Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status for sundhedsaftalerne og et kig fremad på 2. generations sundhedsaftaler – Et regionalt perspektiv Christian Blaase Johansen, enheden for kommunesamarbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status for sundhedsaftalerne og et kig fremad på 2. generations sundhedsaftaler – Et regionalt perspektiv Christian Blaase Johansen, enheden for kommunesamarbejde."— Præsentationens transcript:

1 Status for sundhedsaftalerne og et kig fremad på 2. generations sundhedsaftaler – Et regionalt perspektiv Christian Blaase Johansen, enheden for kommunesamarbejde

2 Disposition Status for sundhedsaftalerne – de enkelte indsatsområder Anden generation sundhedsaftaler – forventelige hovedtemaer En mere politisk sundhedsaftale Konsolidering Udtalt forløbstankegang Inddragelsen af almen praksis Håndtering af kulturforskelle mellem hospitaler og kommuner

3 Status for sundhedsaftalerne Revisionsprocessen forløbet i et godt samarbejde Alle aftaler er nu godkendt i kommuner og region Sundhedsstyrelsens godkendelse forventes ultimo november Fokus i revisionen har været: Indskrive de mange afsluttede udviklingsopgaver i sundhedsaftalerne Præcisere og fjerne uklarheder i aftalerne Klargøre samarbejde om kapacitet og tydeliggøre opfølgning

4 Udskrivning og indlæggelse Varslingsreglerne er præciseret Udskrivningssamarbejdet skal videreudvikles Indholdet i kommunikationen aftalt Elektronisk kommunikation på plads i løbet af 2009 er målet

5 Genoptræning og hjælpemidler Snitfladekatalog genoptræning og casekatalog hjælpemidler implementeret Monitorering er nu den store opgave Revision af katalogerne bliver fast rutine Udviklingsopgaver især vedr. børneområdet og hjerneskade Udviklingsopgave vedr. tværsektorielle forløbsprogrammer for genoptræning – sikre større ensartethed i løsning af træningsopgaven

6 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsprofilen som pejlemærke for fremtidig indsats Forløbsprogrammer: KOL og diabetes 2 foreligger nu Hjerte-karsygdomme og demens på vej Implementering som den store fælles udfordring

7 Anden generation sundhedsaftaler – forventelige hovedtemaer En mere politisk sundhedsaftale Konsolidering Udtalt forløbstankegang Inddragelsen af almen praksis Håndtering af kulturforskelle mellem hospitaler og kommuner

8 En mere politisk sundhedsaftale Rum for politisk stillingtagen til sundhedsområdets udvikling Accept af grænser for forskellighed mellem hospitaler og kommuner Adskillelse af de politiske mål og aftalerne om de administrative rutiner og samspil

9 Konsolidering Sikre at den elektroniske kommunikation virker Gøre monitorering til rutine og følge op på dens resultater på alle områder Sikre velfungerende og smidigt udskrivningssamarbejde Genoptræning – vedligeholde snitfladebeskrivelser og tværsektorielle forløbsprogrammer for træning Implementere og monitorere forløbsprogrammerne for kronisk sygdom

10 Forløbstankegangen Forløbstankegangen skal være bærende for samarbejdet i hele sundhedstrekanten Sundhedsaftalen skal understøtte forløbstanken

11 Inddragelsen af almen praksis Nødvendighed Udfordring Behov for lettere mulighed for at forpligte lægerne gennem sundhedsaftalen

12 Håndtering af kulturforskelle mellem hospitaler og kommuner Der skal tænkes sundhed i den kommunale ældreplejes driftsorganisation Kommunerne skal som en integreret del af sundhedsvæsenet tænke og handle mere akut Løbende og gensidig forventningsafstemning om hinandens indsats og muligheder

13 Tak for opmærksomheden Kommentarer/spørgsmål?!


Download ppt "Status for sundhedsaftalerne og et kig fremad på 2. generations sundhedsaftaler – Et regionalt perspektiv Christian Blaase Johansen, enheden for kommunesamarbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google