Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fintuning af gødskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fintuning af gødskning"— Præsentationens transcript:

1 Fintuning af gødskning
Hans Spelling Østergaard Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

2 Meget beskedent merudbytte for vækstreg. og mikronæringsstof
Optimum 206 kg N/ha Meget beskedent merudbytte for vækstreg. og mikronæringsstof

3 Kvælstofbehov kg N pr. ha
Vejledning om kvælstof til vinterraps efterår Jord-type Husd.-gødn*1) Forfrugt Kvælstofbehov kg N pr. ha Sået før d. 20/8 Sået efter d. 20/8 >= JB 4 - Brak,frøgræs el. halmne. 40 Anden forfrugt 30 + 20 JB 1-3 50 *1) på arealet i tidligere år

4 Spørgsmål om kvælstof til vinterraps
Hvor meget N? kg N/ha efterår/forår på lerjord, kg N efterår/forår på sandjord Efterår – skal/skal ikke? Se beslutningsskema. Tilførsel ofte ligeså lønsom som forår Vekselvirkning mellem optagelse efterår og behov forår? Ja – reducer mængden forår ved stor optagelse efterår/ vinter Delt gødskning? Ja, men fordel begrænset Tilførselstidspunkter? 15/3 og 15/4

5 Raps følsomhed overfor mikronæringsstoffer
Vinterhvede Bor Stor Lav Kobber Mangan Middel Molybdæn Zink

6 Tabel 2. Merudbytte for bor- og molybdæntilførsel
til raps på jorder med lavt til middel indhold af næringsstoffet. Fra Zorn, W., 2004 Antal forsøg Gns. merudbytte, hkg frø Bor – tilførsel til jord 24 2,3 Bor – bladgødskning 30 2,2 Molybdæn – tilførsel til jord 14 Molybdæn - bladgødskning 16 1,7

7 Mikronæringsstoffer til vinterraps
Risiko Anbefaling Bor Højt pH i forhold til jordtype Tørre år På sandjord <JB 4 med et højt Rt anbefales 1-2 kg bor pr. ha til korsblomstrede afgrøder Molyb-dæn Lavt pH Sandjord Højmose Anbefales generelt ikke

8 Tolkning af niveau i planten
Planteanalyse – uden mikronæringsstoffer Næringsstof Kemisk betegn. Enhed Analyse-resultat Tolkning af niveau i planten Kvælstof N Pct. 4.97 Meget højt Fosfor P 0.39 Middel Kalium K 2.22 Meget lavt Calcium Ca 2.77 Højt Magnesium Mg 0.15 Svovl S 0.49 Lavt Jern Fe ppm 128 Mangan Mn 55.8 Bor B 9.9 Kobber Cu 4.2 Zink Zn 48.6 Molybdæn Mo 1.03 N/S Forhold 10 K/Mg 15

9 Tolkning af niveau i planten
Planteanalyse – med mikronæringsstoffer Næringsstof Kemisk betegn. Enhed Analyse-resultat Tolkning af niveau i planten Kvælstof N Pct. 4 Meget højt Fosfor P 0.35 Middel Kalium K 2.8 Lavt Calcium Ca 1 Magnesium Mg 0.25 Svovl S 0.4 Jern Fe ppm 30 Mangan Mn Bor B Kobber Cu 5 Zink Zn 25 Molybdæn Mo 2 N/S Forhold 10 K/Mg 11

10 Kalium - konklusion På JB med lave kaliumtal: Kaliumtilførsel efterår nødvendig Kaliumbehovet er 65 til 105 kg/ha i alt. Behovet fastsættes ud fra kaliumtal, udbyttepotentiale Kaliumtilførslen i det enkelte år påvirker ikke udbyttet ved ”normale” kaliumtal Kaliumbehovet i sædskiftet skal afpasses efter, hvorvidt halm fjernes

11 Normer for gødskning af vinterraps, kg pr. ha
Udbyt. Hkg/ha Kvæl-stof Fosfor Kalium Magne-sium Svovl Mikro (bet.) 25 15 B 35 23 165 Sverige 40 36 B 210 205 38 Sch.holst 32 22 220 35 England B 34 13 105 28 171 36 Danmark Frø 36 121 29 49 10 Halm 30 23 2 45 1


Download ppt "Fintuning af gødskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google