Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 Uge 43-52 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 Uge 32-41 Uge 02-14 Uge 16-21 Uge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 Uge 43-52 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 Uge 32-41 Uge 02-14 Uge 16-21 Uge."— Præsentationens transcript:

1

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 Uge 43-52 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 Uge 32-41 Uge 02-14 Uge 16-21 Uge 22-26 18

3 Hvem er vi? Thomas Møller Viceskoleinspektør Claus Kühne IT-vejleder TR Skemalægger Lærer på Fløj F Lise Fabricius Christensen Skemalægger Lærer på Fløj E SPU koordi- nator

4 Syvstjerneskolen

5 Grundplan

6 3.-9. klasse Fløj DFløj EFløj F 0.-2. klasse Fløj N På Lillestjernen 3.-6. kl. 7.-9. kl. 1.-9. kl. Gruppeordningen Fløjstruktur på Syvstjerneskolen 6 lærere (4 klasser) 6 lærere (3 klasser) I alt: 12 lærere 7 klasser

7 Kort om Syvstjerneskolen Ca. 675 elever i 2008-2009 På vej mod fuldt 4-sporet skole (i 2009-2010) En gruppeordning for ADHD (ca. 42 elever i 1.-9.kl.) Ca. 67 lærere – heraf 4 ledere Helhedsaftale på alt med Furesø Lærerforening Furesøtillæg + ganske få andre tillæg Lønsumsstyring 415.000-430.000 kr. pr. normeret lærer Udvidet/fuld rammestyring

8 Lokalaftale - arbejdstid Oversigt - arbejdstidens sammensætning inkl. 5 + 1 uges ferieinkl. 5 ugers ferie 6. ferieuge bliver udbetalt Netto arbejdstid1643 timer1680 timer A: Undervisning735 timer755 timer B: Opgaver omkring undervisningen625 timer642 timer C: Fællesakkorden243 timer D: Andre opgaver min.40 timer Søgne- og helligdage + 5 + 1 uges ferie 281 timer244 timer Samlet arbejdstid1924 timer

9 Fra A-uger til fleksibel planlægning Hard work eller Hard fun? 6 A-uger 98/99 - 00/01 10 fleksuger 01/02 – 03/04 Fleksibel skema 04/05

10 Lærerne tænker og planlægger fleksibelt. Pædagogisk styret skema – indholdet bestemmer. Flere timer med egen lærer. Flere læste timer i de små fag. Bryde med en gammel skematradition: fastlåst og ”sådan er det bare”. Varieret skema, fordi det pædagogiske styrer. Ønsker bliver opfyldt. Eleverne oplever flere timer med egne lærere. Lærerne oplever flere læste timer i de ”små” fag fx tys/fra og fys/kem. Tid til ro og fordybelse fx allokering af timer til projektopgaven. Vi ser muligheder frem for begrænsninger (gevinstlisten). Vi er gået fra statisk til dynamisk skemalægning. Evaluering på forskellige niveauer: Teamsamtaler, Udviklingsgruppen Skemalæggergruppen (fungerer som et team). Gået fra ni skemalæggere til 3+1. Faglokalefordeling gået fra at være meget bundet til at være mere fleksibel. Passer til mange lærertyper: både den progressive og den mere traditionelle. Optælling af timer (regneark). Ønsker til skemalægningsprogrammet: - Flere brugere på en gang - Skemalægning i moduler Forståelse hos elever og forældre. Tydelig ledelse, strategier og mål. Intet grundskema. Fem perioder. Skemaønsker med udgangspunkt i teamet (procedure). Ønske- og ”tvangs”-bindinger. Faglokaler og tysk/fransk. Bookning af faglokaler. ”Skemalæggerdialog”. Turde kaos. Fleksibel tankegang. Tillid og stor handlefrihed. Velvilje kollegaerne i mellem. Klokken ringer ikke mere. Lærere er vant til at tænke i meget faste strukturer bl.a. 45 minutters lektioner. På vej mod selvstyr. team. En anden type undervisning og forberedelse. Forældre: Skiftende møde- og sluttider & sports- og fritidsaktiviteter. Fleksibel skemalægning ud fra SMTTE. At gå fra traditionelt skema til fleksibel skemalægning www.syvstjerneskolen.dk

11 Mål Lærerne tænker og planlægger fleksibelt. Pædagogisk styret skema – indholdet bestemmer. Flere timer med egen lærer. Flere læste timer i de små fag. Bryde med en gammel skematradition: fastlåst og ”sådan er det bare”.

12 Citat ”Bag et hvert problem ligger en frustreret forventning” Frit efter Lang

13 Sammenhæng Lærere er vant til at tænke i meget faste strukturer bl.a. 45 minutters lektioner. På vej mod selvstyr. team. En anden type undervisning og forberedelse. Forældre: Skiftende møde- og sluttider & sports- og fritidsaktiviteter.

14 Tiltag Intet grundskema. Fem perioder. Skemaønsker med udgangspunkt i teamet (procedure).procedure Ønske- og ”tvangs”-bindinger. Faglokaler og tysk/fransk. Bookning af faglokaler. ”Skemalæggerdialog”. Turde kaos. Fleksibel tankegang. Tillid og stor handlefrihed. Velvilje kollegaerne i mellem. Klokken ringer ikke mere.

15 Procedure Teammøder. Skemaønsker. Hver skemalægger ser på ønsker og får overblik. Skemamøder – fx fordeling af faglokaler og fastlæggelse af tysk/fransk a) Kun en af gangen – vi booker tider indbyrdes. Skemaer til gennemsyn Rettelser – bliver færre og færre Skema frigives Efter frigivelse kan opstå ændringer fx 7E TOMS Timetælling intra/regneark – globalisering Klassens timer (skemalæggerens ansvar) Lærerens timer (hver lærer er ansvarlig)

16 Tegn Varieret skema, fordi det pædagogiske styrer. Ønsker bliver opfyldt. Eleverne oplever flere timer med egne lærere. Lærerne oplever flere læste timer i de ”små” fag fx tys/fra og fys/kem. Tid til ro og fordybelse fx allokering af timer til projektopgaven. Vi ser muligheder frem for begrænsninger (gevinstlisten).gevinstlisten

17 Gevinstliste I Flere gennemførte timer (årsnorm) Færre hovsa vikartimer. Mere kvalitet i vikartimerne generelt Styr på planlagt fravær Flere timer med egne lærere Bedre sammenhæng i/for faget fx mulighed for moduler el. hele dage Større fælles pædagogisk ansvar Større pædagogisk råderum for lærerne Vi ser mulighederne og har en positiv forventning! Mulighed for en skemafri dag for lærerne – herlighedsværdi/gulerod

18 Gevinstliste II Pædagogisk tænkning i fokus: Lego league Udeskole Klimakaravanen Naturvidenskabsfestival Internationale udvekslinger (samle timer) Tysk/fransk fysik/kemi får læst deres timer Bedre overvejelser omkring brugen af hold- og SPU-timer Bedre muligheder for lodrette forløb Bedre muligheder for vandrette forløb Lærerne: ”Vi vil fortsætte med fleksibelt skema”!

19 TY/FRA problematikken: 7.klassetrin: 1.Franskhold – 1 lærer (7-9.kl)1 Tyskhold – 2 lærere (3-6.kl – 7-9kl.) 8.klassetrin: 1.Franskhold – 1 lærer (7-9.kl)1 Tyskhold – 2lærere (3-6.kl – 7-9kl) 9.klassetrin: 1. Franskhold – 1 lærer (7-9.kl)1 Tyskhold – 2 lærere (3-6.kl – 7-9kl.) Skemaønsker: Klasse – boble – fløj 3d – 3 – 6.kl. D - D

20 Evaluering Vi er gået fra statisk til dynamisk skemalægning. Evaluering på forskellige niveauer: Teamsamtaler, Udviklingsgruppen Skemalæggergruppen (fungerer som et team). Gået fra ni skemalæggere til 3+1. Faglokalefordeling gået fra at være meget bundet til at være mere fleksibel. Passer til mange lærertyper: både den progressive og den mere traditionelle. Optælling af timer (regneark).(regneark Ønsker til skemalægningsprogrammet: - Flere brugere på en gang - Skemalægning i moduler Forståelse hos elever og forældre. Tydelig ledelse, strategier og mål.

21 Timeoptælling lærer

22 Mål Start ½ år ”Trædesten” Syvstjerneskolens lærere anerkender målet. Samtidig vil de gerne finde deres egne trædesten. Det har betydet god kvalitet i udviklingen. Handlingsplanerne er et godt eksempel på god udvikling. Lærerne bad undervejs om mere tid for at kunne gøre arbejdet ordentligt. Det viste samtidig, at målet forandrer sig – det blev til elevplaner (uden protester).

23 Dream vs. Problem? I have a dream ……… I have a problem ……

24 Fra mangeltænkning til resursetænkning Problem- og mangeltænkning Opmærksomhed på fejl & mangler At løse problemet Problemidentifikation Årsagsanalyse Løsningsmuligheder Handlingsplan Individ Resurse- og værditænkning Opmærksomhed på resurser, værdier & Ønsker At skabe fremtiden Identificere det vellykkede og værdifulde Skabe billeder af en ønskværdig fremtid Skabe fælles billede af en opnåelig fremtid Igangsætte processor til at virkeliggøre Fremtidsbilledet Relationer

25 Skema


Download ppt "1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 Uge 43-52 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 Uge 32-41 Uge 02-14 Uge 16-21 Uge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google