Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedsaftale III status

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedsaftale III status"— Præsentationens transcript:

1 Sundhedsaftale III status
Vicedirektør Anne Hertz – samordningsudvalgsmøde syd 30. april 2014

2 Bærende principper for aftalen
En forebyggende tilgang Tidlig opsporing og tidlig indsats Et rehabiliterende sigte Lavest effektive omsorgsniveau

3 Fire politiske visioner
At borgere, herunder pårørende oplever at være aktiv samarbejdspart i eget forløb i det omfang, de ønsker det At borgere understøttes i at mestre egen sygdom med udgangspunkt i egne ressourcer og behov i hele forløbet At borgere deltager, når vi træffer beslutninger om, hvordan vi indretter sundhedsvæsenet

4 Fire politiske visioner
At borgere med psykisk sygdom får flere gode leveår At borgere med både psykisk sygdom og misbrug sikres en samtidig og koordineret indsats At flere sårbare borgere sikres en tidlig og forebyggende indsats, der er målrettet deres behov og ressourcer

5 Fire politiske visioner

6 Den videre proces – den administrative aftale del
Formål Den administrative aftale skal: Konkretisere de politiske målsætninger Indeholde forslag til indikatorer på relevante områder Aftalen skal herudover omfatte alle de krav, der indgår i vejledningen fra SST - aftalen vil derfor bevæge sig udover de områder, der er behandlet i den politiske aftale. Målgruppe for den administrative aftale er: ledere og administrative beslutningstagere i kommuner, hospitaler (inkl. Psykiatrien) og på praksisområdet.

7 Kvalitet og sammenhæng
Den administrative aftale Det forberedende arbejde er forankret i 7 delprojekter Kvalitet og sammenhæng Delprojekt 1:Forebyggelse Delprojekt 2:Behandling og pleje Delprojekt 3: Genoptræning Behandling og pleje Delprojekt 4: SundhedsIT- og digitale arbejdsgange Lighed i sundhed Delprojekt 5: Lighed i sundhed Aktivt og inddragende samarbejde med borgerne Delprojekt 6: Inddragelse af bruger og pårørende Delprojekt 7: Nye samarbejdsmodeller

8 Del-projekterne fortsat
Organisering: Alle delprojekterne er organiseret med en basisskrivegruppe og ressourcepersoner. Alle delprojekterne har en tværsektoriel bemanding – de kommunale repræsentanter er udpeget via KKR-Hovedstaden. Aktuel status: Skrivegrupperne har udarbejdet de første råudkast til beskrivelse af delmål, indsatser og indikatorer. Høring blandt ressourcepersoner pågår.

9 Tidsplan – administrative aftaledel
20. maj: Delprojekterne afleverer deres leverancer til projektsekretariatet 20. maj – 10. juni: Leverancer sammenskrives til et samlet aftaleudkast (sideløbende minihøring af de foreliggende udkast i både region og kommuner) 18. – 19. juni: Styregruppen drøfter aftaleudkast 27. juni: Endelig godkendelse af aftaleudkast Primo aug.: Evt. tilpasning pba. høringssvar - politisk aftale del 5. sep.: Drøftelse af samlet aftaleudkast i SKU Uge 37 – 42: Høring af samlet aftale udkast Herefter godkendelse i SKU og Regionsråd + alle 29 kommuner


Download ppt "Sundhedsaftale III status"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google