Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad koster Vandmiljøplan II landmanden? Landskonsulent Leif Knudsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad koster Vandmiljøplan II landmanden? Landskonsulent Leif Knudsen."— Præsentationens transcript:

1 Hvad koster Vandmiljøplan II landmanden? Landskonsulent Leif Knudsen

2 Disposition Datagrundlag fra 8 N-ejendomme Eksempler på tab på enkeltejendomme Hvad sker der på lang sigt ved en fast kvælstofkvote?

3 Datagrundlag 4 planteavls- og 4 svinebrug på JB 1, JB 2+4, JB 6 og JB 7 Forsøg med stigende mængder kvælstof i de 3 samme marker hvert år på hver ejendom På svineejendomme er forsøgene gennemført med og uden husdyrgødning Plantedirektoratets normer kan sammen- lignes med de aktuelle forsøgsresultater

4 Tab ved undergødskning Svin Plante Svin Plante Svin Plante Svin JB 1 JB 4 JB 6 JB 7 7Vestjyll. 150-26858Gns 5Vestjyll. 9Nordjyll. 3 7Østjyll. 9Fyn 8Østsjæl. 300-748 401-555 76-138 86-87 268-313 5-71 35-99 115-2079Østsjæl. Tab i kr/haFs.Ejendom

5 Udbytter i forhold til normudbytte. Pl. Sv. Pl. Sv. Pl. Sv. Pl. Sv. Gns. 0 20 40 60 80 100 120 140 Relativt udbytte JB 7 JB 6 JB 1 JB 4

6 -100 0 100 200 300 400 500 600 JB 7 Sv. JB 6 Sv. JB 1 Pl. Tab, kr pr. ha Behovsforudsigelse Udb.korr. Protein 10 pct. reduktion Tab ved undergødskning

7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 050100150200250300 Kg N i handelsgødning Udbytte,hkg pr. ha Norm (131 N) Bestemt optimum (250 N) Eksempel fra forsøg med kvælstof til vårbyg på vandet JB 1

8 Konklusion fra N-ejendomme Stor variation i tabet Manglende udbyttedokumentation afgørende Lavere proteinindhold vigtigt Tabet afhænger af, hvorvidt de lov- pligtige udnyttelsesprocenter nås Tabet varierer fra 0 til 750 kr. pr. ha

9 Udvikling i vinterhvedeudbytter 1971-2002 Udb.= 47,9 + (År-1971) x 0,95 hkg/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 19701980199020002010 Hkg pr. ha

10 Merudbytter i vinterhvede for tilførsel af kvælstof (1971-2002) År 0 10 20 30 40 50 60 7075808590950005 Merudbytte, hkg pr. ha 50 N 150 N 200 N Grundudbytte: 0 0,3 0,9 1,0

11 Udvikling i vinterhvedeudbytter 1971-2002 Udb.= 47,9 + (År-1971) x 0,95 hkg/ha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 19701980199020002010 Hkg pr. ha

12 Mindre tab og større udnyttelse af kvælstof Kan vi gøre noget ved det?

13 Eksempler på tiltag, der giver bedre kvælstofudnyttelse Optimal udbringningsteknik Timing af kvælstoftilførslen Jordbehandlingsteknik og –tidspunkter Positionsbestemt kvælstoftildelingEfterafgrøder Optimal forsyning med andre næringsstoffer Jordforbedringsmidler?

14 Efterafgrøder før vårbyg, 6 fs. 2002 0 10 20 30 40 50 60 Rajgræs1 kg Kl3 kg Kl Udbytte,hkg/ha U.eft.5 kg Kl 70 N140 NN-opt. i efterafgr. + Rajgræs 0 10 20 30 40 50 60 N-opt. i eft.afgr., kg N/ha

15 -5 -10 0 5 10 15 20 25 Sorts- Hanna Ludo Antonia Siberia Vanessa Carola Platine Merudbytte for 3 x Mn-sulfat i vinterbygsorter Forsøg nr. 1Forsøg nr. 2 blanding Merudbytte, hkg pr. ha

16 Jordforbedringsmidler Midler, der markedsføres som værende i stand til at forbedre næringsstofoptagelsen fra jordens indhold af næringsstoffer I 2002 er midlerne Agri Gro og Stalosan G blevet afprøvet

17 Afprøvning af Agri-Gro Kvælstofniveau Udbytte, Hkg pr. ha Agri Gro0 N-1,6 Agri Gro50 pct. af norm0,7 Agri GroNorm0,7 LSDns 5 forsøg i vinterhvede 2002 Oversigten s. 205

18 Merudbytter for tilførsel af 10 kg Stalosan G til vinterhvede, 5 fs. 2002 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 12345 Merudbytte, hkg pr. ha Handelsgødning på én gang Delt handelsgødning Forsøg nr.


Download ppt "Hvad koster Vandmiljøplan II landmanden? Landskonsulent Leif Knudsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google