Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsulentundersøgelse af kødkontrollen Tal baseret på oplysninger fra slagterierne De Frie Producenter www.dfp.nu.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsulentundersøgelse af kødkontrollen Tal baseret på oplysninger fra slagterierne De Frie Producenter www.dfp.nu."— Præsentationens transcript:

1 Konsulentundersøgelse af kødkontrollen Tal baseret på oplysninger fra slagterierne De Frie Producenter www.dfp.nu

2 Veterinæromkostninger De udarbejde budgetter fra fødevarestyrelsen er ikke gennemarbejdet, bære præg af manglende overblik over omkostningsudviklingen i FVST. Budgetter bære præg af ”administrativ budgettering” Aconto opkrævninger er ændret 3 gange i 2008 + årsopgørelse. Omkostningsstigning svækker branchens konkurrenceevne i forhold konkurrenterne i EU (Tyskland – Holland) De Frie Producenter www.dfp.nu

3 Veterinæromkostninger 2008 De Frie Producenter www.dfp.nu

4 Afvigelsesforklaring 2008 Maj 2008 (februar): De ikke styrbare fællesomkostninger stiger fra 4,49% til 11,9% Merforbrug af vakante stillinger (timelønnede dyrlæger) – forventet merforbrug 250.000 kr. Juli 2008 (Maj): De ikke styrbare fællesomkostninger er overskredet med 2,54 % i forhold til udmeldt efter måned 2 (maj) Merforbrug af vakante stillinger (timelønnede dyrlæger) –forventet merforbrug 500.000 kr. ”Det bemærkes, at en ikke væsentlig del af stigningen i de direkte omkostninger har baggrund i de lønstigninger der trådte i kraft 1. april 2008” De Frie Producenter www.dfp.nu

5 Afvigelsesforklaring 2008 Oktober 2008 (August): Fællesomkostninger er i forbindelse med budgetopfølgningen reguleret til 18,86 % Merforbrug af vakante stillinger (timelønnede dyrlæger) – forventet merforbrug 650.000 kr. ”Merforbrug er afledt af vakante stillinger som dækkes med timelønnede dyrlæger, samt dyrlæge fra Herning der får mertid ved transport, underbudgettering ved timelønnede dyrlæger på nat samt udbetaling af overarbejde, feriepenge m.m. til fratrådt medarbejder” Februar 2009: Fællesomkostninger er i forbindelse med årsafslutning opgjort til 21,63 % De Frie Producenter www.dfp.nu

6 Enhedsomkostninger 2008 I 2008 har Rose Poultry haft følgende enheds priser: –Vinderup3,34 kr/enhed –Skovsgaard3,46 kr/enhed –Padborg2,33 kr/enhed –Rose samlet3,17 kr/enhed Enhedsomkostninger i EU (UK) –Omkostning pr. kylling 0,005 Euro –Omkostning pr. 1000 kg parteringer 1,5 Euro Omregnet udgør ovenstående ca. 25 % af omkostningsniveauet i Danmark De Frie Producenter www.dfp.nu

7 Fødevareministerens handlingsplan Iflg. Fødevareministerens handlingsplan forventes enhedsomkostningerne at udvikle sig som følger: –20092,77 kr/enhed –20102,60 kr/enhed –20112,58 kr/enhed Fødevarestyrelsens interne styringsparametre (tærskelprisen) for slagtekyllinger er fastsat til 2,68 kr/enhed

8 Budget forudsætninger Via udkastet til budgetter for 2009 på virksomheder ser bemandingen således ud i forhold til 2+1 modellen: 2+1 modellen: Jf. Bek. Nr. 74 af 6. februar 2001 om fjerkrækontrol

9 Budget forudsætninger Via udkastet til budget for 2009 på virksomhederne er bemandingen fordelt på følgende arbejdsområder:

10 Budget forudsætninger I udkastet til budget 2009 viser ovenstående, at dyrlægetiden hovedsageligt går med kødkontrol og posten ”andet”, som indeholder følgende elementer: Underposterne indenfor posten ”andet” er meget ligeligt fordelt, dog er den faglige opdatering den største post.

11 Budget 2009 Endelige budgetter for 2009 er ikke udarbejdet Enhedsomkostninger ud fra modtaget aconto opkrævninger viser: –Vinderup2,83 kr/enhed –Skovsgaard2,84 kr/enhed –Padborg2,45 kr/enhed –Rose samlet2,77 kr/enhed De Frie Producenter www.dfp.nu

12 Udvikling i veterinæromkostninger De Frie Producenter www.dfp.nu


Download ppt "Konsulentundersøgelse af kødkontrollen Tal baseret på oplysninger fra slagterierne De Frie Producenter www.dfp.nu."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google