Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Idéforum for planteavlsforskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Idéforum for planteavlsforskning"— Præsentationens transcript:

1 Idéforum for planteavlsforskning
Nye anvendelsesformer for majs – dyrkning, konservering og fodring v/landskonsulent Martin Mikkelsen, Landscentret | planteproduktion

2 Majs i DK

3

4 Kolbemajs Kerne, spindel og svøb med 52-57 pct. tørstof
Høstes med finsnitter med plukkebord Ensileres 85-90 pct. af udbyttet til helsæd Kvæg og drægtige søer

5

6 Kolbemajs, 8500 FEk pr. ha Omkostningerne til konservering er vist i bilag 2. Stykomkostningerne, maskinomkostningerne og mistet DB er hentet fra Budgetkalkuler 2007 (JB 5-6). Der er regnet med hhv og 8000 FE pr. ha i kolbemajs og kernemajs.

7 CCM (corn cob mix) Kerne og spindel høstes med 57-62 pct. tørstof
Høstes med mejetærsker med plukkebord Formales og ensileres 80-85 pct. af udbyttet til helsæd Svin og fedekvæg

8 Kernemajs 62-67 pct. vand Crimpning med syretilsætning og ensilering
Gastæt silo og valsning ved udtagning Tørring Fortrinsvis svin

9

10 Høje udbytter i sorts- forsøgene til kernemajs i 2006
FES pr. ha Øre/FES Lolland (JB 4) 13.550 64 Langeland (JB 7) 15.120 60 Hellevad (JB1)* 11.610 74 *vandet 1 gang med 35 mm

11 Majsvarmeenheder 2003-2006 15. april – 15. oktober
3.200 3.000 2.800 Majsvarmeenheder 2.600 2.400 2.200 71-90 2003 2004 2005 2006 71-90 2003 2004 2005 2006 71-90 2003 2004 2005 2006 Nordjylland Sydjylland Øerne

12 Muligheder i majsprodukter
2007 Potentiale Kvæg Majshelsæd Kolbe-/kernemajs/CCM 3000 50.000 Svin Kerne-/kolbemajs/CCM 2000 /65.000

13 Forskning vi mangler Fodring med majsprodukter til både køer og svin
Er Fusariumtoksiner i majs et problem? Håndtering af majsprodukter – ensilering/lager/udfodring Dyrkningsmæssige forhold

14 Dyrkningsmæssige forhold
Høstprognose til majshelsæd (planteinfo) Hvordan får vi gylle til at gøre startgødning overflødig? Hvor følsom er majs for vandmangel i forskellige vækstfaser? (vandregnskab) N-udvaskingen under majs med og uden efterafgrøder?

15 Høstprognosen ”Maisprog” – en succes i Tyskland
Maisprog i Tyskland Halvdelen af majsen høstes for sent Medfører tab på 40 mio. € prognoser i 2005 – fungerer godt! Danmark Ca. 2/3 af analyserne ligger uden for det optimale på pct. tørstof Tabet kan vurderes til 70 mio. pr. år Høstprognose står højest på specialudvalgets ønskeliste

16

17

18 Majs og miljø - fakta Grundlag Farm-N Antal obs. 16
Paradokset Effektiv til at opsamle N DMU: stor N-udvaskning under majs Konsekvens Ikke tillid til, at målingerne er repræsentative for nudrift Majsen er pillet ud af Farm-N Grundlag Farm-N Antal obs. 16 Udvaskning, kg N pr. ha Gns. 144 Min. 36 Max. 423 Kilde: Baggr.notat VMPIII, 2003

19 Majs og miljø - behov for viden!
Udvaskningen under majs med nuværende håndtering af husdyrgødning Effekten af efterafgrøder i majs på N-udvaskningen

20


Download ppt "Idéforum for planteavlsforskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google