Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nationalt PKL seminar den 11. og 12. maj 2011 i Horsens

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nationalt PKL seminar den 11. og 12. maj 2011 i Horsens"— Præsentationens transcript:

1 Nationalt PKL seminar den 11. og 12. maj 2011 i Horsens
KBU lægers første erfaringer med den fælles akutmodtagelse som uddannelsessted Niels Kristian Kjær, Troels Kodal og Dorte Qvesel indlæg

2 Baggrund I 2007 kom Sundhedsstyrelsens udmelding om styrket akut beredskab med anbefaling af fælles akutmodtagelser (FAM) I 2008 startede KBU baseret på12 måneders ansættelse, hvor målbeskrivelsen blandt andet beskriver kompetencer inden for det akutte område og at KBU lægen har brug for både bredde og dybde læring Vi ønskede at undersøge, hvordan de første KBU læger har oplevet FAM som uddannelsessted og herudover komme med forslag til organisering af den lægelige videreuddannelse i FAM

3 Metode National tværsnitsundersøgelse, hvor alle læger som gennemførte KBU i 2009 og 2010 blev inviteret til at deltage og fik tilsendt spørgeskema, i alt 558 læger 68 af disse KBU læger havde været ansat i FAM Svarprocent: 63 %

4 Metode De kvantitative spørgsmål er hentet fra PHEEM spørgeskemaet (Postgraduate Hospital Educational Environment Measure) Forskelle mellem grupperne blev beregnet med ANOVA og signifikansgrænse: p-værdier < 0,05 Det kvalitative spørgsmål afdækker holdninger til den nye uddannelse

5 Resultat KBU lægers tilfredshed opgjort på afdelingstype. Spørgsmål er besvaret på Likertskala hvor 1 er meget uenig & 5 er meget enig Score FAM n=40 INTERN MED n=140 KIRURGI n=84 OROTPÆD n=78 ANDET n=10 FAM I-med Kir ,5 anses for god og acceptabel Ort Andet 3,5 Engag. vejledere God intro duktion Tryg kultur Medlem af team

6 Resultat KBU lægers tilfredshed opgjort på afdelingstype - fortsat Score FAM I-med Andet ,5 anses for god og acceptabel Kir Ort 3,5 (Og) igen så anses en score 3,5 eller mere for en god og acceptabel score. .?? (..Og skulle man tillade sig at se en tendens i dette her slide så kunne det være af man på FAM såvel som alle afdelinger skal/HUSKE at udnytte læringssituationer og feedback) Ældre koll. udnytter lærings mu ligheder Vejl. gode til at give feedback Atmosfæremed gensidig respekt Gode fysiske rammer

7 Resultater Af de kvalitative besvarelser fremgår:
FAM har et stort læringspotentiale, men strukturen opleves ikke altid på plads KBU lægerne udtrykte at en entydig uddannelsesorganisation ville kunne styrke uddannelsesværdien

8 Resultater Af de kvalitative besvarelser fremgår – fortsat
KBU lægerne værdsatte den akutte træning, men savnede et mere veldefineret tilhørsforhold og deltagelse i stuegang, arbejde i ambulatorium og lignende Bredden i læringsmuligheder værdsættes, men det måtte ikke være på bekostning af træning i problemstillinger hos akutte intern medicinske patienter

9 Konklusion KBU lægernes evaluering af deres 6 måneders ansættelse I
FAM adskiller sig ikke fra evalueringerne af de øvrige uddannelsesafdelinger FAM har potentiale til god træning af KBU læger, men uddan nelsesorganisation og ansvarsfordeling skal være på plads Arbejdstilrettelæggelsen skal være fastlagt i strukturerede rammer, f.eks i specialetilknytning, således at det er entydigt for uddannelseslægerne, hvor de har deres funktion, når de møder på arbejde


Download ppt "Nationalt PKL seminar den 11. og 12. maj 2011 i Horsens"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google