Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chefkonsulent Leif Knudsen, DLBR, Landscentret, Planteproduktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chefkonsulent Leif Knudsen, DLBR, Landscentret, Planteproduktion"— Præsentationens transcript:

1 Chefkonsulent Leif Knudsen, DLBR, Landscentret, Planteproduktion
Opsamling af landsforsøg med forsurende gødninger, anvendelse af planteanalyser og nyeste forsøg med mikronæringsstoffer Chefkonsulent Leif Knudsen, DLBR, Landscentret, Planteproduktion

2

3 3 års forsøg med placering af svovl-sur ammoniak til vinterbyg har vist:
Placering af 30 N er effektivt mod Mn-mangel. At effekten skyldes forsuring og ikke N alene. Placering af 15 N og 4 kg Mn er rimeligt eff. Placering efterår kun i problemmarker. Placering af f. eks 15 N + én gang udsprøjtning er et godt alternativ til flere sprøjtninger med mangansulfat. I blanding af sv. amm. i udsæd ser interessant ud.

4 Svovlsur ammoniak tidlig forår?
14 forsøg i vintersæd , Overs. 2004,s. 183 Gødningstype Udb.+ merudb. 9 fs. 5 fs. Manganmangel - + NS 24-8 58,8 60,3 NS Mn. udsprøjtet 0,0 5,6 NS 21-7 m. Mn -0,8 3,0 Svovlsur ammoniak 1,1 3,7 LSD. ns. 2,3

5 Andre fakta om mangan Samme effekt af forskellige manganmidler pr. gram mangan. Tidlig sprøjtning efterår 2-3 bl.stadiet i vintersæd. Silomajs er ikke så følsom for mangan-mangel selv ved lave fluorescensmålinger.

6 Forsøg med mikronæringsstof-blandinger i korn:
Afprøvede midler Fs. arealer Antal forsøg Heraf med sign. merudb. 2008 Nutrimix (+bor+mangan) Tilfæld. Lavbund 9 3 2 DLG - Optimix 2007 Nutrimix + bor Kritiske 11 2006 Nutrimix Mikronæringsstofbl. 6 2005 10 Behandling med Nutrimix (2 x 0,75 l) koster 75 kr./ha

7 Mikronæringsstoffer til vinterraps
27 forsøg i Tyskland 2003 til 2005 med tilførsel af bor og mangan på tre forskellige tidspunkter viste: I gns. af forsøgene var der ingen merudbytter. To af de 27 forsøg gav signifikante merudbytter. - Størst merudbytte blev opnået tidlig forår. Merudbytte ikke korreleret til jordens indhold. Merudbytte ikke korreleret til planternes indhold. Tilførsel af bor koster typisk kr./ha Se Planteavlsorientering baseret på: Sauermann, W. und Gronow, J., 2007

8

9 Karakteristika for mikronæringsstoffer:
Forsyning afhænger af jordpulje Balance Plante-avl Svine-brug Kvæg-brug Kobber1 ++ - Zink1 Bor Mangan Molybdæn På jorder med højt indhold af organisk stof kompleksbindes kobber og zink

10 Fastlæggelse af behov for mikronæringsstoffer!
Jord- analyse Planteanalyse Kemisk Sensor Kobber ++ + Zink Bor (+) Mangan - +++ Molybdæn

11

12 Planteanalyse - status
Ingen lande bruger i større omfang planteanalyser af landbrugsafgrøder (for dyrt, for langsomt). Planteanalyser svinger over tid! Svært at vise en sammenhæng mellem indhold og merudbytte i det enkelte år.

13 Planteanalyser har en fremtid?
Planteanalyser er blevet billigere. Øger fokus på næringsstofforsyningen. Kan bruges til diagnosticering. Kan bruges til at spare penge på næringsstoffer.

14 Landscentret har forsøgt at systematisere anvendelsen af planteanalyser:
Aftale med et engelsk laboratorium om en fornuftig pris og leveringsbetingelser. Aftaler om logistik mv. Udarbejdelse af tolkningsprogram i form af et regnearksprogram baseret på danske forhold. Målsætning for DLBR: Landmænd skal bruge de planteanalyser, som giver den største værditilvækst.

15 Eksempel på planteanalyse af vinterbyg
12 Middel

16 Mikronæringsstoffer generelt
Vær opmærksom på markens status Indhold af tilgængeligt næringsstof Jordtype og Reaktionstal Vær opmærksom på afgrødens behov Brug målrettet tilførsel – forsikringer er for dyrt

17


Download ppt "Chefkonsulent Leif Knudsen, DLBR, Landscentret, Planteproduktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google