Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ENT d. 11. sept. 2009 Jægeren, muren og løven. Præsentation af deltagere Forløbet plan, ønsker, opgaver Indlæringsmåder Entrepreneurship + http://100svar.dk/

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ENT d. 11. sept. 2009 Jægeren, muren og løven. Præsentation af deltagere Forløbet plan, ønsker, opgaver Indlæringsmåder Entrepreneurship + http://100svar.dk/"— Præsentationens transcript:

1 ENT d. 11. sept. 2009 Jægeren, muren og løven. Præsentation af deltagere Forløbet plan, ønsker, opgaver Indlæringsmåder Entrepreneurship + Morse artikel Innovation MIT artikel Stort mod at skrive en business plan Henrik Knudsen

2 ENT d. 11. sept. 2009 8. Værdiskabelse
9. Viden – kompetencer – innovation 10. Den lærende organisation. 11. Markides innovations teknikker 12. Vækst i forskellige optikker Kl opsamling og refleksion over dagen Henrik Knudsen

3 Litteratur: Morse case Tidd & Bessant s. 531 - 556 MIT artikel
Stabell & Fjeldstad: Configuring value for competitive advantage: on chains shops and networks s Henrik Knudsen

4 Aktuelt: Ekstern Lektor VIA UC Ekstern lektor AAU Opfinder Idé og Udviklingshuset Aps. Aktiv i Århus Rugby Klub Historik: Opvækst i Skotland & England Erhvervschef – Ribe Eksport Dir. AquaTec Opfinder – bl.a. æggekoger, Fodbold støvle bånd, rottefælde, sneglefælde Erhvervschef – Ejby 98 – 03 Undervisnings assistent H.H.A. ph.d. studerende 2003 – 07 Adjunkt Vitus Bering 2004 – 06 Projektleder Iværkcenter Vejle Svæveflyvning Rugby DM: Guld / sølv / bronze b. mdl. DRU Henrik Knudsen, Langballevej 25 A 8320 Mårslet T / Cand. Scient pol. ph.d. studerende Opfinder

5 Anvendelse af værktøjer
Teori og værktøjer Anvendelse af værktøjer Refleksion & Sparring Henrik Knudsen

6 De positive aspekter ved J.M. tilgang Kritisk tilgang
4. Morse case – øvelse De positive aspekter ved J.M. tilgang Kritisk tilgang Hvad kan bruges af dataloger? Hvad blev der af John Morse? Henrik Knudsen

7 5. INNOVATION Henrik Knudsen

8 Behov for ny viden og innovation – hvorfor?
kortere produktlivscyklus krav om kontinuerlig innovation øget markedskoncentration mobilt arbejdsmarked udvidet netværkssamarbejde ? Henrik Knudsen

9 Innovation = invention + commercialising (Roberts, 1981)
Hvad er innovation ? Innovation = invention + commercialising (Roberts, 1981) Innovation er ikke en snævert definerbar ’ting’ men en process. Innovations processen sker i teams/ organisationer (sjældent på individniveau). Rationalitet og intuition skaber kreativitet. Kreativitets processer skaber grundlaget for innovation. Hent 7 circles Assesor – innovations niveauet Fast seconds - amazon Henrik Knudsen

10 Business as usual kontra innovation!
Fra: Trott ‘Innovation management and new product development, 2008 Henrik Knudsen

11 Hovedbestanddele i virksomheders innovationsproces 1
Fra: Trott ‘Innovation management and new product development, 2008 Henrik Knudsen

12 Interessent analyse over innovations initiativer
The Product View The Company View The Macro View The Service View The Network View Innovationens forskellige perspektiver The Market View The Manager View The Customer View The Supplier View The Employee View The Competitor View Interessent analyse over innovations initiativer Henrik Knudsen

13 Spændende øvelse / opgave: At undersøge interessenter i relation til
innoavtions opgaver. Anvende foranstående figur / netværk / flow … Henrik Knudsen

14 6. MIT artikel

15 7. VÆRDISKABELSE Mobil tlf Persiske tæpper Ryanair DELL McD og Disney
8. april 2017 7. VÆRDISKABELSE Hvad er virksomhedens (afdelings) værdikæde? Er der klarhed (enighed) over, hvor man er og hvor man vil være? Mobil tlf Persiske tæpper Ryanair DELL McD og Disney Ryanair og Hertz Gucci Hugo Boss B&O Oticon Bennetton Skype Henrik Knudsen Hanne Bundgaard

16 Videreudvikling ag værdikæde tænkning
Stabell & Fjeldstad CHAIN SHOP NETWORK Value creation logic Inputs – processing – output Solving customer problems Inf. assymmetry Linking cutomers Primary technology Long linked Intensive Mediating Primary activity independence Inbound Processing Outbound Problem i.d. ---- solutions Choice Execution Control Evaluation Contract management Service provisioning Infrastructure operation Henrik Knudsen

17 Scale & Capacity utilisation Business cases Scarcity Scale
CHAIN SHOP NETWORK KEY COST DRIVERS Scale & Capacity utilisation Business cases Scarcity Scale KEY VALUE DRIVERS Resource allocation ‘Sole rights’ Results Reputation Contacts SYSTEM STRUCTIRE Interlinked chains Referred shops Layered or interconnected contacts INTERACTIVITY LOGIC Sequential Cyclical, spiralling Simultaneous parallel Henrik Knudsen

18 Tanker om innovation / værdiskabelse i ikke private organisationer
Velfærdsstaten ’one size fits all’ Videns samfundets kundebehov - ’tilpasset personen’: banker, rejser, detail …. Hvordan kan den offentlige sektor være kundetilpasset og opfylde generelle krav om lighed? Krav om ressource optimering (ikke kun effektiv men også efficient) Forslag: Innovations fremmende frihedsgrader. Innovations kultur. Velberegnede eksperimenter og risikobetingede forsøg. Henrik Knudsen

19 8. Viden, Kompetencer og Læring
Hvad er – viden, kompetencer og læring? Forskellige former for …. Hvilke forudsætninger er der for …… ? Hvilke sammenhænge er der mellem ……. ? Henrik Knudsen

20 Data + klassificering: Information temperatur – temperatur - alder
Information i en kontekst (process orienteret): Viden vandet – luften – pigen Tidd, side 543 Annabeth Aagaard, side 49 ! Henrik Knudsen

21 Videns typologier 1 / 2 (Tidd m.fl.)
Encultured – viden gemt i processerne ved socialisering (samfund/ organisationer / familier) Encoded – viden gennem sprog og symboler. Embodied - viden indarbejdet i kroppen. Suchman (1987) eksempelvis når mennesker spontant danner fortolkninger af teknologier når de bruger dem. Embedded – viden der opstår ved systematiske rutiner og den kontekst som de indgår i. ’Det lægger i håndleddet’ ’Sådan er den organisation’. Henrik Knudsen

22 Eksplicit – og Tacit (tavs) viden.
Videns typologier 2/2 Embrained - viden dannet i hjernen ved læringsprocesser, ofte (men ikke nødvendigvis) ved læsning og lytning. Argyris & Scon (1978) ’single loop learning’ samt ’double loop learning’. Senge (1990) ’personlig indsigt’ N.B. Som mennesker (og kunder) handles på grundlag af samtlige typer viden! Tidd, Eksplicit – og Tacit (tavs) viden. Eksempler fra jeres organisation med de forskellige typer viden Henrik Knudsen

23 Forståelsesrammen for viden og læring
Forståelsesrammen for viden og læring Det vi ved Det vi ikke ved Det vi er bevidstom 1) Det vi er bevidst om at vi ved. Videndeling via netværk, benchmarking kan bruges til at sammenligne med andre. 2) Det vi er bevidst om, at vi ikke ved. Viden indsamling og –skabelse via uddannelse, R&D, markedsundersøgelser, samarbejde. Det vi ikke er bevidstom. 3) Det vi ikke er bevidst om at vi ved. Afsløring af tavs viden via netværk, viden atlas, træning - SECI 4) Det vi ikke er bevidst om og som vi ikke ved. Afdækning via kreativ tænkning, scenarier, djævlens advokat og andre teknikker Ved vi, hvad vi ved Ved vi, hvad vi ikke ved. Vi ved ikke, hvad vi ved Vi ved ikke, hvad vi ikke ved. Hvor søger vi viden i innovations sammenhæng? Henrik Knudsen

24 Videnanalyse: kortlægge virksomhedens videnstrømme
Tidd side 541 – kritiske videns opgaver Generating and aquiring new knowledge. (identifying) Identifying and codifying existing knowledge (sharing) Storing and retreiving knowledge (metamodeller ) Sharing and distributing knowledge across the organisation (SECI) Exploiting and embedding knowledge in processes, products and services (ressource allokering og værdiskabelse) Værktøj: Videnanalyse: kortlægge virksomhedens videnstrømme Afdækker vidensflow (emne, forespørgsel + formelt og uformelt) Hvordan kan vi blive dygtigere / skabe mere værdi? Hvordan kan vi tackle nye udfordringer? (SWOT). Henrik Knudsen

25 Viden kombineret på en bestemt måde og sat i anvendelse = Kompetencer
KOMPETENCER OG LÆRING Viden kombineret på en bestemt måde og sat i anvendelse = Kompetencer Kompetencer der er unikke / svære at dublere = Kerne kompetencer Kompetencer der bruges aktivt: Strategiske kompetencer Assets – Competencies (Tidd side 547ff.) Kompetencer indeholder: Viden Kunnen Holdninger Ikke VIL men KIL Henrik Knudsen

26 Hvor er det der skal ændres / udvikles i forbindelse
med kompetenceudvikling ? Kobling til kultur Holdninger Kunnen Viden (information /data) Udviklet fra Palle Rasmussen ‘Innovative kompetencer’ til det Nationale kompetence regnskab Henrik Knudsen

27 Adfærds ændring (kunnen) Ja Nej
Kompetence udvikling (viden er øget) Adfærds ændring (kunnen) Ja Nej Ingen læring eller kompetenceudvikling Tvungen læring Kunnnen baseret kompetenceudv. Blokeret læring Viden baseret kompetenceudv. Integreret kompetence udvikling Nej Holdnings ændring Ja Henrik Knudsen

28 Viden i helikopter perspektiv
9. Den lærende organisation / ledelse og innovation Model af Leonardo’s helikopter Leonardo di ser Piero da Vinci (15. april maj 1519) Henrik Knudsen

29 - findes fra individ niveau og ’udad’.
Nonak & Toyama Forudsætninger: ’Ba’ - platform for interaktion (videndeling, videnskabelse og innovation) - findes fra individ niveau og ’udad’. Ba kan være i forskellige former: Fysisk – et rum, Virtuelt – mails, telekonference Mentalt – ideer, tro, fælles oplevelser Konklusion – ba er en platform for processer der kan føre til videndeling osv. Henrik Knudsen

30 Tavs viden er iboende i personen. Østens fokus
Viden er eksplicit eller tavs (tacit) (Annabeth side 53, Tidd side 543, Nonaka). Eksplicit viden er kodificeret (tal, bogstaver, tegninger…) Vestens fokus Tavs viden er iboende i personen. Østens fokus Tavs viden kan være: Teknisk og vedører så ’know how’ Cognitiv og vedrører så værdier, ideer … KONKLUSION: Det er interaktionen mellem eksplicit og tavs viden der er Grundlag for VIDENS GENERERINGS PROCESSEN Henrik Knudsen

31 NB: Ba Eksplicit og tavs viden
SECI Henrik Knudsen

32 Så skifter vi vinklen Henrik Knudsen

33 Henrik Knudsen

34 10 Markides 4 taktikker til innovation:
1. Ser proaktivt på spørgsmålet om ”what business are we in?” og forsøge at definere hvad svaret kunne være under andre omstændigheder . Kompetencerne eller teknikken i et andet kontekst. Grammofonplade prod. / Martin Gruppen / 2. Redefinerer svaret på ”hvem”. På samme måde som ovenfor, men nu for alternative svar på hvem virksomhedens kunder er, eller hvordan virksomheden kan nå disse kunder. Body shop, Svensk Vodka Henrik Knudsen

35 Markides 4 taktikker til innovation:
3. Redefinerer svaret på ”hvordan”? At stille spørgsmål ved den måde, hvorpå virksomheden leverer værdi til sine kunder. Kan virksomheden, ved at anvende sine kernekompetencer anderledes finde nye forretningsmuligheder? Satchi & Satchi, Dell. 4. Redefiner svaret på ”hvad”? Det vil sige, igen proaktivt, at finde nye svar på hvad der er virksomhedens værdiskabelse og dermed, hvad virksomheden i virkeligheden tilbyder til kunderne. Udvikle nye ydelser og produkter, der tilfredsstiller kunderne bedre end de nuværende. IKEA, Rent a wreck, Persiske tæpper (værdier) Markides, C.,  All the Right Moves. A Guide to Crafting Breakthrough Strategy. Harvard Business School Press , 2000 Henrik Knudsen

36 Øve og anvende Brugen af Markides. Henrik Knudsen

37 11. Vækst prioritering og sammenhæng
VOLUMENVÆKST FINANSIEL VÆKST IDÉ- OG PRODUKTVÆKST INDTJENINGSVÆKST KVALITETSVÆKST MARKEDSVÆKST NETVÆRKSVÆKST Henrik Knudsen

38 Flere kunder, medarbejdere
1 VOLUMENVÆKST Større markedsandele Større volume, mængder Flere kunder, medarbejdere Henrik Knudsen

39 1 Udfordringer ved Volumevækst
Organisering og ledelse af salgsprocessen Udvikling af produktionskapacitet Rekruttering af nye medarbejdere Henrik Knudsen

40 Produktlancering, nye servicetilbud Portefølje
2 IDÉ- OG PRODUKTVÆKST Produktlancering, nye servicetilbud Portefølje Innovation og konceptudvikling Henrik Knudsen

41 2 Udfordringer for Idé og produktvækst
Etablering af processer for innovation og produktudvikling. Sikring af kendskab til kunde/slutbrugerbehov og ønsker. Iværksættelse af metoder til innovativ konceptudvikling. Etablering af nye afdelinger eller forretningsområder Henrik Knudsen

42 Forskning og udvikling (F&U / R&D)
3 KVALITETSVÆKST Produktforædling Serviceudvikling Kompetenceudvikling Forskning og udvikling (F&U / R&D) Henrik Knudsen

43 3 Udfordringer for Kvalitetsvækst
Tilegnelse af kompetence gennem rekruttering og uddannelse. Finansiering af forskning og udvikling (R&D). Strukturering af processer for produktinnovation og løbende forbedringer. Henrik Knudsen

44 4 NETVÆRKSVÆKST Partnerskaber Outsourcing Alliancer
Kompetencetilførsel Henrik Knudsen

45 4 Udfordringer for Netværksvækst
Identifikation af strategiske samarbejdspartnere. Etablering af alliancer og konsortier, evt. med konkurrenter. Sikring af loyalitet i netværket. Henrik Knudsen

46 5 INDTJENINGSVÆKST (internt eller eksternt)
Større db/profit Omk.reduktion Prisforøgelser Produktivitet Stordriftsfordele Henrik Knudsen

47 5 Udfordringer for Indtjeningsvækst
Gennemførelse af prisstigninger uden tab af ordrer. Gennemførelse af omkostningsreduktioner og metoder til at undgå omkostningsstigninger. Afvikling af mindre profitable kunder. Identifikation af måder at forbedre produktiviteten Henrik Knudsen

48 Markedsentré på nye markeder Nye kundegrupper Internationalisering
6 MARKEDSVÆKST Markedsentré på nye markeder Nye kundegrupper Internationalisering Henrik Knudsen

49 6 Udfordringer for Markedsvækst Tilegenelse af viden om nyt marked.
Identifikation af internationale samarbejdspartnere. Etablering af repræsentationer. Finansiering af internationalisering Henrik Knudsen

50 7 FINANSIEL VÆKST – ikke organisk Kapitaltilførsel/investorer
Opkøb af virksomheder Fusion Børsnotering Henrik Knudsen

51 7 Udfordringer for finansiel ikke-organisk vækst
Kortlægning af finansieringsbehov og udarbejdelse af finansplan. Udarbejdelse af forretningsplan. Positionering af virksomheden til opkøb eller kapitaltilførsel. Identifikation af mulige kandidater til opkøb. Henrik Knudsen


Download ppt "ENT d. 11. sept. 2009 Jægeren, muren og løven. Præsentation af deltagere Forløbet plan, ønsker, opgaver Indlæringsmåder Entrepreneurship + http://100svar.dk/"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google