Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afd. leder Poul Pedersen Landsudvalget for Svin

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afd. leder Poul Pedersen Landsudvalget for Svin"— Præsentationens transcript:

1 Afd. leder Poul Pedersen Landsudvalget for Svin
N-emission og deposition. Kilder og mulighed for reduktion Planteproduktion 2004 Herning den 13. Januar 2004 Afd. leder Poul Pedersen Landsudvalget for Svin

2 Emission af N-forbindelser
Ammoniak 82 kton og kvælstofilter 64 kton (2002) Kilde: Steen Gyldenkærne, DMU 2004

3 Ammoniakemission 1985-2001 Husdyrgødning
Kilde: Steen Gyldenkærne, DMU 2004

4 Nova 2003 Målestationer Kilde: DMU 2003: Faglig rapport nr. 466

5 Koncentration af N-forbindelser Nova 2003
Partikelbundet Ammonium Sum-nitrat Ammoniak Kilde: DMU 2003: Faglig rapport nr. 466

6 Deposition af N-forbindelser Nova 2003
Ammonium Nitrat Kilde: DMU 2003: Faglig rapport nr. 466

7 Deposition af N-forbindelser NOVA 2003
Frederiksborg Amt Viborg Amt 10 % 36 % Kilde: DMU 2003: Faglig rapport nr. 466

8 N-Deposition i Danmark 2002 Hvor kommer det fra?
41,5% NOx udenlandsk 48% NOx 6,4% NOx DK N-Deposition 80 kton 18,8 kg N/ha 20,3 % NHx udenlandsk 6,8 % stald 52% NHx 13,3 % svin 1,7 % lager 31,7 % NHx DK 8,3 % kvæg 4,8 % udbringning 10,1 % andre kilder Kilde: DMU 2003: Faglig rapport nr. 466 & Steen Gyldenkærne, DMU 2004

9 Reduktion af ammoniak og lugt fra svinestalde
Ikke lige min odeur!!

10 Reduktion af ammoniak og lugt Afprøvninger i svinestalde
Afprøvning aht ammoniak og lugt – derudover få flere aht. Lugt – desuden tilbud til tilsætningsstoffer om test Budskab: Det har vi i gang, det kan bruges her og nu, mulige løsninger undervejs

11 Svovlsyrebehandling af gylle
Mange har prøvet syre, mange har også tænkt! Svovlsyre plus beluftning Ph sænkes til 5,5, og ammoniak-ammoniaum balancen forskydes tørstof nedbrydes

12 Svovlsyrebehandling af gylle Lagringsforsøg

13 Ubehandlet gylle

14 Svovlsyrebehandlet gylle

15 Afprøvningsstald 1200 stipladser

16 Svovlsyrebehandling af gylle Aprøvningsstald
H2SO4 2 3 1 4

17 Svovlsyre behandling af gylle Foreløbige resultater
70-80 % reduktion ved drænet gulv 60-70 % reduktion delvist spaltegulv Ingen lugtreduktion pH forbliver på 5,5-6,0 i lagringsperioden Ammoniakreduktion ved lagring og udbringning Danner ikke flydelag Teknisk kompliceret – holdbarhed? Ny undersøgelse: svovlsyre + oxidation

18 Klimalaboratoriet Fodringsforsøg

19 Samling af afgangsluft + luftrensning

20 Samling af afgangsluft + luftrensning

21 Biofilter ”Perstrupstald”

22 Biofilter ”Perstrupstald”

23 Biofilter ”Perstrupstald”

24 Biofilter ”Perstrupstald”

25 Biofilter ”Perstrupstald”

26 Linespil + køling Varmepumpe
Varmepumpe 15 kW, kølekapacitet kW

27 Linespil + køling Drægtighedsstald
25 mm PEL-slanger nedstøbt i kanalbund

28 Linespil + køling Drægtighedsstald

29 Kemisk luftrenser Scan-airclean
Foreløbige resultater: 90 % ammoniakreduktion

30 Foreløbige resultater: Ikke effektiv til ammoniak og lugt
V og W-gyllekanaler Foreløbige resultater: Ikke effektiv til ammoniak og lugt

31 Økonomi Nøgletal Nøgletal Maks. meromkostning
Ammoniakreduktion: Kr. pr. kg ammoniak Lugtreduktion: vanskelig at værdisætte Maks. meromkostning 40 kr. pr. kg reduceret ammoniak Maks. 10 kr. pr. produceret slagtesvin

32 Økonomi – foreløbig overslag Kr. stiplads årligt
Slagtesvin delvist spaltegulv Tiltag Reduktion Pct. Merinve-stering Var. omk. I alt Omkostning Kr. pr. kg red. NH3 Svovlsyre-behandling 65 200 16 40 41 Linespil + køling af kanalbund 30 100 2 14 31 Perstrup/Skov Luftrenser 60 44 Scan Airclean 90 300 11 52 38


Download ppt "Afd. leder Poul Pedersen Landsudvalget for Svin"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google