Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forsøg med Direkte såning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forsøg med Direkte såning"— Præsentationens transcript:

1 Forsøg med Direkte såning
FRDK temadag om direkte såning 9. juni, 2010.

2 Hvad er direkte såning? Såning direkte i stubben uden forudgående jordbearbejdning. Min-Till – begrænset jordbearbejdning samtidig med såning. No-Till – kun en rille til placering af såsæden.

3 Lidt historie : Rothamstedt, England: Hvis ukrudt kan bekæmpes på andre måder, så er det ikke nødvendigt at pløje. 1960’erne: Kemien gjorde det muligt at bekæmpe ukrudtet uden pløjning. : STORT forsøgsprogram i England med 175 ”forsøgsår”. Gode udbytter under ”favorable forhold”. Resultatet af den store rapport med de 175 forsøgsår var, at direkte såning kunne give samme eller højere udbytter som ved pløjning - under favorable forhold. I 1971 kom Roundup

4 Lidt mere historie Cannell, R. L., 1985, review, direkte såning i Nordvest-Europa. I forsøg har direkte såning vist lige så gode udbytter som pløjning, når det gælder vintersæd. Direkte såning har vist sig mindre egnet til vårsæd.

5 Interessant? Økonomisk incitament Jordstruktur Et skridt videre
Faste kørespor Klima Foto: Janne Aalborg Nielsen

6 Etableringsomkostninger
Etableringsmetode Omkostning Traditionel Pløjning Såbedsharvning Såning 1140 kr. pr. ha 625 kr. pr. ha 140 kr. pr. ha 375 kr. pr. ha Reduceret Øverlig harvning Dybere harvning 870 kr. pr. ha 170 kr. pr. ha 275 kr. pr. ha 425 kr. pr. ha Direkte såning 450 kr. pr. ha Kilde:

7 Foto: Janne Aalborg Nielsen

8 Direkte såning på verdensplan
Kilde: Derpsch, 2009.

9 Forskel fra 80’erne til nu
Andre planteværnsmidler. Andet sædskifte, langt mere vintersæd. Andre maskiner. Ingen afbrænding af halm.

10 Kilde: Tidsskrift for Planteavl, 1988.

11 Kilde: Tidsskrift for Planteavl, 1988.

12

13 Konklusioner forsøg Vårbyg Vinterhvede Vinterbyg

14 Udbytte i vinterhvede, hkg kerne pr. ha.
Forfrugt Raps og ærter Havre Vinterhvede Vår- og vinterbyg Ant.forsøg / år JB 11 / 4 - 7 3 / 3 4 / 6 - 7 4 / 1. Pløjning, harvning, såning 76,5 44,7 81,8 59,0 2. Direkte 74,6 43,2 79,4 56,6 3. Harvning og 76,0 44,0 83,2 62,5 Kilde: Oversigten, 1994

15 °C ↓ Ekstra kvælstof kan ikke kompensere Bladsygdomme vårbyg
Græsukrudt favoriseres Mindre plantebestand Pas på snegle Rt 0-2 cm ↑ Knække – og goldfodssyge °C ↓ Vintersæd følsom for vandmætning Rt cm ↓

16 Enkeltforsøg med direkte såning
contra pløjning & såning af vinterhvede hkg/ha Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 1997

17 Forsøg ved Danmarks Jordbrugsforskning startet i 2003
Led Behandling 1 Pløjning, harvning og såning. 2 Harvet i 8-10 cm og såning. 3 Harvet i 3-4 cm indtil 2006, herefter harvet i cm. Såning. 4 Direkte såning.

18 Udbytte i forhold til pløjning
hkg/ha Udbytte i forhold til pløjning hkg/ha Vi.byg Vi.raps Vi.hvede Vi.hvede Vi.byg Havre Vi.hvede Pløjet Harvet 8-10 cm Harvet 3-4 cm indtil 2006, herefter18-20 cm. Direkte såning. Skiveskær indtil 2006, herefter tandskær. Kilde: Elly Møller Hansen, DJF, Aarhus Universitet. Flakkebjerg

19 Udbytte i forhold til pløjning
hkg/ha Udbytte i forhold til pløjning hkg/ha Pløjet Hvede efter hvede Harvet 8-10 cm Harvet cm Direkte Flakkebjerg Kilde: Elly Møller Hansen, DJF, Aarhus Universitet.

20 Nye landsforsøg startet i 2009
Vårbyg Udbytte hkg pr. ha Lokalitet Hammel (JB 7) Bleld Køng (JB 4) Gennem-snit Harvning, 10 cm 47,7 50,0 68,0 55,2 Direkte såning, Väderstad Rapid 43,5 33,0 61,0 45,8 Direkte såning, Juri MP 41,3 34,0 58,0 44,5

21

22

23

24 Det hele går til i ukrudt!?
Foto: Janne Aalborg Nielsen

25 Ændring i ukrudtsfloraen
Direkte såning Pløjning Få arter Mange arter Stort antal Lille antal Direkte såning favoriserer frø med kort levetid i jorden. Rodukrudt kan blive meget dominerende. Regelmæssig anvendelse af glyphosat har løst disse problemer. Kilde: Melander, 1998.

26 Dominerende og vanskelige arter
Agerrævehale Almindelig vindaks Enårig rapgræs Almindelig rapgræs Ager svinemælk Grå bynke Almindelig kvik ? Kilde: Tørresen et al., 2006.

27 Konklusion, ukrudt Marken skal være nogenlunde fri for rodukrudt.
Rettidighed og kendskab til ukrudtsarterne er afgørende for at få succes med ukrudtsbekæmpelsen ved direkte såning.

28 Egnethed til direkte såning
Egnet jord Mindre egnet jord Ikke egnet jord Jordtype Lerjord Lerblandet jord Grov sandjord Siltjord m. dårlig struktur Dræntilstand Veldrænet Moderat drænet - Vintersæd Ja Nej Vårsæd Kilde: Cannell, 1985.

29 ! Sårillen!

30 Foto: Janne Aalborg Nielsen

31 Foto: Janne Aalborg Nielsen

32 Direkte såning - konklusion
Dyrkningssikkerheden mindskes ved direkte såning. Flere forsøg. Nogle jorder er bedre egnede end andre. Man skal være meget opmærksom på ukrudt. Driftsledelsen skal være i top!

33 Direkte såning - Anbefaling
Start først med direkte såning, når du er blevet god til pløjefri dyrkning.

34 Tak for jeres opmærksomhed 


Download ppt "Forsøg med Direkte såning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google