Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye regler for fyldning og rengøring af marksprøjter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye regler for fyldning og rengøring af marksprøjter"— Præsentationens transcript:

1 Nye regler for fyldning og rengøring af marksprøjter
Landskonsulent Poul Henning Petersen

2 Lovgivningsprocessen
Faglig udredning og biobedprojekt DJF, LC, Hardi og Cowi Følgegruppe med bl.a. amter og Miljøstyrelse Baggrundsrapport Miljøstyrelsen Høring 2007 Bekendtgørelse 2009 Bekendtgørelse træder i kraft Vejledning til bekendtgørelse Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider Medlemsstater skal indføre regler

3 Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter……
Bek. nr. 268 i kraft 1. april 2009 Overgang til 1. april 2010 Vejledning fra Miljøstyrelsen FAQ på LandbrugsInfo Byggeblad for vaskeplads Skema om udbringning af vaskevand Foto: Jens Tønnesen, DLM

4 Vigtigste regler Sprøjten Påfyldning og vask Præparatpåfyld Spuledyse
Skyllevand Påfyldning og vask Vaskeplads med omsamling Marken Foto: Jens Tønnesen, DLM

5 Regler gælder for erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og alle typer af sprøjter

6 Definitioner Marksprøjte Bomsprøjter, tågesprøjter og andre sprøjter til udendørs sprøjtning Præparatfylde-udstyr Beregnet til at fylde plantebeskyttelsesmidler på sprøjte Spuledyser Monteret indvendigt i tanken til indvendig rengøring Udstyr forefindes på bedriften Åbner muligheder for fleksible løsninger, der kan rumme forskellige sprøjter og forhold på bedrifter Rygsprøjte Indrettet til at blive båret på ryggen. Fortolkes også at omfatte små sprøjter til ATV’er. Påfyldning af kemi og vask på fylde-/vaskeplads eller det areal, der skal sprøjtes

7 Præparatfyldeudstyr eller injektion
Foto: Jens Tønnesen, DLM 7

8 Påfyldning af vand Kontraventil
Vandur eller anden styring af den vandmængde, der fyldes på sprøjten Ingen kontakt mellem vandslange og sprøjtevæske Foto: Jens Tønnesen, DLM 8

9 Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler
På vaskeplads med opsamling af spild eller på det areal, der skal behandles Præparatfyldeudstyr skal anvendes Foto: Jens Tønnesen, DLM

10 Skyllevandstank og spuledyse
Spuledyse til indvendig skylning Restsprøjtevæsken skal umiddelbart kunne fortyndes Udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel Fortynding mindst faktor 50 Sidste rest kan tømmes ud i marken (anbefaling) 10

11 Udvendig vask i mark eller på vaskeplads
Krav om vaskeudstyr, hvis vask skal ske i marken Ingen særlige krav til udstyr ved vask på vaskeplads Foto: Jens Tønnesen, DLM 11

12 En uvasket sprøjte og/eller traktor skal parkeres:
under tag på vaskepladsen eller på et dyrket areal Foto: Hans Thostrup,LMØ 12

13 Påfyldnings- og vaskeplads med opsamling af spild og vaskevand
Beton eller andet tæt og holdbart materiale Afstandskrav fremadrettet Olieudskiller – hvis behov Størrelse – tilpasses ønsker om anvendelse 13

14 Afstandskrav Almen vand-forsyning Ikke almene vand-forsyning Dræn-systemers rense- og samle-brønde Overflade-vand og § 3- områder Vaskeplads 50 m 25 m Påfyldning i marken 300 m Generel dispensationsmulighed, hvis det er miljømæssigt ’ubetænkeligt’

15 Opsamlingsbeholder Skal være tæt
Nedgravede beholdere kræver tilladelse Beholdere over terræn kræver IKKE godkendelse Må ikke anvendes til andre formål, med mindre man søger tilladelse 15

16 Udbringning af vaskevand opsamlet i gyllebeholder eller anden beholder
Meddelelse ved udbringning på egne arealer Godkendelse ved udbringning hos tredjemand Skema til kommunen ved byggeanmeldelse eller særskilt for eksisterende anlæg 16

17 Håndtering af vaskevand
Omdrifts- areal, ha Udbringnings- 25 1,0 50 1,4 70 1,7 100 2,1 200 4 300 5 400 6 500 8 750 11 1000 15 Foto: Bayer Crop Science Foto: Bayer Crop Science 17

18 Kontrol og krydsoverensstemmelse
Plantedirektoratet udfører kontrol Krydsoverensstemmelse i forhold til krav om ikke at forurene grundvand (krav 1.1).

19 Konklusion Ingen påfyldning af kemi og vask på grus o.l.
Udstyr skal være i orden 1. april 2010

20 Yderligere information på LandbrugsInfo
Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Nye regler for fyldning og rengøring af marksprøjter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google