Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Boringer til jordvarme

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Boringer til jordvarme"— Præsentationens transcript:

1 Boringer til jordvarme
Bente Villumsen, civilingeniør, HD 26 november 2012 Boringer til jordvarme

2 Boringer til jordvarme
Hvordan etableres en dyb jordvarmeboring? Hvordan ser den ud? Hvordan foregår borearbejdet? Kommer der en geologisk profil ud af borearbejdet? Hvad skal borefirmaet tage hensyn til under boringen? Hvordan sløjfes en dyb jordvarmeboring? Er et spiralanlæg en DYB boring? Typer af jordvarmeboringer - boringer og installationer Borearbejde og dokumentation Sløjfning 26 november 2012 Boringer til jordvarme

3 Hvad er en boring? Bekendtgørelse nr af 26. juli 2007 om udførelse og sløjfning af boringer på land, bilag 1: Boring En boring defineres ved, at den er udført med boreudstyr til tørboring eller skylleboring. Permanente boringer er udbygget med forerør af stål, plastmateriale eller lignende. Boringers diameter er i reglen mindre end 60 cm. Brønd En brønd er defineret ved, at den er gravet. Brønde er i reglen udbygget med mursten eller brøndringe af beton. Brøndes diameter er i reglen større end 60 cm. 26 november 2012 Boringer til jordvarme

4 Vandforsyningsboring
26 november 2012 Boringer til jordvarme

5 Almindelig jordvarmeboring
Dybde typisk > 130 m Dimension 8-10" 26 november 2012 Boringer til jordvarme

6 Indretning af en jordvarmeboring
Figurer: Rotek 26 november 2012 Boringer til jordvarme

7 geoKOAX - koaxialsonde
Dybde typisk m Dimension typisk 8" 26 november 2012 Boringer til jordvarme

8 Spiralanlæg 26 november 2012 Boringer til jordvarme

9 Installation af spiralanlæg
The installation of the Helix Probes can be carried out using standard site equipment which can be fitted with a spiral or auger drill bit. The drill bit must have a min. diameter of 450 mm. The borehole should be drilled to a depth of approx. 5 m. Wash sand or other suitable excavated material into the probe 26 november 2012 Boringer til jordvarme

10 Energibrønd, "pindsvin" Illustrationer fra www.jordvarme.dk
26 november 2012 Boringer til jordvarme

11 Borearbejde - tørboring
Oftest 6" og 8" boringer Op til ca. 10 m u.t. Det er dog muligt at udføre boringer med en diameter > 1 meter. God opløsning på lagdelingen God prøvebeskrivelse Kan kun bruges i løse sedimenter OBS med/uden casing (borerør) Hulsnegl giver dårligere prøver 26 november 2012 Boringer til jordvarme

12 Snegleboring 26 november 2012 Boringer til jordvarme

13 Skylleboring – direkte og omvendt skylning
26 november 2012 Boringer til jordvarme

14 Direkte skylleboring og lufthæveboring
26 november 2012 Boringer til jordvarme

15 Nu skal vi se film Lufthæveboring Jordvarmeboring
Jordvarmeboring med engelsk forklaring geoKOAX Spiralanlæg Opfordring: Før tilsyn Undervisningsmateriale om boringer: - søg på boringer 26 november 2012 Boringer til jordvarme

16 Sløjfning af jordvarmeboringer
§ 28. Sløjfning af boringer og brønde skal foretages således, at der ikke gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner. § 29. Efterlades der ikke forerør, og er der boret i lerlag, skal lerlagenes forseglende evne retableres. Under opfyldning med forseglende materiale skal det påses, at opfyldningen sker i lerlagets dybde og mindst svarende til tykkelsen af lerlaget. Stk. 2. Boringer, som er indtil 10 m dybe, hvor der alene er truffet tørt sand, og hvor der ikke efterlades forerør, kan fyldes med sand. Dog fyldes og stampes som minimum den øverste meter ved terræn med forseglende materiale, såsom lergranulat eller bentonit/cementsuspension. 26 november 2012 Boringer til jordvarme


Download ppt "Boringer til jordvarme"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google