Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedspolitik for Favrskov Kommune Sundhedsambassadører i landsbyerne i Favrskov Sundhedskonsulent Christina Rasmussen-Rubæk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedspolitik for Favrskov Kommune Sundhedsambassadører i landsbyerne i Favrskov Sundhedskonsulent Christina Rasmussen-Rubæk."— Præsentationens transcript:

1 Sundhedspolitik for Favrskov Kommune Sundhedsambassadører i landsbyerne i Favrskov Sundhedskonsulent Christina Rasmussen-Rubæk

2

3 Bærende principper for arbejdet med at løfte sundhedspolitikken fra ord til handling Den enkelte skal mødes med respekt Aktiv hjælp til selvhjælp Sundhed er et tværgående anliggende, som går på tværs af myndigheds- og politikgrænser og sektorer (offentlig-privat) Sundhedspolitikken skal forankres i alle led Fokus på kvalitet og effekter

4 Den enkelte skal mødes med respekt Alle har ansvar for egen sundhed, men samtidig er der også forskel på hvilke muligheder den enkelte har for at tage hånd om egen sundhed. Sundhed er et fælles ansvar, hvor både individet, fællesskaberne og kommunen bidrager. Den enkelte skal mødes med respekt – uden løftede pegefingre – og støttes bedst muligt til at drage omsorg for eget helbred

5 Aktiv hjælp til selvhjælp Indsatsen over for borgere, der oplever funktionstab skal tage afsæt i en rehabiliterende tilgang. Indsatsen skal bidrage til at fastholde og styrke den enkelte borgers funktionsniveau og evne til at tage hånd om egen sundhed. Som en del af dette skal tidlig indsats og forebyggelse prioriteres.

6 Sundhed er et tværgående anliggende, som går på tværs af myndigheds- og politikgrænser og sektorer De kommunale forvaltninger har alle en række opgaver, som har betydning for sundheden. Den praktiske gennemførelse af sundhedspolitikken skal derfor løbende koordineres og afstemmes Et fælles mål er at skabe sammenhæng i indsatserne over for borgerne

7 Sundhedspolitikken skal forankres i alle led Favrskov Kommune skal aktivt engagere og inddrage borgerne, kommunens egne ledere og medarbejdere og kommunens mange samarbejdspartnere på sundhedsområdet. En vigtig opgave er at skabe opmærksomhed om, hvordan de forskellige aktører hver isæt bidrager til sundheden og trivslen blandt borgerne i Favrskov Kommune. Det er vigtigt at bygge på den viden og erfaring, som er til stede, når nye indsatser iværksættes

8 Fokus på kvalitet og effekter Fokus skal være på hvordan Favrskov Kommune bedst muligt investerer i sundhed til gavn for borgerne. Sundhedsindsatserne skal bygge på bedst mulige viden om effekten af indsatserne. Nytænkning skal fremmes og tilgangene skal dokumenteres og evalueres bedst muligt.

9

10


Download ppt "Sundhedspolitik for Favrskov Kommune Sundhedsambassadører i landsbyerne i Favrskov Sundhedskonsulent Christina Rasmussen-Rubæk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google