Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer."— Præsentationens transcript:

1 Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Se ”European Agricultural Fund for Rural Development” (EAFRD) Resultater af forsøg med handelsgødning, efterafgrøder mv. Chefkonsulent Leif Knudsen, SEGES

2 Oversigten 2014, s. 226 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 050100150200250300 Pct. protein i kernetørstof Proteinkorr. kornpris, kr. pr. hkg Tilført, kg N pr. ha Kvælstof til vinterhvede, 19 fs. 2014 Protein korrigeret kornpris Protein

3 Kvælstof til vinterhvede, 19 fs. 2014 Oversigten 2014, s. 226 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 050100150200250300 Pct. råprotein i kerne Nettomerudbytte, kr. pr. ha Tilført kg N pr. ha Uden proteinkorr.Med proteinkorrektionProtein 223 kg N/ha 178 kg N/ha

4 Variation i optimal kvælstofmængde i vinterhvede Pct. af forsøg 199 forsøg i vinterhvede, med proteinkorrektion Optimum, kg N pr. ha

5 Oversigten 2014, s. 232

6

7 Oversigten 2014, s. 239 Oversigten 2013, s. 262 46 16 10 23 Optagelse i vinterhvede om efteråret, kg N/ha

8 Gode råd i meget kraftige vintersædsmarker Kvælstofbehov lavere end normalt Pas på lejesæd Foto: Carl Åge Pedersen

9

10 Vinterrug Pct. i plantetørstof november Udb. og merudb., hkg pr. ha Netto- merudbytte, hkg pr. ha KvælstofKalium Antal forsøg 2012-201412 13 1. Ugødet om efteråret5,23,557,4- 2. 30 kg N om efteråret5,53,42,3-0,6 3. 50 kg K om efteråret5,23,71,2-2,6 4. 30 kg N og 50 kg K, efterår 5,43,82,2-3,7 LSD1,4 Kalium og kvælstof til vinterrug om efteråret.

11 Strategi: Se Oversigten 2014, s. 239

12 Kvælstof til vinterhvede om efteråret ved reduceret jordbearbejdning og nedmuldning af halm Oversigten 2014, s. 239 Ingen rentabelt merudbytte for kvælstof Ingen forskel mellem placering og bredspredning

13 Foto: Ib Møller Jensen, LMO God effekt af forsurende gødning om efteråret - også ved iblanding i udsæd

14 -----YaraMila--- Placering af NPK til vårbyg, 6 fs. 2013-2014

15 GødningstypeKg N til at erstatte 100 kg N i NS 27-4 NS 27-4100 DanGødning107 N-32106 N-32 + Inhibitor101 Urea116 12 fs. i vinterhvede 2008-2010 (Oversigten 2010) Afprøvning af ureaseinhibitorer

16 VINTERHVEDE Rel. virkning i fht. 27-4 ad 2 gangepå én gang 2014. 3 forsøgKg N i gødning til at erstatte 100 kg NS 27-4 NS 27-4, 2 gange 10088 150 N på én gang NS 27-4114100 NS 24-6 DanG.118104 NS 24-6 DanG + inhibitor11097 NS 38-810995 NS 38-8 +inhibitor10592 Gødningstyper til vinterhvede, 3 forsøg 2014 Oversigten 2014, s. 237

17 Antal forsøg Hkg kerne Merudbytte, hkg/ha Pt Alle2265,72,63,7 JB 4-81571,32,33,3 JB 2+3236,79,44,7 JB 1355,81,75,1 JB 11 (humus)266,9-0,73,8 Pt u. 2,0476,12,41,5 Pt 2,0-4,0765,42,32,5 Pt over 4,01162,12,95,3 Fosfor til vårbyg 2013 og 2014 Tilførsel af 22-30 kg P, placeret v. såning Oversigten 2014, s. 243

18 Mikronæringsstoffer til vinterhvede på lerjord Forsøgsled Antal beh. Antal fs. med sign. merud- bytte Udb. og merudb., hkg pr. ha Netto- merud- bytte, hkg pr. ha 6 fs. 2014 1. Ingen mikronæringsstoffer0-99,7- 2. 2 l Yara Vita Gramitrel111,00,0 3. 2+1 l Yara Vita Gramitrel212,71,3 7. 2+1 kg mangansulfat221,60,7 8. 0,2+0,1 kobberoxychlorid 40224,02,0 9. 0,2+0,4 zinksulfat222,62,3 LSDns Oversigten 2014, s. 244

19 Mellemafgrøder før vinterhvede Forsøgs- behandling SåtidspunktN-minUdbytte hkg/ha 0-100 cm 2011-2014 Antal forsøg84 1. Ingen efterafgrøde-4171,9 3. Alm. RajgræsForår320,3 6. 15 kg olieræddike4 uger før høst33-0,2 Oversigten 2014, s. 194

20 ●Protein afgørende i korn ●Ingen merudbytte for N og K om efteråret i rug ●Ikke behov for N efterår ved direkte såning ●Udslag for placeret fosfor i vårbyg ●Effekt af ureaseinhibitor til amidgødning ●Effekt af mikronæringsstofblandinger tvivlsom ●Effekt af mellemafgr. af olieræddike eller græs ●Meget kraftige vintersædsafgrøder - lavere kvælstofbehov - pas på lejesæd! Opsamling


Download ppt "Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google