Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad lærte vi af gødningsforsøgene 2003? Landskonsulent Leif Knudsen Landscentret, Planteavl Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad lærte vi af gødningsforsøgene 2003? Landskonsulent Leif Knudsen Landscentret, Planteavl Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion."— Præsentationens transcript:

1 Hvad lærte vi af gødningsforsøgene 2003? Landskonsulent Leif Knudsen Landscentret, Planteavl Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion 2004

2 20,7 39,5 64 13 Antal forsøg 2003 60,2 Udb. v. optimum Merudbytte,hkg Grundudb., hkg N-min, Kg N Optimum, kg N HavreVinterhvede efter korn Vårbyg efter korn Oversigten, s. 147, tabel 2,3,4 121

3 20,7 39,5 64 10597 12 98-02 54,6 22,0 32,6 40 4 2003 60,1 22,0 38,1 4734 193 45 171 92 98-02 84,1 46,9 37,2 11 2003 81,2 43,0 38,2 27,9 30,4 44 140 50 98-02 58,3 13 Antal forsøg 2003 60,2 Udb. v. optimum Merudbytte,hkg Grundudb., hkg N-min, Kg N Optimum, kg N HavreVinterhvede efter korn Vårbyg efter korn Oversigten, s. 147, tabel 2,3,4

4 Oversigten, s. 148, fig. 3 Udbytte Protein

5 Oversigten, s. 148, fig. 4

6 Kvælstof- prognosen 2003 - 10 kg N - 5 kg N 0 kg N Landsplan: - 6.000 ton N i 2003 Oversigten, s. 154, fig. 5

7 Oversigten, s. 11

8 VårbygProcent råprotein i kerne-tørstof Udb. og merudb. Hkg kerne pr. ha 2003. 5 forsøg Gødet som marken8,67,6 + 15 N i kalksalpeter8,72,5 + 30 N i kalksalpeter8,75,4 + 30 N NS 25-58,75,2 LSD1,8 Eftergødskning af vårbyg, JB 2 – JB 7 Oversigten, s. 156, tabel 10 Eftergødskning foretaget sidst i maj

9 BehandlingProteinUdb.+Mu 0 N9,521,9 100 N i NS 26-1310,017,4 100 N i ENTEC 26-1310,115,7 130 N i NS 26-1311,018,3 130 N i ENTEC 26-1311,118,3 160 N i NS 26-1312,118,3 160 N i ENTEC 26-1311,719,1 3 fs. i vårbyg med gødning med nitrifikationshæmmere Oversigten, s. 161, tabel 15 Lsd.2-7: 5,2

10 Optiske målinger Hydro N-TesterRVI-Måler

11 120 M + 30 st. 34 Bestemmelse af N-behov med optiske metoder i vinterhvede 40,110,7 39,610,7 60 M+60 st.32+30 st. 45 42,911,550 M + 150 A 40,010,350 M + 100 A 19,18,650 M + 0 A Merudb. Hkg/ha Protein 592 613 499 N-Tes- ter 45) 620 628 531 N-Tes- ter (34) 48 fs. 99-02 i vinterhvede

12 Konklusion af opt. målinger i vinterhvede N-Tester sikker til at måle forskelle på N-niveau i enkeltforsøg Svært at få nogen entydig sammen- hæng mellem N-Tester og merudbytte (restgødningsbehov) Bedst sammenhæng mellem forøgelsen i N-Tester værdi fra st. 34 og st. 45

13 MartsAprilSt. 34 (15/5) St. 45 (1/6) Protein pct. Udbytte +merudb. (LSD 2,4) 809111,682,8 4013111,5-0,7 017111,6-1,1 809111,60,7 4013112,2-2,5 80514011,90,3 40914012,2-2,4 0809111,8-0,9 04013111,9-3,8 Kvælstofstrategier til vinterhvede 13 fs. i vinterhvede 2001-2003

14 Anbefalinger i vinterhvede: Type Kr./pct./hkg Strategi Foderkorn (0 kr.) 40-80 kg i marts + Resten sidst i april. Alternativ på én gang apr. Opfodring (1 kr.) Kvælstof tilrådighed i hand.gødning i marts + Gylle midt april til begyndelsen af maj Eksport (4,50 kr.) 40-80 kg i marts + Resten st. 32 (første halvdel af maj) Brødhvede (10 kr.) 40-80 kg i marts + Rest – 40 kg st. 32 + 40 kg st. 55-59 Oversigten, s. 41

15 Mangan til vinterbyg udspr. forår 3 fs. i vinterbyg 2003Udb.+ merudb. Ubehandlet53,4 0,8 kg DDP udsprøjtet1,6 2,5 kg DDP udsprøjtet1,7 2,5 kg Mn-sulfat udsprøjt.1,2 2,5 kg DDP coated på gødning1,5 LSD0,9

16 Andre manganforsøg 2003 Ingen forskelle mellem manganmangel i sorter af vinterbyg Ingen udslag for forskellige gødnings- typer målt som manganindhold i kerner ved høst Ingen brugbare resultater af afprøvning af Hu-man 15

17 Flyt kvælstof: Fra høj biomasse til lav biomasse Fra sand til ler (lav- til højud- bytteområder) Oversigten, s.168

18 Konklusioner om 1. års forsøg i malt- byg med omfordeling af kvælstof Stor spredning i proteinprocent Ingen sammenhæng mellem Hydro-N- Tester og Hydro-N-Sensor-målinger og proteinprocent Sammenhæng mellem protein og EM-38 i én af de 2 marker Sammenhæng mellem Hydro-N-Tester målinger og kvælstofbehov som i vinterhvede

19 Stalosan til vårbyg og vinterhvede Vårbyg (2 fs.)Vinterhvede(8 fs.) ProteinUdb.+ Merud. ProteinUdb.+ Merud Grundgødet 10,248,511,176,7 120 kg Premix Stalosan 10,3-0,611,00,0 150 kg superfosfat 10,20,111,00,1 Oversigten, s.187, tabel 37

20 MartsApr./majMedio majProteinUdb.+ merud 70 N + 14 S Gylle10,975,3 30 N + 6 SGylle40 N+ 8 S11,10,4 70 N +10 S + Stalosan Gylle40 N + 8 S10,8-0,1 30 N + 4 S + Stalosan Gylle40 N +20 S10,9-0,8 Stalosan til gyllegødet vinterhvede 8 fs. 2003 Oversigten, s.187, tabel 38


Download ppt "Hvad lærte vi af gødningsforsøgene 2003? Landskonsulent Leif Knudsen Landscentret, Planteavl Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google