådsmøde 9. juni 2006

19 Mulig planlægning Brugerrådsmøde 9. juni 2006

20 Distriktets brugerråd
Frederiksværk-Hundested Kommune: Henry Larsen Ny Hillerød kommune: Niels Henrik Thormann Gribskov Kommune: Dansk Skovforening : Peter de Neergaaard Danmarks Jægerforbund: Sonny Persson Danmarks Naturfredningsforening: Jens Prom Friluftsrådet: Per Frank Dansk Ornitologisk Forening: Johannes Bang Danmarks Idrætsforbund: Danmarks Sportsfiskerforbund: Kulturmiljørådet: Liv Appel Frederiksborg Amt 4H: Kirsten Nielsen Nordsjællands Landboforening: Mads Tarstrup Sjællandske Familielandbrug: vacant Brugerrådsmøde 9. juni 2006

21 Brugerråd Esrum sø Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteerBirgitte Garde  Lystfiskerorganisationerne Kaj Nielsen  Ornitologerne Bjørn Svendsen  FredensborgRoklubber Ole Quist Jensen  Sejlklubber Børge Østergård  Sørup Havns Bådelaug Anders Fisker  Friluftsrådet Ronny Christensen  Miljøskolen på Esrum Møllegård Niels R. Madsen  Frederiksborg Amt Landskabsafdelingen Bodil Aavad Jacobsen  Grundejerne langs søen Johannes Krog Københavns Universitet Ferskvandsbiologisk Laboratorium Claus Lindegaard (associeret medlem)  Brugerrådsmøde 9. juni 2006

22 Brugerråd Arresø DN DOF Friluftsrådet Lystfiskerne Sejlklubben
Frederiksværk Turistforening (Frederikke, Campingpladsen kanoudlejning) Kommunerne (Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Ny Hillerød) Arresøgruppen, grundejerforeningerne omkring søen Søværnets Grundskole Roklubben Erhvervsfiskeren Amtet (efterfølgende miljøcentret i Roskilde) Danmarks Fiskeriundersøgelser? Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk laboratorium? DGI, Frederiksborg Amt har anmodet om deltagelse i brugerråd Brugerrådsmøde 9. juni 2006


Download ppt "Skov- og Naturstyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google