Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 1 Boringer til jordvarme Bente Villumsen, civilingeniør, HD.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 1 Boringer til jordvarme Bente Villumsen, civilingeniør, HD."— Præsentationens transcript:

1 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 1 Boringer til jordvarme Bente Villumsen, civilingeniør, HD

2 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 2 ›Hvordan etableres en dyb jordvarmeboring? ›Hvordan ser den ud? ›Hvordan foregår borearbejdet? ›Kommer der en geologisk profil ud af borearbejdet? ›Hvad skal borefirmaet tage hensyn til under boringen? ›Hvordan sløjfes en dyb jordvarmeboring? ›Er et spiralanlæg en DYB boring? 1.Typer af jordvarmeboringer - boringer og installationer 2.Borearbejde og dokumentation 3.Sløjfning Boringer til jordvarme

3 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 3 ›Bekendtgørelse nr. 1000 af 26. juli 2007 om udførelse og sløjfning af boringer på land, bilag 1: Boring ›En boring defineres ved, at den er udført med boreudstyr til tørboring eller skylleboring. Permanente boringer er udbygget med forerør af stål, plastmateriale eller lignende. Boringers diameter er i reglen mindre end 60 cm. Brønd ›En brønd er defineret ved, at den er gravet. Brønde er i reglen udbygget med mursten eller brøndringe af beton. Brøndes diameter er i reglen større end 60 cm. Hvad er en boring?

4 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 4 Vandforsyningsboring

5 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 5 Almindelig jordvarmeboring ›Dybde typisk > 130 m ›Dimension 8-10"

6 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 6 Indretning af en jordvarmeboring Figurer: Rotek

7 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 7 geoKOAX - koaxialsonde Dybde typisk 15-30 m Dimension typisk 8"

8 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 8 Spiralanlæg

9 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 9 ›The installation of the Helix Probes can be carried out using standard site equipment which can be fitted with a spiral or auger drill bit. The drill bit must have a min. diameter of 450 mm. ›The borehole should be drilled to a depth of approx. 5 m. ›Wash sand or other suitable excavated material into the probe Installation af spiralanlæg

10 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 10 Energibrønd, "pindsvin" Illustrationer fra www.jordvarme.dk

11 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 11 Borearbejde - tørboring ›Oftest 6" og 8" boringer ›Op til ca. 10 m u.t. ›Det er dog muligt at udføre boringer med en diameter > 1 meter. ›God opløsning på lagdelingen ›God prøvebeskrivelse ›Kan kun bruges i løse sedimenter ›OBS med/uden casing (borerør) ›Hulsnegl giver dårligere prøver

12 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 12 Snegleboring

13 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 13 Skylleboring – direkte og omvendt skylning

14 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 14 Direkte skylleboring og lufthæveboring

15 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 15 ›LufthæveboringLufthæveboring ›JordvarmeboringJordvarmeboring ›Jordvarmeboring med engelsk forklaringJordvarmeboring med engelsk forklaring ›geoKOAXgeoKOAX ›SpiralanlægSpiralanlæg ›Opfordring: Før tilsyn Undervisningsmateriale om boringer: ›http://materialeplatform.emu.dk/materialer/ - søg på boringerhttp://materialeplatform.emu.dk/materialer/ Nu skal vi se film

16 26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 16 ›§ 28. Sløjfning af boringer og brønde skal foretages således, at der ikke gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner. ›§ 29. Efterlades der ikke forerør, og er der boret i lerlag, skal lerlagenes forseglende evne retableres. Under opfyldning med forseglende materiale skal det påses, at opfyldningen sker i lerlagets dybde og mindst svarende til tykkelsen af lerlaget. ›Stk. 2. Boringer, som er indtil 10 m dybe, hvor der alene er truffet tørt sand, og hvor der ikke efterlades forerør, kan fyldes med sand. Dog fyldes og stampes som minimum den øverste meter ved terræn med forseglende materiale, såsom lergranulat eller bentonit/cementsuspension. Sløjfning af jordvarmeboringer


Download ppt "26 NOVEMBER 2012 BORINGER TIL JORDVARME 1 Boringer til jordvarme Bente Villumsen, civilingeniør, HD."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google