Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årets forsøg med reduceret jordbearbejdning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årets forsøg med reduceret jordbearbejdning"— Præsentationens transcript:

1 Årets forsøg med reduceret jordbearbejdning
Konsulent Erik Sandal Side i Oversigten. (Majs) og (Kartofler) Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion 2004

2 Derfor er forsøg med præcis udbyttebestemmelse nødvendige
Husk jordbearbejdning er ikke en skønhedskonkurrence. Der afregnes ikke efter udseendet, men efter udbyttet. Derfor er forsøg med præcis udbyttebestemmelse nødvendige

3 Pløjning contra ikke pløjning
Der kan opnås de samme udbytter Risiko for tab ved brist i dyrkningsstrategi Høst og halmhåndtering Tilpasset stubbearbejdning Modvirke græsukrudt Angreb af sygdomme Dårlig jordstruktur Forsøg skal vise, hvordan systemerne optimeres Individuel vurdering af fordele og ulemper

4 Fastliggende forsøg med reduceret jordbearbejdning
100 Hvede Hvede 90 Vårbyg 80 70 Hkg pr. ha 60 Vårbyg 50 40 30 2000 2000 2001 2002 2003 Pløjning Tallerken Kultiseeder Horsch Köckerling

5 Vinterhvede 2003 100 90 80 Udbytte hkg pr. ha 70 60 50 Fs. 001 Fs. 002
Pløjning Tallerken Kultiseeder Horsch Köckerling

6 Ingen forskelle i etableringen - tværtimod
2 Pløjet Upløjet Ingen forskelle i etableringen - tværtimod

7 Opsamling Reduceret jordbearbejdning har klaret sig fuldt på højde med pløjning Ingen sikre forskelle mellem typer af såmaskiner Dårlig etablering af vårbyg reduceret 2002 – dårligt såbed I 2003 forskel i angreb af goldfodsyge i to forsøg – store merudbytter for undladt pløjning

8 Nye fastliggende forsøg hos DJF (Foulum og Flakkebjerg)
1. Pløjning 2. Intenstiv stubbearbejdning (Dyna-drive) 3. Øverlig stubbearbejdning (Halmstrigle) 4. Direkte såning

9

10 DJF – Værkstedsarealer Vinterhvede 2003
hkg pr. ha 100 90 80 70 60 50 Fjernet Snittet Fjernet Snittet Flakkebjerg Foulum Pløjet Stubb. 8-10 Stubb. 3-4 cm Direkte sået

11 DJF-Værkstedsarealer 2003 (halm snittet)
hkg pr. ha 70 65 60 55 50 45 40 Flakkebjerg Foulum Foulum Vinterbyg Vårbyg Pløjet Stubb. 8-10 Stubb. 3-4 cm Direkte sået

12 Efterårsgødskning af vintersæd
Mindre mineralisering om efteråret Kvælstof til omsætning af halm og stub Fremme rodudviklingen Fratrækkes kvoten til foråret Hvor er der evt. behov?

13 Efterårsgødskning af vintersæd
75 15 N efterår, 70 normal N, (-15 N) 65 Normal N 60 Udb. hkg pr. ha 15 N efterår, 65 N 55 under norm forår 50 50 N under norm 45 40 2003, 6 fs. 2002, 2 fs. Tabel 5 side 197

14 Discount dyrkning af vårbyg
Lave kornpriser i 2002 – hvad med fremtiden? Afkoblet støtte – udbyttet skal dække samtlige omkostninger Strategi på jord med lavt udbyttepotentiale

15 Discountdyrkning af vårbyg
Forsøgsled Behandlinger Led 1: Traditionel Pløjet + sået kombisæt Indkøbt bejdset udsæd Norm kvælstof Svampebekæmpelse Led 2: Discount etablering Udsæd spredt og nedharvet Ellers som led 1 Led 3: Discount dyrkning Udsæd taget af fodersiloen 90 kg kvælstof pr. ha Nedsat dosis herbicid Ingen svampebekæmpelse

16 Discount dyrkning af vårbyg
Hkg pr. ha 4 fs. 2003 Omk. Hkg. pr. ha v. 75 kr. pr. hkg Netto Resultat Led 1 50,2 57,8 hkg1 -7,6 hkg1 Led 2 48,0 49,8 hkg2 -0,8 hkg2 Led 3 43,0 42,8 hkg3 0,2 hkg2 Omk. Hkg. pr. ha v. 95 kr. pr. hkg Netto Resultat 45,6 hkg 4,6 hkg 39,3 hkg 8,7 hkg 33,7 hkg 9,3 hkg 4 forssøg, med tre led, hvor 1 er den tradtionelle og 3 er den absolut skrabede, hvor man tager eget korn drysser det ud, og tilfører ca. 25 ton svinegyller foretager en minimal ukrudtsbekæmpelse og så høster det. Led 2 er en slags mellem ting. På disse jordtyper ikke betaling for den intensive indsats. Passer med at der med gns. Udbytter i DK kun lige er plads til omkostningerne så hektarstøtten bliver til jorden. Jorde med lavere udbyttepotentiale der skal andre boller på suppen – altså tilpassede omkostnigner. På sådanne jorde kunne et discountsystem atltså være interessant. Disse forsøg arbejder vi videre på. 1. Budgetkalkuler, 2 Fuld tilpasning, 3 Fuld discount dyrkning Tabel 6 side 198

17 Discount dyrkning Kan være aktuel på jord med lavt udbyttepotentiale
Kræver tilpasning – alternativ anvendelse af arbejdskraft og maskiner Kræver fornuftig planlægning/omtanke

18 Efterafgrøder og reduceret jordbearbejdning
Ingen pløjning om foråret, kun harvning Aktuelt på sandjord med husdyrgødning Hvad med etableringen? Hvad med udbyttet ?

19 Efterafgrøder og reduceret jordbearbejdning
Efterår 2002 Udb. og Vårbyg NO3-N Kar. for merudbytte, plantebestand kg pr. ha hkg pr. ha forsøg Udlæg af alm. rajgræs i dæksæd 8,5 4 40,3 Såning af olieræddike før høst 5,5 4 0,0 Stubharvet efter høst 2002 12 -2,4 Ingen stubharvning 7 -1,3 LSD ns Tabel 7 side 199

20 Efterafgrøder - erfaringer
Rajgræs skal i vækst inden nedvisning – eksempler på spirehæmning Udbyttenedgang og størst risiko for kvælstofudvaskning, hvor harvet lige efter høst God etablering af olieræddike ved udstrøning før høst Nedvisning af rajgræs sent efterår?

21 Andre forsøg Stubbearbejdning forud for vintersæd
Harvning lige efter høst – bedre fremspiring af spildkorn Generelt ikke merudbytte for intensiv stubbearbejdning Hvorfor minimere stubharvningen? Økonomisk belastning Øget risiko for kvælstofudvaskning Øget omsætning af organisk stof Mindre stabil jord

22 Andre forsøg Stubbearbejdning forud for vintersæd
Harvning lige efter høst – bedre fremspiring af spildkorn Generelt ikke merudbytte for intensiv stubbearbejdning Ved skiveskær og halm – harvning før såning nødvendig Ingen sikre forskelle mellem redskabstyper – dybderegulering nødvendig

23 Andre forsøg Stubbearbejdning forud for vintersæd
Pløjefri etablering af vintersæd efter frøgræs Kræver intensiv harvning Direkte såning mislykket i efterår 2002 Et forsøg med stribesyge Det er vanskeligt/omkostningskrævende – vårsæd er et godt alternativ

24 Andre forsøg Stubbearbejdning forud for vintersæd
Pløjefri etablering af vintersæd efter frøgræs Langtidseffekter af pløjefri dyrkning Alvorligt udbyttetab i 2 tilfælde (vårbyg og vinterhvede) på samme lokalitet Merudbytter i to tilfælde (sukkerroer og vårbyg) Græsukrudt breder sig i upløjede Ingen systematik i udbytteforholdet

25 Tak for opmærksomheden!
HUSK! Det er udbyttet der tæller Så lidt som muligt men så meget som nødvendigt Men derfor må det gerne se godt ud! Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Årets forsøg med reduceret jordbearbejdning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google