Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Ålegræs i fjorde Diskussionsoplæg til ålegræstema i NOVA-rapport 2003 Tina M. Greve.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Ålegræs i fjorde Diskussionsoplæg til ålegræstema i NOVA-rapport 2003 Tina M. Greve."— Præsentationens transcript:

1 National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Ålegræs i fjorde Diskussionsoplæg til ålegræstema i NOVA-rapport 2003 Tina M. Greve & Dorte Krause-Jensen Afd. for Marin økologi, DMU

2 National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Den aktuelle situation N-koncentrationen er svagt faldende i fjorde og kystnære områder i perioden 1989-2001 Sigtdybden er steget for perioden 1977-2001, men kun meget svagt i perioden 1989-2001 Dybdegrænsen er uændret langs åbne kyster men falder i inder- og yderfjorde i periode 1989-2001

3 National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Forventninger: Laurentius et al. 2002 Århus Amt 2002 Rumlig variationTidslig variation

4 National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology NOVA data NOVA 2002 Udvikling i sigtdybde Udvikling i dybdegrænse

5 National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Formål - at undersøge den tidslige og rumlige variation i ålegræssets dybdegrænse og forsøge at identificere de faktorer som påvirker den Hvor stor er den rumlige og tidslige variation i ålegræssets dybdegrænse? Er variationen forskellig i de forskellige områdetyper? Kan dybdegrænsen og variationen i dybdegrænsen forklares af de fysisk/kemiske parametre i overvågningsprogrammet?

6 National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Indledende analyser Dataoversigt: Største dybdegrænser på åbne kyster, næststørste i yderfjorde og mindste dybdegrænser i inderfjorde

7 National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Variationer i dybdegrænsen Varians komponent analyse: Den tidslige variation (år til år indenfor sammen station) variere mest på de åbne kyster Den rumlige variation (mellem stationerne indenfor område typen) er også størst på de åbne kyster end i fjordene På de åbne kyster er variationen mellem stationerne større end variationen indenfor stationerne

8 National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Hvad forklarer rumlige variation? TN, NO 2 -NO 3 -, NH 3 + TP, PO 4 -- min O 2 salinitet temperatur sigtdybde primærproduktion områdets maxdybde 4 årstider MEN KUN 1 ÅR (’94) PCA-analyse: Områdetyperne falder ud i fire grupper: 1. inderfjorde, 2. yderfjorde, 3. åbne kyster, 4. mix Grupperingen styres overvejende af: NH 3 + (vin), sigtdybde (vin, som) områdets maxdybde

9 National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Hvad forklarer rumlige variation? Multipel regressionsanalyse: 71% af variationen i ålegræssets dybdegrænse kan for- klares med faktorerne: områdets maxdybde sigtdybde (vinter) NH 3 + (vinter) men...Hvad forklarer den tidslige variation? Variationer i fysik/kemi? Andre parametre?

10 National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Gode idéer - sendes skriftligt senest 1. januar 2003 til Dorte på http://m-fdc.dmu.dk


Download ppt "National Environmental Research Institute Department of Marine Ecology Ålegræs i fjorde Diskussionsoplæg til ålegræstema i NOVA-rapport 2003 Tina M. Greve."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google