Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Learning and reflecting – individually and in the Team PTW mm. 4 Lars Peter Jensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Learning and reflecting – individually and in the Team PTW mm. 4 Lars Peter Jensen."— Præsentationens transcript:

1 1 Learning and reflecting – individually and in the Team PTW mm. 4 Lars Peter Jensen

2 2 Hvad er læring ? Den psykologiske fejlforståelse: Vi lader som om der er sammen- fald mellem det der bliver under- vist i og det der bliver lært.

3 3 Passive versus Active learning students learing (a survey report from Felder 1988): –10% of what they read –26% of what they hear –30% of what they see –50% of what they see and hear –70% of what they say –90% of what they say and do passive active

4 4 Erfaringsbaseret læring Test Generalisering Refleksion Erfaring Kolb’s læringscirkel, med John Cowan’s ord (Cowan 1998). Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experiences - David Kolb Learning is a function of the activity, context, and culture in which it normally occurs, thus it is situated - Jean Lave & Etienne Wenger

5 5 Erfaringsbaseret læring – en realistisk (virkelig) model Cowan’s udbyggede spiralmodel, med små refleksionssløjfer. planlagte/initierede ”tilfældige”/(personlige)

6 6 Metalæring HVAD? Læring om egen læring HVORFOR?Giver dybere, mere varig læring HVORDAN?Via refleksion over egen læreproces HVEM?De(n) studerende selv, individuelt og i gruppen HVOR?I kurset og i andre læringssituationer HVORNÅR?Når der er behov for forbedrede læreprocesser

7 7 Pask’s model for metalæring Test Generalisering Refleksion Erfaring ”Almindelig” refleksiv/erfaringsbaseret læring: Jeg forsøger at finde ud af labyrinten ved at: prøve mig frem reflektere over mine fejl og mere heldige indfald generalisere ud fra forsøgene planlægge og teste nye ideer

8 8 Pask’s model for metalæring Test Generalisering Refleksion Erfaring ? Metalæring: ”Noget af mig” klatrer op og ser på den del af mig der forsøger at slippe ud af labyrinten og reflekterer over den måde jeg arbejder/lærer på.

9 9 Pask’s model for metalæring Test Generalisering Refleksion Erfaring ? Meta-metalæring : Nogle gange (sjældent) oplever jeg at jeg sidder endnu højere og betragter- /reflekterer over den del af mig der reflekterer over min læreproces nede i labyrinten.

10 10 Metalæring (fortsat) Metalæring er tæt knyttet til begreber som: –Livslang læring –Lære-at-lære –Ansvar for egen læring –Personlig udvikling –Omstillingsparathed –Fleksibilitet

11 11 Metalæring (fortsat) Metalæring drejer sig bl.a. om at: –Vide når du ved –Vide hvad du ved –Vide hvad du ikke ved –Vide hvad du har behov for at vide –Kende nytten af aktivt at forøge din egen viden, dvs. vide at læring er nødvendig

12 Learning styles Individuals’ different ways of taking in and processing information - Richard Felder

13

14

15

16 How do you do reading? Some people… sometimes…

17 Factors Influencing Learning Styles Before entering the University Native ability (IQ) Background (past experiences) At the University Learning environment e.g. match between learning style and teaching style

18 Purpose of Testing Learning Style To know about yourself - ‘in which way a student is smart’ rather than ‘whether this student is smart or not’ To help learners to develop learning strategies and improve their learning by balancing it. To work with our teaching style to match and maximize student learning But not to Divide people into a set category as blood types – instead, it is just measuring height or weight along some point in life

19 Forskellig læringsstil 1: Informationskanal Visuel ‘Vis mig hvordan’ Billeder Diagrammer Tegninger Grafer Verbal ‘Forklar mig hvordan’ Talte ord Skrevne ord

20 Forskellig læringsstil 2: Opfattelse Sansende Fokus på input via sanserne Praktisk Observerende Konkret: fakta og data Repetition Intuitive Fokus på det ubevidste Imaginative Leder efter mening Abstrakt: teori og modeller Variation

21 Forskellig læringsstil 3: Informationsbehandling Aktiv ‘Lad os prøve det’ Bearbejder aktivt Hopper ud i det Holder af gruppearbejde Refleksiv ‘Lad os tænke over det’ Bearbejder introspektivt Arbejder roligt Starter langsomt Holder af at arbejde alene eller i par

22 Forskellig læringsstil 4: Forståelse Sekventiel Fungerer med delvis forståelse Stabil fremgang Har nemt ved at forklare Analyse, detaljer Global Skal have overblik for at fungere Først langsom, så store fremskridt Har ikke nemt ved at forklare Syntese, system- tænkning

23 Strong (-) Moder ate (-) Mild (-) Mild (+) Moder ate (+) Strong (+) Active(- )/Reflective( +) 6813715784425 Sensitive(- )/Intuitive(+) 38126154985324 Visual (-)/Verbal (+) 11819711255101 Sequential(- )/Global(+) 5701441778116 The learning styles of the 493 students divided into strong, moderate and mild preferences, AAU, 2003 (Kolmos & Holgaard 2008)

24 Learning style preferences related to disciplines at Aalborg University (Kolmos & Holgaard 2008) ProfessionActive % Sensing % Visual % Sequen tial % Architecture & Design (N=77)79389632 Building & Civil Engineering (N=63)84819560 Computer Engineering & Science (N=70) 71698147 Physics & Nanotechnology (N=25)80529228 Electronics (N=57)72748840 Mathematics (N=14)50717957 Global Business Development & Industry (N=73) 78558568 Chemistry, Bio- & Health Technology (N=62) 5377 52 Geography, Land Surveying and Planning & Environment (N=52) 77718144

25 Summary All types of learners are needed in every profession All learning styles are needed to addressed and satisfied in teaching

26 www.comestic.com Please discuss with your group members: How can you make best of and learn from each other based on your individual strengths and weakness?


Download ppt "1 Learning and reflecting – individually and in the Team PTW mm. 4 Lars Peter Jensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google