Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Midtvejskonference for demonstrationsskoleforsøg. Undervisningsministeriet Trinity Fredericia 16.3. 2015 IT i den innovative skole Forskning i Shop-a-blog:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Midtvejskonference for demonstrationsskoleforsøg. Undervisningsministeriet Trinity Fredericia 16.3. 2015 IT i den innovative skole Forskning i Shop-a-blog:"— Præsentationens transcript:

1 Midtvejskonference for demonstrationsskoleforsøg. Undervisningsministeriet Trinity Fredericia 16.3. 2015 IT i den innovative skole Forskning i Shop-a-blog: et interventionsforløb i engelsk Karen Lund DPU Aarhus Universitet 1

2 Et interventionsforløb med blogs Det dobbelte formål: At implementere læringsrige multimodale sammenhænge mhp.: Faglig, sproglig og it-mæssig kompetenceudvikling for eleverne At implementere pædagogiske platforme mhp.: Udvikling af nye praksisformer og kompetenceudvikling for lærere 2

3 Læringsmål: – Kommunikative læringsmål for engelsk, fx Udtrykke sig mundtligt med en præcision der sikrer forståelse hos kundeklassen (L/F) Anvende et forholdsvis præcist ordforråd omkring blogs Vælge relevante læsestrategier til søgning efter information til bloggen Forstå grundlæggende værdier hos kundegruppen i forbindelse med deres bestilling – Teknologiske it-didaktiske læringsmål Anvende digitale værktøjer til brainstorming samarbejde i par omkring informationssøgning og afdækning af kundens behov formidle informationer om den valgte tematik på en dynamisk blog der lever op til kriterier for en god blog – Innovative læringsmål: Nysgerrighed Samarbejde, Divergent tænkning Handlekraft og eksperimenteren Tro på egen formåen 3

4 Et interventionsforløb med blogs Det dobbelte formål: At implementere læringsrige multimodale sammenhænge mhp.: Faglig, sproglig og it-mæssig kompetenceudvikling for eleverne At implementere pædagogiske platforme mhp.: Udvikling af nye praksisformer og kompetenceudvikling for lærere 4

5 Forskningsspørgsmål Hvilke forandringspotentialer afspejler der sig i engelsklærernes praksis og i deres refleksioner? 5

6 Hvilke interventioner bygger projektet på? 6

7 Interventioner som befordrer sprog- og it- læring Projekt- og problemløsningsbaserede aktiviteter med særligt fokus på det entreprenørielle og kontakten til omverdenen indholdsbaseret, kommunikativ undervisning høj elevaktivitet kollaborative arbejdsformer tætte samspil mellem klasserummet og den virtuelle og reelle virkelighed 7

8 Folkeskolereformen og Den åbne skole 8

9 Samspillet mellem skole og virkelighed og de autentiske læringsressourcer og opgaver => at der er aktive samspil mellem det der sker i klassen, og det der sker ude i andre skolevirkeligheder at eleverne arbejder med autentiske problemer og (i) autentiske situationer at eleverne arbejder med autentiske læringsressourcer og er meddidaktiserende på læremidlet at eleverne bringer arbejde med ind i og med ud af klassen via de opgaver de stilles/stiller sig og stiller hinanden inde og ude? 9

10 Hvilke undersøgelsesfelter? Engelsk – Hvilke sproglæringsaktiviteter? – Hvilke kommunikative aktiviteter? Digitale teknologiers didaktiske potentialer – Omfang og typer af IT? – Kendskab til valgte teknologier? – Elevvalgte og/eller lærervalgte teknologier? – Begrundelser for valg af teknologier Undervisningens organisering – Ændringer i lærernes rutiner? – Organisering af projektbaserede forløb Elevernes læring – motivation, engagement, trivsel? – Elevstilladsering? – Samarbejde; kreativitet; problemløsning; innovation; produktion? 10

11 Hvilke data Spørgeskemaer til lærere og elever Observation og lydoptagelse af lærersamarbejde Observation og videooptagelse af undervisningen, bl.a. med brug af digitalt redskab anvendt ved baseline Lærer-logbog med kommentarer og vurderinger af udvalgt elevblogs samt en episodebeskrivelse af en aktivitet der har fungeret godt, og med begrundelser hvorfor Fokusgruppeinterview med hvert lærerteam Opsamlende workshop hvor: – Hvert lærerteam præsenterer deres gennemførte forløb og begrunder det/dem didaktisk-pædagogisk – Afsluttende fokusgruppeinterview 11

12 Foreløbige resultater og tendenser Foreløbige tendenser: It-læring og it-innovation – Hvilke styrker?: – kommunikation ud af klassen – forpligtende samarbejder både indenfor og udad – Nødvendigheden af problemløsende samarbejde => kreativ sociokognitiv knoklen => øgede læringsmuligheder – Samarbejde; udveksling => faglige aktiviteter i fællesskab => den sociale dimension af læringen tilgodeses => sociokognitive læringsmuligheder Masser af elev-elev- stilladsering og lærer-elev-stilladsering => optimale muligheder for læring og vejen ind i nærmeste udviklingszone – Digitale samarbejder både inde og udad – Uforfærdethed – optagethed – gode energier – dvs. motiverende => læringsdrive 12

13 Foreløbige resultater Foreløbige tendenser: Sproglæringsresultater – Hvilke styrker?: – Indholdsbaseret kommunikation på både i og ud af klassen => autentisk brug af engelsk til delvis autentiske formål => læringsincitamenter – Forskellige interaktionspartnere Muligheder for varierede gentagelser i autentiske samtaler om et indhold Muligheder for kreativ anvendelse af engelsk til kommunikative formål  optimale muligheder for såvel at eksperimentere sprogligt som at få automatiseret sproget – Nødvendigheden af problemløsende samarbejde på engelsk => kreativ sociokognitiv knoklen => øgede læringsmuligheder – Samarbejde; udveksling => faglige aktiviteter i fællesskab => den sociale dimension af engelsklæringen tilgodeses => sociokognitive læringsmuligheder – Uforfærdethed – optagethed – gode energier – dvs. motiverende => engelsklæringsdrive Sproglæringsresultater - Hvilke svagheder tegner sig i praksis?: – Fraværende??/utilstrækkelige muligheder for sproglig opmærksomhed => man forlader sig på at engelsk læres enten ubevidst gennem brug, eller at eleverne selv problemløser uden hjælp fra eksperten => for dårlige betingelser for engelsklæring – Fraværende (??) elev-elev-stilladsering og freværende (??) lærer-elev-stiladsering => ikke optimale muligheder for sprogtlæring, og for at eleven bevæger sig frem mod sin nærmeste udviklingszone 13

14 Foreløbige resultater Foreløbige tendenser: Innovation – Hvilke styrker? – Kreativitetsfremmende; kollaborative arbejdsformer; problemløsningsbaserede arbejdsformer – Energifyldt arbejdsmiljø Entreprenørskab – Hvilke styrker?: – Alle har to aktørroller: Både kunde og producent med aktører der befinder sig uden for 14

15 Potentialer for transformative forandringsskabende læreprocesser? Transformativ læring al læring der indebærer ændringer af den lærendes identitet involverer bevidstgørelse og erkendelse, og dermed muligheder for ændringer af eksisterende forestillinger Vej til frigørelse Skaber ændringer i såvel de kognitive, de emotionelle og de sociale mentale strukturerK. Illeris 2013 Aktiv, problemorienteret og handlingsrettet læring => udvidelse og forandring af de lærendes forståelse og handlemuligheder Freire 1973 Måske potentialer for eleverne? ? Og måske finder vi nogle sprækker for lærerne?? 15

16 Vigtigheden af flere gennemløb 16


Download ppt "Midtvejskonference for demonstrationsskoleforsøg. Undervisningsministeriet Trinity Fredericia 16.3. 2015 IT i den innovative skole Forskning i Shop-a-blog:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google