Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ansøgning om etablering af faskine

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ansøgning om etablering af faskine"— Præsentationens transcript:

1 Ansøgning om etablering af faskine
Gentofte Kommune Plan og Byg

2

3 GENTOFE KOMMUNES HJEMMESIDE
Faskine

4 Vælg første artikel ”faskiner”
Hvis du vil lave en faskine: Inden du går i gang med at lave en faskine, anbefaler vi, at du enten downloader ”Vejledning i, hvordan du laver en faskine” på eller rekvirerer den hos Plan og Byg på tlf OBS! Hvis du vil lave overløb fra faskine til kloak, gælder der særlige regler. Kontakt Nordvand på tlf eller Alle opfordres til at søge tilladelse gennem kommunens digitale byggeansøgning: Her kan man komme ind med Nem.ID eller digital signatur. Ellers kan materialet sendes med (bilag som pdf-fil) til Kopi af tilladelse til etablering af faskine sender vi til Nordvand, der udbetaler beløbet. Det er bygherren, der skal søge udbetaling hos Nordvand Nordvand fører kontrol med udførelsen af faskinen.

5 På denne side finder du beskrivelse af faskiner
Hvis du vil lave en faskine: Inden du går i gang med at lave en faskine, anbefaler vi, at du enten downloader ”Vejledning i, hvordan du laver en faskine” på eller rekvirerer den hos Plan og Byg på tlf OBS! Hvis du vil lave overløb fra faskine til kloak, gælder der særlige regler. Kontakt Nordvand på tlf eller Alle opfordres til at søge tilladelse gennem kommunens digitale byggeansøgning: Her kan man komme ind med Nem.ID eller digital signatur. Ellers kan materialet sendes med (bilag som pdf-fil) til Kopi af tilladelse til etablering af faskine sender vi til Nordvand, der udbetaler beløbet. Det er bygherren, der skal søge udbetaling hos Nordvand Nordvand fører kontrol med udførelsen af faskinen.

6 I bunden på denne side finder du oplysning om nedsivningspotentialet i kommunen. En vejledning om infiltrationstest som hjælper dig til at finde ud af, hvor stor faskinen skal være, samt et ansøgningsskema til etablering af faskine. På samme side kan du få adgang til at søge digitalt via ”Digital Byggeansøgning”

7 Åbn og udfyld anmeldelsesskemaet

8 Skemaet begynder med almindelige oplysninger
Inden du går i gang med at lave en faskine, anbefaler vi, at du enten downloader ”Vejledning i, hvordan du laver en faskine” på eller rekvirerer den hos Plan og Byg på tlf OBS! Hvis du vil lave overløb fra faskine til kloak, gælder der særlige regler. Kontakt Nordvand på tlf eller Alle opfordres til at søge tilladelse gennem kommunens digitale byggeansøgning: Her kan man komme ind med Nem.ID eller digital signatur. Ellers kan materialet sendes med (bilag som pdf-fil) til Kopi af tilladelse til etablering af faskine sender vi til Nordvand, der udbetaler beløbet. Det er bygherren, der skal søge udbetaling hos Nordvand, Nordvand fører kontrol med udførelsen af faskinen.

9 Angiv oplysningerne om ejendommen, ejeren og ansøgeren
Angiv oplysningerne om ejendommen, ejeren og ansøgeren. Husk fuldmagt hvis ansøgeren ikke er ejer.

10 Oplysning om nedsivningsareal og faskine Både tagareal og befæstet areal, der afvandes til faskine, skal angives. Størrelsen af nedsivningsanlæg kan bestemmes efter udførelse af infiltrationstest. Den bliver ikke kontrolleret af bygningsmyndigheden. Regnbed skal ikke godkendes. Den mest almindelige faskine er plastkassetter.

11 Oplysning om tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag

12 Overholdelse af afstandskrav til eksisterende bygninger og skel Angiv afstand for ansøgte faskiner. De skal overholde mindstekrav til afstand. Plan og Byg kontrollerer afstand til recipient og vandboring.

13 Bilag til ansøgningen Ansøgning skal vedlægges en målsat plantegning, som viser faskinens placering i forhold til skel, vej, sti og hus. Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet, skal du sende en tegning over afløbsforhold på grunden før og efter frakoblingen af regnvand. Marker afpropningssteder.

14 Send ansøgningen til Plan og Byg
Helst gennem ”Digital byggeansøgning” eller til send til med vedhæftede ansøgningsskema i pdf-format. Plan og Byg udsteder nedsivningstilladelse, hvis alt er oplyst og i orden, og sender tilladelsen både til ansøgeren og Nordvand med oplysning om kontakttelefonnummer. Efter kontakt mellem Nordvand og ansøger kontrollerer Nordvand udførelsen, og betaler en del af tilslutningsbeløbet tilbage, når det bliver aktuelt. Husk: det er både jer og hele kommunes borgere, der har fordel af, at I fjerner regnvandet fra kloaksystemet.


Download ppt "Ansøgning om etablering af faskine"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google