Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjemtagning af beboere Muligheder og rettigheder www.auraa.dk 1 Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjemtagning af beboere Muligheder og rettigheder www.auraa.dk 1 Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede."— Præsentationens transcript:

1 Hjemtagning af beboere Muligheder og rettigheder www.auraa.dk 1 Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede

2 www.auraa.dk 2

3 AutismeRådgiverne er en selvstændig rådgivnings-og kursusvirksomhed med speciale i familier, børn, unge og voksne med Autisme og ADHD. AutismeRådgiverne ønsker at yde den bedste specialistbistand inden for autisme og ADHD området, hvor faglighed, udvikling og respekt for andre mennesker er bærende elementer i arbejdet. www.auraa.dk 3 Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede

4 Temaer  Kort gennemgang af lovgrundlag  Formålet med bestemmelserne i SEL §§ 66, 76, 85 og 107  Opsigelse mod borgerens ønske  Rettigheder, aktindsigt, skriftlig afgørelse  Klageregler, oplysningspligt og rådgivning fra kommunen  Opsættende virkning  Værge, personale, habilitet  Indhold i klagen i forhold til kommunens målsætning Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 4

5 Anbringelsessteder for børn § 66. Anbringelsessteder for børn og unge kan være 1) plejefamilier, jf. § 142, stk. 1, 2) kommunale plejefamilier, jf. § 142, stk. 1, 3) netværksplejefamilier, jf. § 142, stk. 2, 4) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. § 142, stk. 6, 5) opholdssteder for børn og unge, jf. § 142, stk. 7, eller 6) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § www.auraa.dk 5 Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede

6 Efterværn  § 76 Stk 3. ”Stk 3. For unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, 1) at døgnophold § 55, på et anbringelsessted, jf. § 66 opretholdes” Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 6

7 Anbringelsessteder for voksne Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 7 Lov om Social Service § 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

8 Anbringelsessteder for voksne Lov om Social Service § 107  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold  1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og  2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 8

9 Formål med § 107  Varighed af det midlertidige ophold: ”Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for midlertidige botilbud. Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet er opfyldt, og at den pågældende kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform og skal tilbage til den oprindelige bolig igen, eller om pågældende f.eks. skal tilbydes ophold i længerevarende botilbud efter SEL § 108, eller en bolig efter almenboligloven eller en anden bolig.” Bestyrelseskursus 1.6.12 Bodil Riishede www.auraa.dk 9

10 Socialpædagogisk støtte til voksne Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 10 Lov om Social Service § 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer..

11 Formål med § 85 ”At styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne Indsatsen tager sigte på at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner Formålet med støtten kan være at opretholde eller skabe sociale netværk, struktur i dagligdagen m.v., således at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud” Bestyrelseskursus 1.6.12 Bodil Riishede www.auraa.dk 11

12 Sagsforløb  På baggrund af kommunens handleplaner, stedets statusrapporter m.m. indleder kommunen forhandling om ændret anbringelsessted med forældre, beboer, og botilbud  ved enighed ingen problemer og sagen slutter. Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 12

13 Sagsforløb Ved uenighed :  Kommunen træffer en skriftlig begrundet afgørelse  Beboer har 4 uger til at klage.  Ingen formkrav, men skriftlighed og begrundelser vigtige Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 13

14 Begrundelser for at klage Vigtigt  At man forholder sig til målsætningen i handleplanen  At der fortsat er udviklingsmuligheder  At synliggøre at beboeren stadig er inden for § 107 målgruppen  At sikre at kommunens oplysninger er fyldestgørende og retvisende Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 14

15 Sagsforløb…  Kommunen har 4 uger til at revurdere sagen  Det er klogt allerede her at søge om opsættende virkning  Ved medhold til beboer afsluttes sagen Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 15

16 Sagsforløb ved anke  Ved fastholdelse oversendes sagen til Ankestyrelsen  Bede om aktindsigt hos Ankestyrelsen  Beboer har lov til at fremsende yderligere akter til sagens bedømmelse  Kan give fuldmagt til andre  Evt. afgrænset værgemål kan komme på tale Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 16

17 Sagsforløb ved anke Både kommunen og Ankestyrelsen kan bevilge opsættende virkning, jf. Retssikkerhedsloven § 72 Kommunen kan ikke ændre foranstaltningen, mens sagen behandles og skal fortsat betale Nævnet træffer afgørelse: Der er 3 muligheder: - Medhold til klager - Medhold til kommunen - Hjemvisning af sagen til fornyet behandling Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 17

18 Tak for i dag Oplægget kan rekvireres hos br@auraa.dk Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede www.auraa.dk 18


Download ppt "Hjemtagning af beboere Muligheder og rettigheder www.auraa.dk 1 Asperger personaletræf 18.9.2014 Bodil Riishede."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google